โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

พิกัด: 14°21′51″N 100°34′39″E / 14.364119°N 100.577586°E / 14.364119; 100.577586
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
Chomsurang Upatham School
ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
ที่ตั้ง
แผนที่
ข้อมูล
ชื่ออื่นจ.ส.
ประเภทโรงเรียนรัฐบาล
คำขวัญคำขวัญ
มีวินัย ใจสะอาด เปรื่องปราดวิชา กีฬาเด่น
คติธรรม
อติวิชชา สุวโจ
วิชาดี วจีงาม
สถาปนา1 มิถุนายน พ.ศ. 2462
ผู้ก่อตั้งสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
หน่วยงานกำกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
รหัส1006140102 (ใหม่)
06140102 (เก่า)
ผู้อำนวยการนายพิษณุ คงรุ่งเรือง
ระดับปีที่จัดการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 1-6
สี██████ สีกรมท่า-สีขาว
เพลงมาร์ชโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
เว็บไซต์http://www.chomsurang.ac.th

โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ เป็นโรงเรียนรัฐบาลประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (อังกฤษ: Chomsurang Upatham School, ย่อ: จ.ส.) เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดทำการสอนตั้งแต่ พ.ศ. 2462 - ปัจจุบัน โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ตั้งอยู่ บริเวณถนนอู่ทอง ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โดยรับเฉพาะนักเรียนหญิง และเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) ในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก [ต้องการอ้างอิง]

ประวัติ[แก้]

สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ

โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2460 โดย สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อสร้างโรงเรียนสตรีประจำมณฑลอยุธยา ขึ้นเนื่องในโอกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 50 พรรษา จำนวน 30,000 บาท เพื่อสร้างโรงเรียนสตรีประจำมณฑลอยุธยาขึ้น พระราชทานนามว่า "โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์"

การก่อสร้างได้เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2460 ณ บริเวณวัดร้าง ชื่อวัดฝาง บนเนื้อที่ 18 ไร่ 1 งาน 38 ตารางวา เป็นอาคารชั้นเดียว ก่ออิฐถือปูน แล้วเสร็จในปีพ.ศ. 2461 ถือเป็นอาคารเรียนหลังแรก ซึ่งต่อมาเรียกว่า อาคารพระราชทาน ปัจจุบันคือ อาคาร 1

หลังจากที่ก่อสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2461 สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ได้มีพระราชเสาวนีย์โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถเสด็จแทนพระองค์ในพิธีเปิดโรงเรียนเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2462 และโรงเรียนได้เริ่มทำการสอนในวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2462

ในปี พ.ศ. 2476 ทางราชการได้ยุบเลิกมณฑลต่าง ๆ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์จึงเปลี่ยนฐานะจากโรงเรียนสตรีประจำมณฑลเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดใช้ชื่อว่า โรงเรียนสตรีจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 2494 ก็ได้เปลี่ยนชื่อกลับไปใช้ชื่อเดิมอีกครั้ง[1]

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

 • ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน ตราพระราชเสาวนี
 • คติธรรม อติวิชชา สุวโจ แปลว่า วิชาดี วจีงาม
 • คำขวัญ มีวินัย ใจสะอาด เปรื่องปราดวิชา กีฬาเด่น
 • สีประจำโรงเรียน กรมท่า-ขาว
  • ███ สีกรมท่า หมายถึง โรงเรียนในพระองค์สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ
  • ███ สีขาว หมายถึง โรงเรียนจะอบรมสั่งสอนนักเรียนให้เป็นกุลสตรีที่งาม พร้อมทั้ง กาย วาจา ใจ
 • ดอกไม้ประจำโรงเรียน ดอกสารภี[2]
 • เพลงประจำโรงเรียน
  • มาร์ชจอมสุรางค์อุปถัมภ์
  • จอมสุรางค์คืนถิ่น
  • ความหลังครั้งเก่า สีขาวกรมท่า
  • คำอำลาที่สุดอาลัย
  • เชิญธง
  • จอมสุรางค์ที่รัก
  • ลาแล้วจอมสุรางค์
  • ตลุง แม่ศรีจอมสุรางค์

อาคารและสิ่งปลูกสร้างภายในโรงเรียน[แก้]

ปัจจุบันโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์มีอาคารทั้งหมด9อาคาร

 1. อาคาร 1 (อาคารพระราชทาน)
 2. อาคาร 2
 3. อาคาร 3
 4. อาคาร 4
 5. อาคาร 5
 6. อาคารคหกรรมศาสตร์
 7. อาคารพลศึกษา
 8. อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 6 รอบ พระชนมพรรษา
 9. หอสมุดเฉลิมพระเกียรติ

รายนามผู้บริหารโรงเรียน[แก้]

คนที่ ชื่อ-สกุล ปีที่ดำรงตำแหน่ง

(พุทธศักราช)

ตำแหน่ง
1 คุณหญิงวิสิฐ เวชภูมิ (ทองฟุ อุปลพันธุ์) พ.ศ. 2462 - 2481 ครูใหญ่
2 นางสาวรัตนา ศุภศิริวัฒน์ พ.ศ. 2482 – 2483 ครูใหญ่
3 รศ.สมัยสวาท พงศทัต พ.ศ. 2484 – 2485 อาจารย์ใหญ่
4 ศาสตราจารย์ ดร.อุบล เรียงสุวรรณ พ.ศ. 2485 – 2491 อาจารย์ใหญ่
5 นางสาวจรัสสม ปุณณะหิตานนท์ พ.ศ. 2492 – 2494 อาจารย์ใหญ่
6 นางสาวระเบียบ ลิมอักษร พ.ศ. 2496 – 2496 อาจารย์ใหญ่
7 นางสาวนิตยา วัฒนจินดา พ.ศ. 2496 – 2498 อาจารย์ใหญ่
8 นางสาวสมานจิต เสียงพัทธา พ.ศ. 2498 – 2508 อาจารย์ใหญ่
9 นางอาภา อุดมรัตน์ พ.ศ. 2509 – 2522 ผู้อำนวยการ
10 นางชูจิตต์ พิทักษ์ผล พ.ศ. 2522 – 2527 ผู้อำนวยการ
11 คุณหญิงลักขณา แสงสนิท พ.ศ. 2527 – 2528 ผู้อำนวยการ
12 นางบุญเตี่ยม วังซ้าย พ.ศ. 2528 – 2534 ผู้อำนวยการ
13 นางสาวประคอง ถนัดงาน พ.ศ. 2534 – 2540 ผู้อำนวยการ
14 นางสาวประไพ มุ่งกำจัด พ.ศ. 2540 – 2546 ผู้อำนวยการ
15 นางรัชนี ศุภพงษ์ พ.ศ. 2546 - 2552 ผู้อำนวยการ
16 นางนงลักษณ์ จันทร์แสนโรจน์ พ.ศ. 2553 - 2555 ผู้อำนวยการ
17 นายพิษณุ คงรุ่งเรือง พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ

นายเฉลิมชัย อิ่มมาก

รองผู้อำนวยการและหัวหน้าสำนักอำนวยการ

 • นางชุติมา อร่ามเรือง

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไปและกิจการนักเรียน

 • นางนาฏพิมล คุณเผือก

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

 • นางสุรีย์ สุวรรณภาค

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคลสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี

 • นางจงกลรัตน์ พิพัฒน์อนุสรณ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผน

 • นายธนะ รื่นแสง

มาตรฐานคุณภาพของโรงเรียน[แก้]

 • ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ในปี พ.ศ. 2524, 2535, 2539, 2543, 2547, 2553 และปี พ.ศ. 2558
 • ได้รับรางวัลรองชนะเลิศประเภท ค และ ก จากการประกวดวงโยธวาทิต นักเรียน นักศึกษาชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 27 และครั้งที่ 29 ตามลำดับ
 • ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขัน Kuala Lumper World Marching Band Competition 2008 จากประเทศมาเลเซีย
 • ได้รับรองคุณภาพการศึกษาจาก สมศ.

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

 • คุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู อดีตอธิบดีกรมสามัญศึกษา
 • คุณหญิงจวบ จิรโรจน์
 • คุณศรีสุดา รัชตะวรรณ อดีตนักร้องวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ และสุนทราภรณ์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.บุหงา วัฒนะ อดีตอธิการบดีสถาบันราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
 • แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงพรระวี เต็งอำนวย
 • นางสาววรพรรณ สิทธิถาวร
 • นางสาวอรวรรณ สุริยฉาย
 • นางสาวสุชยา โมกขเสน พิธีกรรายการกบนอกกะลาภาคอินเตอร์ สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 อสมท.

ปัจจุบัน รับราชการสำนักบังคับคดีอาญาและบังคับใช้กฎหมาย (THAI MARSHALS) และช่วยราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กระทรวงยุติธรรม

 • รศ.ศุภลักษณ์ โรมรัตนพันธ์ องคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
 • แพทย์หญิงดวงพร อัศวราชันย์ กุมารแพทย์ระดับเชี่ยวชาญและรองผู้อำนวยการด้านด่านหน้าและภารกิจปฐมภูมิ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
 • นางสาววรนิตา บุรณศิริ
 • นางสาวพรวดี ลาทนาดี ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
 • นางสาวทิพนารี วีรวัฒโนดม นักแสดงสังกัด จีเอ็มเอ็มทีวี
 • ศ.ดร. อัมพร ธำรงลักษณ์ (วังขจรวุฒิศักดิ์) กีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ้างอิง[แก้]

 1. "ประวัติโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-10-27. สืบค้นเมื่อ 2011-04-19.
 2. "สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-10-27. สืบค้นเมื่อ 2011-04-19.
 • คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีการศึกษา 2549

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

14°21′51″N 100°34′39″E / 14.364119°N 100.577586°E / 14.364119; 100.577586