วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
Nongbua Community College
วิทยาลัยชุมชน.jpg
ชื่อย่อ วชช.นบ / NCC
คติพจน์ วิทยาลัยชุมชน พัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น
ประเภท วิทยาลัยชุมชน
ที่ตั้ง อาคารอนาลโย ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดหนองลำภู ถนนอุดรธานี-เลย ตำบลหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
เว็บไซต์ วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เป็นสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดสำนักงานบริหารงานวิทยาลัยชุมชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษาในระดับอนุปริญญา และหลักสูตรระยะสั้น

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 พร้อมกับวิทยาลัยชุมชนอีก 9 แห่งทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2545 โดยการคัดเลือกวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู ให้ทำหน้าที่วิทยาลัยชุมชนควบคู่ไปกับภารกิจเดิม[1] ปัจจุบันใช้สถานที่ของศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นสถานที่ทำการของวิทยาลัยฯ

หน่วยจัดการศึกษา[แก้]

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู มีการจัดการเรียนการสอนในหน่วยจัดการศึกษาของวิทยาลัย จำนวน 12 แห่ง ได้แก่

 • หน่วยจัดการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู
 • หน่วยจัดการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
 • หน่วยจัดการศึกษาเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู
 • หน่วยจัดการศึกษาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์
 • หน่วยจัดการศึกษาโรงเรียนนาวังศึกษาวิช
 • หน่วยจัดการศึกษาโรงเรียนสุวรรณคูหาพิยาสรรค์
 • หน่วยจัดการศึกษาโรงเรียนโนนสัง
 • หน่วยจัดการศึกษาเทศบาลตำบลโนนสัง
 • หน่วยจัดการศึกษาบ้านพร้าว
 • หน่วยจัดการศึกษาบ้านโนนสมบูรณ์
 • หน่วยจัดการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหนองห้า
 • หน่วยจัดการศึกษาเทศบาลตำบลนากลาง
 • หน่วยจัดการศึกษาสถานีตำรวจภูธรศรีบุญเรือง
 • หน่วยจัดการศึกษาเทศบาลตำบลกุดดินจี่
 • หน่วยจัดการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน
 • หน่วยจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเครือข่ายไหมฝ้าย

อ้างอิง[แก้]