อาคารอนุรักษ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

อาคารอนุรักษ์ คืออาคารเก่าที่มีคุณค่าทางทางสถาปัตยกรรม สมควรได้รับการบูรณะและอนุรักษ์ โดยหน่วยงานที่เป็นกำลังหลักในการส่งเสริมคือ คณะกรรมาธิการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีกิจกรรมมอบรางวัลด้านการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานการมอบรางวัลอาคารอนุรักษ์ดีเด่น อย่างต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2525

อาคารอนุรักษ์ดีเด่น[แก้]

พ.ศ. 2525[แก้]

อาคารมหินทรเดชานุวัตน์ บริเวณแยกเพชรพระราม

พ.ศ. 2527[แก้]

พระตำหนักทับขวัญ ใน พระราชวังสนามจันทร์

พ.ศ. 2530[แก้]

พ.ศ. 2532[แก้]

พระวิหาร วัดต้นเกว๋น

พ.ศ. 2537[แก้]

พ.ศ. 2539[แก้]

พ.ศ. 2540[แก้]

พ.ศ. 2542[แก้]

โบสถ์ซางตาครูส

พ.ศ. 2543[แก้]

พ.ศ. 2544[แก้]

พ.ศ. 2545[แก้]

พ.ศ. 2547[แก้]

อาคารเก่า ที่ยังไม่ได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ดีเด่น แต่มีคุณค่าควรแก่การบันทึก

พ.ศ. 2559[แก้]

พ.ศ. รางวัลประเภทอาคาร รางวัลประเภท
ชุมชน / บุคคล / องค์กร
อาคารสถาบันและอาคารสาธารณะ อาคารพาณิชย์ อาคารเคหะสถานและบ้านเรือนเอกชน อาคารวัดวาอารามและปูชนียสถาน
2559[1]
 • อาคารพาณิชย์ สี่แยกประตูน้ำเข้ม (น่าน)
 • บ้านสี่แยกหัวตะเข้ (กทม.)
 • ตึกแถวท่าเตียน (กทม.)
 • โฮงเจ้าฟองคำ (น่าน)
 • กุฏิไม้ วัดศรีมุณฑา (มุกดาหาร)
 • อุโบสถพื้นถิ่น วัดหลักศิลา (บุรีรัมย์)
 • พุทธาวาส วัดภคินีนาถวรวิหาร (กทม.)
 • มัสยิดบางอ้อ (กทม.)

รางวัลประเภทชุมชน

 • ชุมชนตลาดเก่าท่าม่วง (กาญจนบุรี)

รางวัลประเภทบุคคล

 • นายบวรเวท รุ่งรุจี

รางวัลประเภทองค์กร

 • เครือข่ายฮอมผญาฮักษาสถานีรถไฟแม่พวก (แพร่)
อาคารศูนย์ปาฐกถาประดิษฐ์ เชยจิตร (ตึกฟักทอง) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • อาคารที่ยังไม่ได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น แต่เป็นอาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์
  • หอธรรมวัดล่ามช้าง (ลำพูน)
  • กลุ่มอาคารอำนวยการ หอพัก และอาคารแผ่พืชมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (เชียงใหม่)
  • กลุ่มอาคารเรียน โรงฝึก และโรงอาหาร วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ (เชียงใหม่)
  • บ้านพักนายไปรษณีย์เชียงใหม่ มณฑลพายัพ (เชียงใหม่)
  • โบสถ์คริสต์ที่โคราช นักบุญเทเรซ่าโนนแก้ว อ.ห้วยแถลง (นครราชสีมา)
  • กุฏิตำหนัก วัดภคินีนาถวรวิหาร (กทม.)
  • หอประชุมใหญ่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (กทม.)
  • อาคารโรงอาหารกลางน้ำ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (กทม.)
  • กลุ่มอาคารเรียน โรงฝึก และโรงอาหาร วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ (สงขลา)

พ.ศ. 2560[แก้]

พระวิหารลายคำสุชาดา

อาคารที่ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2560 ได้แก่[2]

พ.ศ. 2561[แก้]

อาคารหอประชุมเกษตรกลางบางเขน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาคารที่ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2561 ได้แก่[3]

อาคารที่ได้รับรางวัลควรค่าแก่การอนุรักษ์ ประจำปี 2561 ได้แก่

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]