วิทยาลัยชุมชนน่าน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยชุมชนน่าน
ชื่อย่อวชช.นน. / NANCC
คติพจน์วิทยาลัยชุมชน พัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ผู้อำนวยการประยงค์ แก้วประทุม
ที่ตั้ง
เลขที่ 10 หมู่ 5 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 56000
สี██████ สีเหลือง สีแดง สีน้ำเงิน
เว็บไซต์www.nancc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนน่าน เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกลุ่มสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคมพ.ศ. 2554 ตามนโยบายการกระจายการศึกษาสู่ท้องถิ่นในจังหวัดที่ไม่มีสถาบันอุดมศึกษา โดยยึดหลัก "การศึกษาสร้างชาติ สร้างคน สร้างงาน" และมุ่งเน้นการจัดการศึกษาหลากหลาย สนองตอบต่อความต้องการของท้องถิ่น พร้อมมั้งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม

วิทยาลัยชุมชนน่าน ตั้งอยู่ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมูล (เดิม) เลขที่ 10 หมู่ 5 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

หลักสูตร[แก้]

วิทยาลับชุมชนน่าน เปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญา ดังนี้[1]

อนุปริญญา

หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ (อ.ศษ.)

  • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ (อ.ศศ.)

  • สาขาวิชาการท่องเที่ย

หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ (อ.บธ.)

  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สาขาวิชาการบัญชี

หลักสูตรอนุปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ (อ.รป.)

  • สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาอย่างยั่งยืน

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

  1. http://www.nancc.ac.th/nancc/curriculum.html