วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
Northern College
Logo northern.png
คติพจน์ การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม
สถาปนา 3 ธันวาคม พ.ศ. 2540
ประเภท สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
เว็บไซต์ www.northern.ac.th

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น[1] (อังกฤษ: Northern College) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2540[2] ปัจจุบันมี ผศ.(พิเศษ)ดร.ไตรรัตน์ ยืนยง เป็นอธิการบดี[3] เปิดทำการสอนด้านบริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท

ประวัติ[แก้]

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น เดิมชื่อวิทยาลัยลุ่มน้ำปิง จัดตั้งขึ้นเนื่องจากในขณะนั้นจังหวัดตากยังไม่มีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่สามารถผลิตกำลังคนเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ด้วยตนเอง ผู้บริหารโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย จึงได้ขออนุญาตจัดตั้งวิทยาลัยลุ่มน้ำปิง ขึ้นที่จังหวัดตาก โดยได้รับใบอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2540 และได้รับการรับรองวิทยฐานะ เพื่อจะทำการสอนเพื่อให้ปริญญาในชั้นปริญญาตรีจากทบวงมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 เป็นต้นมา

สัญาลักษณ์ของวิทยาลัยลุ่มน้ำปิง ปัจจุบันถูกยกเลิกแล้ว

คณะ[แก้]

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นเปิดสอนระดับปริญญาตรี และปริญญาโท 4 คณะ คือ คณะบริหารธุรกิจ คณะรัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย

หน่วยงาน ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท
คณะบริหารธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาการตลาด
 • สาขาการจัดการ

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

 • สาขาวิชาการบัญชี

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 • สาขาบริหารธุรกิจ
คณะรัฐศาสตร์

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชารัฐศาสตร์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • สาขาการตลาด
 • สาขาการจัดการ

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

 • สาขาวิชาการบัญชี
บัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาบริหารการศึกษา

บุคคลที่มีชื่อเสียงจากวิทยาลัย[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]