โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
Logo bw.gif
สมฺมา วายเมเถว ปุริโส
(เป็นคนพึงทำดีร่ำไป)
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Bunyawat Witthayalai School
อักษรย่อ บ.ว.
ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถาปนา 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2441
ผู้ก่อตั้ง เจ้าบุญวาทย์วงศ์มานิต เจ้าผู้ครองนครลำปาง
รหัส 52012006

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย (ภาษาอังกฤษ: Bunyawat Witthayalai School) เป็นโรงเรียนรัฐบาลแห่งแรกของจังหวัดลำปาง ตั้งขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2441 ณ วัดพระแก้วดอนเต้า ต่อมาราว พ.ศ. 2442 ได้ย้ายไปอยู่ที่วัดสุชาดา แล้วย้ายไปอยู่ที่วัดแสงเมืองมา ในราว พ.ศ. 2443

ภายหลังเจ้าบุญวาทย์วงศ์มานิต เจ้าผู้ครองนครลำปางสมัยนั้นได้ย้ายโรงเรียนจากวัดแสงเมืองมามาอยู่ที่หน้าคุ้มหลวงของท่าน นักเรียนเพิ่มมากขึ้น สถานที่เรียนไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน เจ้าบุญวาทย์ฯจึงได้ซื้อที่ดินบริเวณห้างกิมเซ่งหลี[1] (ปัจจุบันคือโรงแรมอรุณศักดิ์) ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลน้ำล้อม อำเภอเมืองลำปาง แล้วย้ายโรงเรียนจากหน้าคุ้มมาตั้ง ณ ที่ดินแห่งนี้

ครั้นถึง พ.ศ. 2448 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จต่างพระเนตรพระกรรณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมชนกนาถ ประพาสหัวเมืองฝ่ายเหนือ ได้เสด็จมาทรงเปิดโรงเรียน เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2448 พระราชทานนามโรงเรียนว่า "บุญวาทย์วิทยาลัย" ตามราชทินนามของเจ้าบุญวาทย์ฯ ผู้ครองนครเพื่อเป็นเกียรติยศแด่ท่าน

ปรากฏหลักฐานในพระราชนิพนธ์ "ลิลิตพายัพ" ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงใช้พระนามแฝง "หนานแก้วเมืองบูรพ์" ว่า

วันที่ซาวหกนั้น      เสด็จไป
ทรงเปิดโรงเรียนไทย       ฤกษ์เช้า
บุญวาทย์วิทยาลัย           ขนานชื่อ ประทานนอ
เป็นเกรียรติยศแด่เจ้า       ปกแคว้นลำปาง"

โรงเรียนบุญวาทย์จึงถือเอาวันที่ 26 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันสถาปนาโรงเรียน

หลังจากโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยได้ย้ายออกมาจากหน้าคุ้ม เจ้าพ่อบุญวาทย์ได้ตั้งโรงเรียนใหม่ขึ้นอีกโรงเรียนหนึ่ง ตรงที่หอพระบริเวณสวนดอกไม้ในคุ้มหลวงเพื่อให้บุตรหลานของเจ้าพ่อได้เรียน แล้วขยายรับเด็กที่อยู่บริเวณใกล้ๆด้วย โรงเรียนนี้ยังไม่มีชื่อ แต่คนนิยมเรียนว่าโรงเรียนเจ้าชื่น ต่อมาย้ายโรงเรียนมาอยู่ตรงหน้าคุ้ม และได้ชื่อว่า "โรงเรียนบุญทวงศ์อนุกูล" ตามชื่อเดิมของเจ้าพ่อบุญวาทย์ แต่ชาวบ้านมักเรียกว่าโรงเรียนหน้าคุ้ม ภายหลังโรงเรียนแห่งนี้ได้ย้ายมาเรียนรวมกับโรงเรียนบุญวาทย์ เมื่อปี พ.ศ. 2472

ปี พ.ศ. 2474 สถานที่เรียน (บริเวณห้างกิมเซ่งหลี) คับแคบเกินกว่าจะรองรับนักเรียนที่เพิ่มปริมาณมากขึ้น จึงย้ายโรงเรียนมาตั้งอยู่นอกกำแพงเมือง (คือสถานที่ตั้งของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ในปัจจุบัน) ในเนื้อที่ 40 ไร่ 1 งาน 4 ตารางวา

ต่อมาโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยได้ขยายชั้นเรียนเพิ่มขึ้นและก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมมาตามลำดับ เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวของการศึกษาและจำนวนนักเรียนในโรงเรียน ในเนื้อที่ที่ขยายออกไปเป็น 44 ไร่ 3 งาน 54 ตารางวา และปัจจุบันโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยเป็นหนึ่งใน 500 โรงเรียนที่อยู่ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล World Class Standard School[ต้องการอ้างอิง]

ข้อมูลปัจจุบัน[แก้]

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เป็นโรงเรียนรัฐบาลประจำจังหวัดลำปาง และเป็น โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน) เปิดการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 แบบสหศึกษา นอกจากนี้โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนเครือข่ายโครงการโอลิมปิกวิชาการศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. สาขาเคมี และปัจจุบันเป็นสถานศึกษาในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี[ต้องการอ้างอิง]

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

 • เครื่องหมายประจำโรงเรียน เป็นอักษรย่อ บ.ว. ในกรอบลายกนก ข้างล่างมีคติพจน์ประจำโรงเรียนว่า "สมฺมา วายเมเถว ปุริโส" แปลว่า "เป็นคนพึงทำดีร่ำไป"
 • สีประจำโรงเรียน คือ สีแดง - ขาว สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญ และ สีขาว หมายถึง ความถูกต้อง ความบริสุทธิ์ ความหมายรวม คือ ความกล้าคิด กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องตามธรรมนองคลองธรรม
 • ปรัชญาโรงเรียน คือ วิชาการเป็นเลิศ เทิดสถาบัน ยึดมั่นคุณธรรม
 • คำขวัญโรงเรียน คือ เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
 • ต้นไม้ประจำโรงเรียน คือ ต้นธรรมบูชา (ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ หรือ ต้นตาเบบูย่า)
  • ต้นไม้พระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารได้เสด็จยังโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายาฯ (พระยศในขณะนั้น) ทรงปลูกต้นธรรมบูชาพระราชทานและประทานแก่โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 2 ต้น เป็นที่ปลาบปลื้มปิติแก่ลูกเจ้าพ่อทุกคน ดังที่อาจารย์เพียงใจ ประสาทพร ได้ประพันธ์บทร้อยกรองไว้ ซึ่งปัจจุบันทางโรงเรียนได้นำมาติดบริเวณต้นธรรมบูชาพระราชทานนั้นว่า

คือธรรมบูชา คือธรรมาคุณากร คือรุกขาลดาวร คือพฤกษพรรณพระราชทาน คือวรหัตถ์ทรงปลูกไว้ คือน้ำพระทัยวิเศษวิศาล คือสยามมกุฎราชกุมาร คือพระวรชายา

  • ต้นไม้แห่งความทรงจำ ต้นธรรมบูชานั้นออกดอกทุกๆช่วงปลายฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อน เพราะฉะนั้นในช่วงที่นักเรียนกำลังจบการศึกษา บริเวณหลังเสาธงก็จะเนืองแน่นไปด้วยดอกไม้สีชมพูละลานตา เป็นที่จดจำของเหล่านักเรียนมาโดยตลอด โดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้นม. 6 ที่กำลังจะจบการศึกษาเข้าสู่มหาวิทยาลัยนั้น ธรรมบูชากลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความอาลัยอาวรณ์ในสถานศึกษา นักเรียนชั้นม. 6 ทุกรุ่น ต้องถ่ายรูปคู่กับต้นธรรมบูชา 2 ต้นนี้เป็นที่ระลึกเสมอมา (น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่ง ปัจจุบันต้นธรรมบูชาทั้ง 2 ต้นนั้นได้ถูกโค่นลงเสียแล้ว ฉะนั้นนักเรียนระดับชั้นม. 6 ปีการศึกษา 2551 จึงเป็นนักเรียนรุ่นแรกที่ไม่ได้จบการศึกษาพร้อมกับสีชมพูของต้นไม้ประจำโรงเรียน)

อาคาร / สถานที่สำคัญในโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย[แก้]

 • อนุสาวรีย์เจ้าพ่อบุญวาทย์ ผู้ประทานก่อตั้งโรงเรียน ได้มีการก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2521 โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช ทรงพระกรุณาเป็นประธานเททองหล่อ ศ.นพ.บุญสม มาร์ติน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้น เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ฐานอนุสาวรีย์และอัญเชิญอนุสาวรีย์ ขึ้นประดิษฐาน เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2521 กระทำพิธีการเปิดอนุสาวรีย์เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521
 • ศาลาพระพุทธ ประดิษฐานพระพุทธเกษมมิ่งมงคล พระพุทธปฏิมาประจำโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย โดยครูบาเจ้าเกษม เขมโกกรุณามอบให้แก่โรงเรียน สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง เป็นรูปแบบวิหารเปลือยแบบล้านนา จำลองแบบจากพระวิหารเจ้าแม่จามเทวี วัดปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
 • ศาลเจ้าพ่อกว้าน เจ้าคู่บ้านคู่เมืองลำปาง ประดิษฐานบริเวณประตูทางเข้าโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
  • เจ้ากว้าน เจ้าพ่อศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ความสำคัญของเจ้ากว้านคงพอๆ กับเจ้าพ่อหลักเมือง ทั้งนี้สันนิษฐานจากการเซ่นสังเวยทุกครั้งที่มีการสังเวยเจ้าพ่อหลักเมือง จะต้องแบ่งครึ่งหนึ่งของเซ่นไปสังเวยเจ้าพ่อกว้านอยู่เสมอ เมื่อเกิดศึกสงครามทหารจะออกรบ หรือเมื่อตำรวจตามจับผู้ร้ายสำคัญ จะต้องไปบวงสรวงเจ้ากว้านเสียก่อน ความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าพ่อนั้น เป็นที่นับถือตั้งแต่เจ้าผู้ครองนครมาจนถึงราษฏรสามัญ ทุกๆปีจะมีการบวงสรวงเซ่นไหว้ประจำปีในเดือน ๙ เหนือ แรม ๕ค่ำ ไม่มีการเชิญเข้าทรงและฟ้อนฝี ดังเช่นปัจจุบัน
 • อาคาร 1 - คุณากร เป็นอาคารอำนวยการของโรงเรียน
  • ชั้น 1 ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบริหาร ฝ่ายธุรการ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายแนะแนว ฝ่ายบัญชี
  • ชั้น 2 ห้องเรียนวิชาธุรกิจ ห้องแผนงาน-สารสนเทศ ห้องศูนย์ควบคุมระบบอินเทอร์เน็ต
 • อาคาร 2 - บวรวิทย์ เป็นอาคารวิทยาศาสตร์
  • ชั้น 1 ห้องพักครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนวิชาชีววิทยา ห้องเรียนวิชาเคมี ห้องเรียนนักเรียนโครงการวิทยาศาสตร์ (Smart Science) ห้องประชุมเหมันต์อนุสรณ์
  • ชั้น 2 ห้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมต้น ห้องเรียนวิชาฟิสิกส์ ห้องเรียนวิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ
  • ชั้น 3 ห้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมต้น ห้องเรียนวิชาฟิสิกส์ ห้องเรียนวิชาชีวเคมี (Biochem หรือ BC)
 • อาคาร 3 - พิสิฐเมธี เป็นอาคารเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
  • ชั้น 1 ห้องพักครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ห้องศูนย์สังคมศึกษาฯ ห้องเรียนนักเรียนระดับชั้นม. 3
  • ชั้น 2 ห้องอาเซียน ห้องเรียนนักเรียนระดับชั้นม. 1
  • ชั้น 3 ห้องเศรษฐกิจพอเพียง ห้องเรียนนักเรียนระดับชั้นม. 1
  • ชั้น 4 ห้องจริยธรรม ห้องเรียนนักเรียนระดับชั้นม.1
 • อาคารกีรติคุณ เป็นอาคารดนตรีและนาฏศิลป์
  • ชั้น 1 ห้องเรียนวิชาดนตรี ห้องเรียนวิชานาฏศิลป์ ห้องพักครูวิชาดนตรี นาฏศิลป์
 • อาคารวิบุลพล 1 เป็นอาคารสนามวอลเล่ย์บอล
 • อาคารวิบุลพล 2 เป็นอาคารวิชาศิลปะและห้องพักครูวิชาศิลปะ
 • อาคารกุศลเกษม เป็นอาคารวิชาคหกรรมและห้องพักครู
 • อาคารเปรมประชา (เก่า) เดิมเป็นอาคารที่อยู่เคียงข้างกันกับอาคารกุศลเกษม ปัจจุบันได้ทุบทิ้งไปแล้ว
 • อาคารสิวาลัย เป็นอาคารเรียนวิชาเกษตร และห้องพักครู
 • อาคาร 6 - ไวทยพิชญ์ เป็นอาคารเรียนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
  • ชั้น 1 ห้องประชุมเกษมชัย ห้องประชุมเกษมโชค ห้องพัสดุ ห้องโรเนียว ห้องงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
  • ชั้น 2 ห้องพักครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ห้องศูนย์คณิตศาสตร์ ห้องเรียนนักเรียนโครงการคณิตศาสตร์ (Gifted Math)
  • ชั้น 3 ห้องเรียนนักเรียนระดับชั้นม. 3 ห้องศูนย์คณิตศาสตร์
  • ชั้น 4 ห้องเรียนนักเรียนระดับชั้นม. 3
 • อาคาร 7 - จิตรภัสสร์ เป็นอาคารเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 , 3
  • ชั้น 1 ห้องประชุมเสือป่า
  • ชั้น 2 ห้องพักครูกลุ่มสาระภาษาไทย ห้องศูนย์ภาษาไทย ห้องเรียนนักเรียนระดับชั้นม. 3
  • ชั้น 3 ห้องเรียนนักเรียนระดับชั้นม. 2
  • ชั้น 4 ห้องเรียนนักเรียนระดับชั้นม. 2
 • อาคารสมรรถเกียรติ เป็นอาคารโรงอาหารและหอประชุม
  • ชั้น 1 โรงอาหาร
  • ชั้น 2 หอประชุมสมรรถเกียรติ
 • อาคาร 8 - สมานฉันท์รังสฤษฎ์ เป็นอาคารเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  • ชั้น 1 ห้องพักครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ข และห้องพยาบาล
  • ชั้น 2 ห้องพักครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ก ห้องเรียนนักเรียนระดับชั้นม. 4 ห้องศูนย์ภาษาอังกฤษ และ English Corner
  • ชั้น 3 ห้องเรียนนักเรียนระดับชั้นม. 4 ห้องเรียนนักเรียนโครงการภาษาอังกฤษ (English Program)
  • ชั้น 4 ห้องเรียนนักเรียนระดับชั้นม. 4 ห้องเรียนนักเรียนโครงการภาษาอังกฤษ (English Program) ห้องศูนย์ภาษาจีน
 • อาคาร 9 - มานิตธำรง เป็นอาคารเรียนแบบพิเศษ 4 ชั้น รูปตัวแอล (L)
  • ชั้น 1 ห้องพักครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานช่างอุตสาหกรรม) และใต้ถุนโล่ง
  • ชั้น 2 ห้องพักครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานห้องสมุด) ห้องเรียนทั่วไป และห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก
  • ชั้น 3 ห้องเรียนทั่วไป
  • ชั้น 4 ห้องพักครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์ ห้องเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ และห้องเรียนทั่วไป
 • อาคารบุญชู ตรีทอง เป็นอาคารหอประชุม สร้างขึ้นโดยได้รับเงินบริจาคจากนายบุญชู ตรีทอง อดีตรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่าโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
  • ชั้น 1 สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ห้องดนตรีสากล ห้องเรียนลีลาศ
  • ชั้น 2 ห้องประชุมใหญ่สิรินตรีทอง
 • อาคารศูนย์กีฬา - เปรมประชา เป็นอาคารเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
  • ชั้น 1 ห้องเรียนวิชาสุขศึกษาระดับชั้นม. 1 , 2 , 3 , 6 สนามปิงปอง เวทีมวย
  • ชั้น 2 ห้องเรียนวิชาสุขศึกษาระดับชั้นม. 4 , 5 สนามบาสเก็ตบอล / ฟุตซอล ห้องพักครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
 • สวนป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราฯ เป็นสวนป่าที่พักผ่อนของนักเรียน ตั้งบริเวณอาคารสิวาลัย
 • สวนป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ เป็นสวนป่าที่พักผ่อนของนักเรียน ตั้งบริเวณอาคารกุศลเกษม
 • พลับพลา เคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีคราวเสด็จพระราชดำเนินยังจ.ลำปาง และเป็นพลับพลาที่ประทับของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 คราวเสด็จเป็นประธานงานฤดูหนาวจ.ลำปาง เมื่อครั้งยังจัดที่สนามกีฬาโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย (ปัจจุบัน พลับพลาได้ถูกรื้อลงแล้ว เนื่องจากเกิดการผุพังของไม้ที่ใช้ในการก่อสร้าง และมูลค้างคาวที่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น และได้สร้างพลับพลาหลังใหม่ขึ้นเสร็จในปี 2554 )

รายนามครูใหญ่ / อาจารย์ใหญ่ / ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย[แก้]

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 พระยาวิทยาศรัย (หวาน วิทยาศรัย) พ.ศ. 2448-2450
2 ขุนประพุทธนิติสาร (เสริม จันทร์เรือง) พ.ศ. 2450-2455
3 หลวงสุนทรเลข (ระไว อรุณศรี) พ.ศ. 2455-2460
4 นายถนอม จิราพันธ์ พ.ศ. 2460
5 ขุนอักษรสิทธิ์ (ทองอยู่) พ.ศ. 2460-2465
6 นายขุน มีนะนันท์ พ.ศ. 2465-2470
7 ขุนวิชากิจพิสันท์ (ถนอม วิเศษสุมน) พ.ศ. 2470-2474
8 นายจรัล สุขเกษม พ.ศ. 2474-2478
9 นายพันธ์ รัติกนก พ.ศ. 2478-2480
10 นายวัน บุญฤทธิ์ พ.ศ. 2480-2486
11 นายระบิล สีตะสุวรรณ พ.ศ. 2486-2487
12 นายเสนาะ ธรรมครองอาตม์ พ.ศ. 2487-2491
13 นายโชติ สุวรรณชิน พ.ศ. 2491-2495
14 นายถิ่น รัติกนก พ.ศ. 2495-2499
15 นายเฟ้อ พิริยพันธ์ พ.ศ. 2499-2505
16 นายสุเชฏฐ์ วิชชวุต พ.ศ. 2505-2516
17 นายเจือ สมหมาย พ.ศ. 2516-1517
18 นายสมชาย นพเจริญกุล พ.ศ. 2517-2522
19 นายศรีสมมารถ ไชยเนตร พ.ศ. 2522-2532
20 นายประสิทธิ์ แสนไชย พ.ศ. 2532-2534
21 นางสาวสายสมร เจริญจันทร์แดง พ.ศ. 2534-2536
22 นายสาหร่าย แสงทอง พ.ศ. 2536-2541
23 นายประดิษฐ์ จันทร์แสนตอ พ.ศ. 2541-2547
24 นายวีรยุทธ จงสถาพรพงศ์ พ.ศ. 2547-2549
25 นางเบญจวรรณ ไกรวุฒินันท์ พ.ศ. 2549-2555
26 ดร.สาโรจน์ แก้วอรุณ พ.ศ. 2555-2559
27 นายสกล ทะแกล้วพันธุ์ พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน

เกียรติยศและความภาคภูมิใจ[แก้]

 • พ.ศ. 2448 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร (พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว) ได้เสด็จต่างพระเนตรพระกรรณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมชนกนาถ ประพาสหัวเมืองฝ่ายเหนือและพระราชทานนามโรงเรียนเป็น "บุญวาทย์วิทยาลัย"
 • พ.ศ. 2524 ได้รับการดัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการเป็นโรงเรียนดีเด่นได้รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 1
 • พ.ศ. 2531 ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ดีเด่นในเขตการศึกษา 8
 • พ.ศ. 2534 ได้รับรางวัลพระราชทานการพัฒนาห้องสมุดตามนโยบาย กรมสามัญศึกษาดีเด่น ในเขตการศึกษา 8
 • พ.ศ. 2535 ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ครั้งที่ 2
 • พ.ศ. 2538 ได้รับประกาศเกียรติคุณในฐานะโรงเรียนที่มีสิ่งแวดล้อมดีเด่นระดับ มาตรฐานเหรียญเงิน
 • พ.ศ. 2542 ได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมวิทยาศาสตร์ดีเด่นประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ ปี พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2543 จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 • พ.ศ. 2546 ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ครั้งที่ 3
 • พ.ศ. 2553 นางสาวยศสุดา หร่ายเจริญ สอบได้ทุนกฎหมายสหภาพยุโรป ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก ณ สหราชอาณาจักร
 • พ.ศ. 2555 นางสาวสุพิชชา ปันทะรส ได้คะแนนวิชา GAT 300 คะแนน เป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ ในการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 • พ.ศ. 2556 ได้รับรางวัล the International Sustainable World เหรียญทองแดง ในหัวข้อ The Magic of Leonardite: the Absorbent Agent to Clean Wastewater เป็นตัวแทนโครงงานประเทศไทยเข้าแข่งระดับโลกที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับ1 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านการบริหารจัดการ จากสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC AWARDS
  • ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับ1 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ จากสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC AWARDS
  • มีผู้ผ่านการสอบข้อเขียน โควตาภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 371 คน เป็นลำดับที่ 1 ของทั้งหมด และในส่วนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 256 คน เป็นลำดับที่ 1 ของทั้งหมด
  • นายณัฐธกรณ์ อินทราชา ได้รับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2556 ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก ณ สหรัฐอเมริกา
  • นายสุขปรีชา ตาคำ ได้รับทุนไทยพัฒน์ ประจำปี พ.ศ. 2556 ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก ณ สหรัฐอเมริกา
 • พ.ศ. 2557 ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับ1 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน จากสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC AWARDS
  • นางสาวญาดา กัลพัตร ได้คะแนนวิชาเคมี 96 คะแนน เป็นอันดับที่ 3 ของประเทศ ในการสอบวิชาสามัญ 7 วิชา สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
  • นายวันชัย บุญทา ได้คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนน เป็นอันดับ 1 ของประเทศ ในการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2556 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 • พ.ศ. 2558 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 (YSC 2015) เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดในงาน Intel ISEF ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • 1.โครงงานการดูดซับตะกั่วในน้ำโดยใช้เปลือกแก้วมังกร (Adsorption of Lead from Water Using Dragon Fruit Peel) ในสาขา เคมี
  • 2.โครงงานคลื่นเสียงกับการเจริญเติบโตของต้นเมล็ดทานตะวัน (Sound waves with the growth of sunflower seeds) ในสาขา ฟิสิกส์และดาราศาสตร์
  • 3.โครงงานการศึกษาสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างดินเบา บิสกิต ปูนซีเมนต์และทรายในการผลิตอิฐซิเมนต์ (The Study of the Proper Proportion of Light Soil, Biscuit, Cement, and Sand in Cement Brick Production) ในสาขา วิศวกรรมศาสตร์
 • พ.ศ. 2558 มีผู้ผ่านการสอบข้อเขียน โควตาภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 394 คน เป็นลำดับที่ 1 ของทั้งหมด และในส่วนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 228 คน เป็นลำดับที่ 1 ในกลุ่มโรงเรียนรัฐบาล
  • นางสาวลาภิณ ด่านสว่าง ได้คะแนนวิชา GAT 297.5 คะแนน เป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ ในการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
  • โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และเป็นตัวแทนนักเรียนระดับภาคเหนือ ในการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ณ อาคารบุญชู ตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
  • นายปิยะบุตร อินบุญส่ง ได้คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนน เป็นอันดับ 1 ของประเทศ ในการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2557 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
  • โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ผ่านการประเมินในระดับดีมาก ด้วยคะแนน 90.83 จากการประเมินคุณภาพรอบสาม รอบประเมินปี พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2558 โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
  • โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ผ่านการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากลที่บริหารด้วยเกณฑ์คุณภาพ OBECQA (Intensive school) ในระดับคะแนน 500 คะแนน จากการประเมินของคณะกรรมการติดตาม และตรวจเยี่ยมของ สำนักมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.
  • โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้รับการประเมินให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ มอก. และได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จาก คณะกรรมการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
 • พ.ศ. 2559 นางสาวนภสิริ พุทธันบุตร นายธนวิชญ์ กิตินา นายสืบสกุล วัฒนานิกร นายพชร จุลเจนวิทย์ และนายธรณัส ทิพยดาราพาณิชย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 ได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเกียรติบัตรในการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2558 ในการพัฒนาทักษะการทำโครงการฟิสิกส์ เพื่อส่งเสริมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ระดับนานาชาติ
  • นายกันตพิชญ์ มีธรรม นักเรียนชั้น ม.4/8 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • นายวงศกร ช้างเนียม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศในโครงงานวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ YSC 2016 โครงงานนวัตกรรมเครื่องกรองน้ำจากวัสดุเหลือใช้ เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียปนโลหะหนักตะกั่ว และเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันโครงงาน Intel International Science and Engineering Fair 2016 Preliminary Program ณ เมือง Phoenix มลรัฐ Arizona ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • เด็กชายกษิดินทร์ พัชระภัทร์ นักเรียนชั้น ม.3/3 ได้คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนน เป็นอันดับ 1 ของประเทศ ในการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2558 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
  • นางสาววนิชญา สลีแดง นักเรียนชั้น ม.6/8 และนางสาวกรัณฑรัตน์ ทิพอาสน์ นักเรียนชั้น ม.5/8 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ จากรายการแข่งขันตอบปัญหา “โครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย” ครั้งที่ 7 จัดโดยสมาคมประกันวินาศภัยไทย Thai General Insurance Association
  • มีผู้ผ่านการสอบข้อเขียน โควตาภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 เป็นลำดับที่ 1 ของทั้งหมด และในส่วนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นลำดับที่ 1 ในกลุ่มโรงเรียนรัฐบาล
  • นายวงศกร ช้างเนียม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขัน Thailand Junior Water Prize (TJWP) 2016 โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • นางสาวปนัสยา นิพิฎฐกุล ได้คะแนนวิชาภาษาไทย 91.5 คะแนน ในการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2558 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
  • เด็กชายพรภวิษย์ พวงเรือนแก้ว นักเรียนชั้น ม.1/14 ได้รับคัดเลือกเข้าแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ (Wizard at Mathematics International Contest 2016) ณ สาธารณรัฐอินเดีย
  • เด็กชายภีศเดช ฉัตรบริรักษ์ นักเรียนชั้น ม.1/14 ได้รับคัดเลือกเข้าแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (International Mathematics and Science Olympiad 2016) ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
  • นายกิตติธัช เจียระไนรุ่งโรจน์ และนายชนินทร์ ตินศรี ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันเคมีโอลิมปิกวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • นางสาวนภสิริ พุทธันบุตร ได้รับรางวัลเหรียญทอง และทำคะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 ของศูนย์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 15 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • พ.ศ. 2560
  • มีผู้ผ่านการสอบข้อเขียน โควตาภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 360 คน เป็นลำดับที่ 1 ของทั้งหมด และในส่วนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 197 คน เป็นลำดับที่ 1 ในกลุ่มโรงเรียนรัฐบาล
  • นางสาวนภสิริ พุทธันบุตร นายธรณัส ทิพยดาราพาณิชย์ นายญาณวิชญ์ พุกศิริกุล และนางสาวรสา อมรพิชญ์ นักเรียนชั้น ม.6/8 (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์) และ นักเรียนชั้น ม.6/9 (ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์) ได้คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนน เป็นอันดับ 1 ของประเทศ ในการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2559 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
  • นายชาญณรงค์ ฐิติธนภัค นักเรียนห้องเรียนพิเศษคอมพิวเตอร์ ได้รับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้ตามความต้องการของกระทรวง กรม หน่วยงานของรัฐ ในสาขาเทคโนโลยีมัลติมิเดีย (Multimedia Technology) ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก ณ สหรัฐอเมริกา
  • นางสาวนุชวรา มูลแก้ว นางสาวจิตรานุช ไชยราช โดยมีครูรัชนก สุวรรณจักร อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ของประเทศ ในหัวข้อโครงงาน "การย่อยสลายโฟมโดยตัวอ่อนแมลงปีกแข็ง ชนิด  Zophobas morio" สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ในการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 19 (YSC 2017) และเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดในงาน Intel ISEF ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

การแข่งขันโอลิมปิกทางวิชาการระหว่างประเทศ[แก้]

การแข่งขันโอลิมปิกทางวิชาการระหว่างประเทศ เป็นการแข่งขันความสามารถพิเศษในด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ของเยาวชนที่มีอายุไม่เกิน 20 ปี จากทั่วโลก ประเทศไทยได้ส่งเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2532 ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์เพียงวิชาเดียวและได้เพิ่มวิชาอื่นๆ ในปีต่อมาจนครบ 5 วิชา คือ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยาและสาขาคอมพิวเตอร์

นักเรียนโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักเรียนตัวแทนเข้าแข่งขันโอลิมปิกทางวิชาการระหว่างประเทศ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบัน มีทั้งหมด 2 คน โดยเป็นสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 1 คน สาขา และสาขาวิชาชีววิทยา 1 คน ดังนี้

 • นายวรัตม์ ยิ่งเสรี ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ณ. ประเทศตุรกี ผลการแข่งขันได้เหรียญทองแดงคอมพิวเตอร์โอลิมปิก พ.ศ. 2542
 • นายอดิศร ไชยบาง ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิก ณ. ประเทศลัตเวีย ผลการแข่งขันได้เหรียญทองชีววิทยาโอลิมปิก (ขณะนั้นศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5) พ.ศ. 2545
 • นายอดิศร ไชยบาง ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิก ณ. ประเทศเบลารุส ผลการแข่งขันได้เหรียญทองชีววิทยาโอลิมปิก พ.ศ. 2546

ผลงานนักเรียนที่ได้รับทุนต่างๆ[แก้]

 • พ.ศ. 2531 นายศตวรรษ แสนทน สอบชิงทุน พสวท. ศึกษาต่อปริญญาเอกสาขาเคมี ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • พ.ศ. 2537 น.ส.อุษา เหลืองจิรโณทัย สอบชิงทุน ก.พ. ศึกษาต่อ ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ระดับปริญญา ตรี - โท - เอก ณ. ประเทศเยอรมัน
  • นายปิยะศักดิ์ สุเมตติกุล สอบชิงทุนกระทรวงกลาโหมเรียนโรงเรียนนายเรืออากาศ 7 ปี 8 เดือน ระดับปริญญา ตรี - โท ณ. ประเทศเยอรมัน
 • พ.ศ. 2538 น.ส.มัลลิกา ซื่อวัฒนะ สอบชิงทุน พสวท. ศึกษาต่อ ด้านฟิสิกส์ ระดับปริญญา ตรี - โท - เอก ณ. ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • พ.ศ. 2539 นายจักรกฤษ พงษ์พิสุทธินันท์ สอบชิงทุน ก.พ. ศึกษาต่อ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญา ตรี - โท - เอก ณ. ประเทศเยอรมัน
  • น.ส.สรัญญา แก้วประเสริฐ สอบชิงทุน รัฐบาลญี่ปุ่น ศึกษาต่อ ด้านชีวเคมี ระดับปริญญา ตรี - โท - เอก ณ. มหาวิทยาลัยฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น
  • น.ส.นิษก์นิภา สุนทรกุล สอบชิงทุน ก.พ. ศึกษาต่อ ระดับปริญญา ตรี - โท - เอก ณ. ประเทศแคนนาดา
  • นายจีรศักดิ์ วีรอาภาชัย สอบชิงทุน ก.พ. ศึกษาต่อ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ระดับปริญญา ตรี - โท - เอก ณ. ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
  • นายวรวรรธ ศรีนวลชัย สอบชิงทุน วิทยุการบินแห่งประเทศไทย ศึกษาต่อ ระดับปริญญา ตรี ณ. ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • น.ส.อนงค์ภัทร สุทธางค์กูล สอบชิงทุน พสวท. ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • พ.ศ. 2540 น.ส.นิษก์นิภา สุนทรกุล ศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอก สาขาชีวเคมี ประเทศแคนาดา
  • น.ส.วรนนที วีรอาภาชัย สอบชิงทุน ก.พ. ศึกษาต่อ ด้านวิศวพันธุกรรม ระดับปริญญา ตรี - โท - เอก ณ. ประเทศแคนาดา
  • นายจักรกฤษ พงษ์พิสุทธินันท์ ศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมวัสดุ ประเทศเยอรมัน
 • พ.ศ. 2541 นายกานต์ เทพวรชัย สอบชิงทุน ธนาคารแห่งประเทศไทย ศึกษาต่อ ด้านเศรษฐศาสตร์ ระดับปริญญา ตรี (5ปี) ณ. ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • พ.ศ. 2542 นายกรณ์ เทพวรชัย สอบชิงทุน ธนาคารแห่งประเทศไทย ศึกษาต่อ ด้านคอมพิวเตอร์ ระดับปริญญา ตรี ( 5ปี) ณ. ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • นายวรัตม์ ยิ่งเสรี ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ณ. ประเทศตุรกี ผลการแข่งขันได้เหรียญทองแดงคอมพิวเตอร์โอลิมปิก
  • นายเชิดวุฒิ สินพิมลบูรณ์ สอบชิงทุน ก.พ. ศึกษาต่อ ด้านนิติศาสตร์ ระดับปริญญา ตรี - โท ณ. ประเทศเยอรมัน
  • นายฉัตรชัย วีรวรรณ สอบชิงทุน ก.พ. ศึกษาต่อ ด้านวิศวกรรม ระดับปริญญา ตรี - โท ณ. ประเทศเยอรมัน
 • พ.ศ. 2543 นายธเนศ กังสมัครศิลป์ สอบชิงทุน ก.พ. ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี - โท - เอก สาขาชีวโมเลกุล ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • นายพรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ สอบชิงทุน ก.พ. ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี - โท - เอก สาขาวิศวกรรมการผลิต ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • นายเอกชัย เป็งวัง สอบชิงทุน ก.พ. ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี - โท - เอก สาขาวิศวกรรมการผลิต ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • พ.ศ. 2544 น.ส.ศิริลตา ยศแผ่น สอบชิงทุน ก.พ. ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาชีวเคมีและเคมี ณ ประเทศแคนาดา
  • นายดนุพล นันทจิต สอบชิงทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาชีววิทยาและชีวรังสี ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • นายวรวรรธก์ ศรีนวลไชย สอบชิงทุนบริษัทวิทยุการบินฯ ศึกษาต่อ สขาวิศวกรรมศาสตร์ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • พ.ศ. 2545 นายจักรเมธ บุตรกระจ่าง สอบชิงทุน ก.พ. ศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประเทศเกาหลี
  • นายอดิศร ไชยบาง ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิก ณ ประเทศลัตเวีย ผลการแข่งขันได้เหรียญทองชีววิทยาโอลิมปิก (ขณะนั้นศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5)
 • พ.ศ. 2546 นายอดิศร ไชยบาง ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิก ณ ประเทศเบลารุส ผลการแข่งขันได้เหรียญทองชีววิทยาโอลิมปิก
  • นายอดิศร ไชยบาง ได้รับทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ ศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี - โท - เอก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • น.ส.วรัญทร คณิตปัญญาเจริญ สอบชิงทุน ก.พ. ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี - โท - เอก สาขาธรณีฟิสิกส์ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • นายเกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง สอบชิงทุน ก.พ. ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี - โท - เอก สาขาฟิสิกส์ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • นายอังสุธร วสุสัณห์ สอบชิงทุน ก.พ. ศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ณ ประเทศญี่ปุ่น
  • นายสกลเกียรติ เจียมจิตร สอบชิงทุนมอรมอน ศึกษาต่อ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ณ. ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • พ.ศ. 2547 นายสถาปนวัฒน์ สิทธิหาญ สอบชิงทุน ก.พ.ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี - โท - เอก สาขาชีววิทยา ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • พ.ศ. 2548 น.ส.นระเกณฑ์ พุ่มชูศรี ได้รับทุนอานันทมหิดล ศึกษาต่อระดับปริญญาโท - เอก สาขาวิศวอุตสาหการ Manufacturing & Logistics ณ. Georgia Institute Of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • พ.ศ. 2549 นายภูพิงค์ มะโน สอบชิงทุนรัฐบาล ศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ปริญญาตรี - โท สาขานาโนเทคโนโลยี ณ. ประเทศญี่ปุ่น
  • นายจตุพล จันทร์ทิพย์ สอบชิงทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ณ. ประเทศฝรั่งเศส
 • พ.ศ. 2551 นายถิรพิรุฬห์ ทองคำวิฑูรย์ ได้รับทุน ก.พ. ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม ณ ประเทศอังกฤษ
 • พ.ศ. 2552 นายภูบดินทร์ มะโน สอบชิงทุนรัฐบาล ศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ปริญญาตรีถึงปริญญาเอก ณ. ประเทศญี่ปุ่น
  • นายธนพร ปฏิกรณ์ ได้รับทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี-โท-เอก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • พ.ศ. 2553 นางสาวยศสุดา หร่ายเจริญ สอบได้ทุนกฎหมายสหภาพยุโรป ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก ณ สหราชอาณาจักร
 • พ.ศ. 2556 นายณัฐธกรณ์ อินทราชา ได้รับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2556 ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก ณ สหรัฐอเมริกา
  • นายสุขปรีชา ตาคำ ได้รับทุนไทยพัฒน์ ประจำปี พ.ศ. 2556 ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก ณ สหรัฐอเมริกา
 • พ.ศ. 2558 นายปิยะบุตร อินบุญส่ง ได้รับทุนโครงการ พสวท ประจำปี พ.ศ. 2557 ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศึกษาต่อในระดับปริญญาโทถึงปริญญาเอก ณ สหรัฐอเมริกา
  • นางสาวคณิตา หมั่นการ นักเรียนชั้น ม.6 (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์) ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการของ European Organization for Nuclear Research ณ เซิร์น (CERN) กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ซึ่งโครงการนี้ ได้นำรายชื่อทูลเกล้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ คัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าว
  • นายพีรภัทร วิจิตรโสภา ได้รับทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ณ. ประเทศญี่ปุ่น
 • พ.ศ. 2559 นายวงศกร ช้างเนียม นักเรียนชั้น ม.5 ได้รับคัดเลือกเข้ารับทุนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก (รอเลือกสถาบันการศึกษา)

ศิษย์เก่าโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยที่มีชื่อเสียง[แก้]

▪นักวิทยาศาสตร์-วิศวะกร - นาวาอากาศเอก เมธา สุนทรศารทูล

อ้างอิง[แก้]

https://www3.reg.cmu.ac.th/ugradapply/ https://sites.google.com/site/iyptthailand/home http://www.nectec.or.th/news/news-pr-news/ysc2016intelisef.html http://202.28.24.197/scireg/olympic/announce/announce258.pdf