วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
ชื่อย่อว.อ.ท. / LIT
คติพจน์เรียนรู้สู่ชีวิตที่ทันสมัยในโลกแห่งเทคโนโลยี
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สถาปนา6 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 (19 ปี)
นายกสภาฯดร.สุชาติ เมืองแก้ว
อธิการบดีผศ.ดร.จักรพันธ์ พรนิมิตร
อธิการบดีผศ.ดร.จักรพันธ์ พรนิมิตร
ผู้ศึกษา462 คน (2566)[1]
ที่ตั้ง
สี██ สีน้ำเงิน
เว็บไซต์www.lit.ac.th

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของประเทศไทย ได้รับการอนุญาตให้จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2547[2][3] ซึ่งแต่เดิมได้มีการจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ตั้งอยู่ที่ถนนพหลโยธิน ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

คณะที่เปิดสอน[แก้]

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี[แก้]

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • กลุ่มงานเทคโนโลยียานยนต์
  • กลุ่มงานเทคโนโลยีการผลิต
  • กลุ่มงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  • กลุ่มงานเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

คณะพาณิชยศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ[แก้]

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
  • สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
  • สาขาวิชาการตลาด
  • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
  • สาขาวิชาบัญชี
 • หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต
  • สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  • สาขาวิชาภาษาไทย (สำหรับนักศึกษาต่างชาติ)
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  • สาขาวิชาการจัดการ

การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง[แก้]

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง มีการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 จำนวน 1 แห่ง คือ ศูนย์กรุงเทพมหานคร ณวิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 41 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร[4]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]