วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
Buriram Community College
วิทยาลัยชุมชน.jpg
ชื่อย่อ วชช.บร / BRCC
ประเภท วิทยาลัยชุมชน
ที่ตั้ง ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
เว็บไซต์ www.brcc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ เป็นวิทยาลัยชุมชนในสังกัด สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2545 เป็น 1 ใน 10 วิทยาลัยแรกตั้งของกระทรวงศึกษาธิการ [1] ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ปัจจุบันเปิดทำการสอนหลักสูตรอนุปริญญา และหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพ และคุณภาพชีวิต

ปรัชญา[แก้]

การศึกษามีคุณค่าอันประมาณการมิได้ ต่อบุคคลและสังคมโดยส่วนรวม

ต้นไม้ประจำวิทยาลัย[แก้]

ต้นมะค่าแต้

ดอกไม้ประจำวิทยาลัย[แก้]

ดอกบัว

สีประจำวิทยาลัย[แก้]

สีเขียวอ่อน และสีขาว

หลักสูตรอนุปริญญา[แก้]

หลักสูตรอนุปริญญาที่เปิดสอนในปัจจุบัน 6 สาขาวิชา ได้แก่

 1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 2. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
 3. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 4. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 5. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
 6. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หน่วยจัดการศึกษา[แก้]

วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ มีหน่วยจัดการศึกษา 9 แห่ง คือ

 1. หน่วยจัดการศึกษาอำเภอพลับพลาชัย จัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม
 2. หน่วยจัดการศึกษาโรงเรียนคูเมืองวิทยาคม
 3. หน่วยจัดการศึกษาโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
 4. หน่วยจัดการศึกษาเทศบาลเมืองนางรอง จัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนทีโอเอวิทยา
 5. หน่วยจัดการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์
 6. หน่วยจัดการศึกษาโรงเรียนกระสังพิทยาคม
 7. หน่วยจัดการศึกษาโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์
 8. หน่วยจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
 9. หน่วยจัดการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมนต์

อ้างอิง[แก้]