โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม
Mathayom Vajiralongkorn Wararam School
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ชื่ออื่นว.ก. / V.K.
ประเภทรัฐบาล
คำขวัญมีวินัย ใฝ่ศึกษา กีฬาดี มีคุณธรรม
สถาปนา8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523
เขตการศึกษาสพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
รหัส1030201436
ระดับปีที่จัดการศึกษามัธยมศึกษา
จำนวนนักเรียน922 คน
เว็บไซต์www.vk.ac.th

โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบสหศึกษาและเป็นโรงเรียนขนาดกลาง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นตามพระดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ประวัติ[แก้]

ในคราวที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดวชิราลงกรณวรารามวรวิหาร เมื่อปี พ.ศ. 2507 ทรงมีพระราชดำรัสแก่ศึกษาธิการเขต 11 ที่จะทำการขยายโรงเรียนวัดวชิราลงกรณวราราม ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น[1]

ในครั้งนั้น สุวรรณ ธนกัญญา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2518 จนกระทั่งวัดวชิราลงกรณวรารามได้มอบที่ดินให้กรมสามัญศึกษา เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 เพื่อทำการสร้างโรงเรียน จำนวน 50 ไร่ ในช่วงนั้นใช้ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนขนงพระวิทยา” เปิดการเรียนการสอน ในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2523 ต่อมา ในปี พ.ศ. 2528 หมู่บ้านวชิรา ได้แยกตำบลเป็นตำบลหนองน้ำแดง พระครูกิตติวัฒนคุณ เจ้าอาวาสวัดถ้ำไตรรัตน์ จึงเปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่เป็น  “โรงเรียนพญาเย็นวิทยา”  

ในเวลาต่อมาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมทั้งบุคคลากรโรงเรียน นักเรียน  และชุมชน ได้เห็นพ้องกันขอพระราชทานนามโรงเรียนจาก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศ เป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งต่อมาทรงพระราชทานว่า “โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม” และได้รับการประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียน เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2550[2]

อ้างอิง[แก้]

  1. "ประวัติโรงเรียน". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2019-02-26. สืบค้นเมื่อ 2018-05-19.
  2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อโรงเรียน "โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม"

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

เว็บไซต์โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม