สถาบันรัชต์ภาคย์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สถาบันรัชภาคย์
อธิการบดีผศ.ดร.ราชวิกรม อาทิตย เจริญรัชต์ภาคย์
ผู้ศึกษา328 คน (2566)[1]
ที่อยู่
68 ซ.รามคำแหง 21 (นวศรี) แยก 10 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 10310
,
กรุงเทพมหานคร
,
ประเทศไทย
เว็บไซต์www.rajapark.ac.th

สถาบันรัชต์ภาคย์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 ในชื่อ "วิทยาลัยรัชต์ภาคย์" และเปลี่ยนประเภทเป็น "สถาบันรัชต์ภาคย์" ในปี พ.ศ. 2553

ประวัติ[แก้]

สถาบันรัชต์ภาคย์ ก่อตั้งโดยได้รับอนุญาตให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในนาม “วิทยาลัยรัชต์ภาคย์” เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2536 โดยนายเกริกชัย เจริญรัชต์ภาคย์[2] ต่อมา ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนสถานะเป็น “สถาบันรัชต์ภาคย์” เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2553[3] ตั้งอยู่เลขที่ 68 ถนนรามคําแหง 21 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

สถาบันรัชต์ภาคย์ ดำเนินการสอนในคณะต่างๆ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ทั้งระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท รวมทั้งการศึกษาทางไกลทางอินเตอร์เน็ต

ปัจจุบันมี ดร.ราชวิกรม อาทิตย เจริญรัชต์ภาคย์ เป็นอธิการบดี และมีศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ โปษยานนท์ เป็นนายกสภาสถาบัน

คณะ[แก้]

สถาบันรัชต์ภาคย์ จัดการศึกษา 4 คณะ 1 บัณฑิตวิทยาลัย ได้แก่

 • คณะบริหารธุรกิจ
  • การตลาด
  • การบัญชี
  • การจัดการ
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • การจัดการการท่องเที่ยว
 • คณะศิลปศาสตร์
  • การบริหารการศึกษา
  • ศิลปการจัดการ
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • ศาสตร์แห่งภูมิปัญญาสร้างสรรค์เพื่อการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • รัฐศาสตร์
  • กฎหมายอิสลาม
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
 • บัณฑิตวิทยาลัย

วิทยาเขต[แก้]

ปัจจุบันสถาบันรัชต์ภาคย์ มีการจัดตั้งวิทยาเขต 1 แห่ง คือ วิทยาเขตยะลา[4] และเคยจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช นราธิวาส และลพบุรี[5]

อ้างอิง[แก้]