ภิรมย์ กมลรัตนกุล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ภิรมย์ กมลรัตนกุล
นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดำรงตำแหน่ง
1 เมษายน พ.ศ. 2551 – 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
ก่อนหน้า ศ.ดร.คุณหญิง สุชาดา กีระนันทน์
ถัดไป ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 29 สิงหาคม พ.ศ. 2492 (72 ปี)
อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ประเทศไทย
คู่สมรส สุธารา กมลรัตนกุล

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย[1] กรรมการอิสระ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) กรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข[2] อดีตอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2545 อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ประวัติ[แก้]

ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล เกิดเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2492 ที่อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Master of Science (Clinical Epidemiology)จาก McMaster University และMaster of Science (Clinical Epidemiology)มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร[3]

ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้หรือความชำนาญการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป หนังสืออนุมัติบัตรแสดงความรู้หรือความชำนาญ การประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัวและสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน จากแพทยสภาแห่งประเทศไทย Certificatie : Distinguished Visiting Scholar in Clinical Economics จากThe Wharton School (มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย) และ Certificate in the Management Training Program จาก The University of Toronto, CANADA

หลังรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 เขาได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ[4]

ชีวิตส่วนตัว[แก้]

ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล สมรสกับ สุธารา กมลรัตนกุล ชาวกรุงเทพมหานคร มีธิดา 2 คน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ราชกิจจานุเบกษา. “ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.” ratchakitcha.soc.go.th. 05 มีนาคม 2561. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/049/11.PDF (07 มีนาคม 2561 ที่เข้าถึง).
  2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/205/111.PDF
  3. http://cai.md.chula.ac.th/med23/md23news/pirom/outstanding%20researcher/biography/education.html
  4. ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ Archived 2016-03-05 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ใช้เว็บไซค์ของวุฒิสภา), 1 สิงหาคม 2557
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๑๙ ข หน้า ๔, ๑ ธันวาคม ๒๕๔๖
  6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๒๕ ข หน้า ๑๘, ๑ ธันวาคม ๒๕๔๓
  7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์, เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๒๐ ข หน้า ๑๒๙, ๑ ธันวาคม ๒๕๔๖
  8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๒๑ ตอนที่ ๔ ข หน้า ๒๑๔, ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๗

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]


ก่อนหน้า ภิรมย์ กมลรัตนกุล ถัดไป
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิง สุชาดา กีระนันทน์ 2leftarrow.png Phra Kiao Colored.svg
อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(1 เมษายน พ.ศ. 2551 – 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559)
2rightarrow.png ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์