วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
Lampang Inter-Tech College
อินเตอร์เทคลำปาง.gif
เรียนรู้สู่ชีวิตที่ทันสมัยในโลกแห่งเทคโนโลยี
สถาปนา 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2547
ประเภท สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
เว็บไซต์ http://www.lit.ac.th

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของประเทศไทย ได้รับการอนุญาตให้จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2547[1][2] ซึ่งแต่เดิมได้มีการจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ตั้งอยู่ที่ถนนพหลโยธิน ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

คณะที่เปิดสอน[แก้]

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ได้เปิดทำการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ในปี พ.ศ. 2547 จำนวน 4 คณะ คือ

  • คณะบริหารธุรกิจ
  • คณะบัญชี

ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 ได้เปิดสอนใน

  • คณะศิลปศาสตร์

และปี พ.ศ. 2551 เปิดสอน

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

เพิ่มเติม ในปี พ.ศ. 2552 วิทยาลัยฯ ได้เปิดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา

  • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA สาขาธุรกิจจีน-ไทย

การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง[แก้]

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง มีการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 จำนวน 1 แห่ง คือ ศูนย์กรุงเทพมหานคร ณ โรงเรียนจรัญสนิทวงศ์บริหารธุรกิจ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 41 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร[3]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]