องค์การนักศึกษา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

องค์การนักศึกษา, รัฐบาลนักศึกษา, สภานักศึกษา หรือ สมาคมนักศึกษา เป็นองค์กรสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ปรากฏในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยหลายแห่ง และเริ่มแพร่หลายไปยังโรงเรียนในระดับไฮสคูล ในการศึกษาต่อ องค์การนักศึกษาอุทิศให้กับกิจกรรมทางสังคมและองค์กรของภาคส่วนนักศึกษา

องค์การนักศึกษาหลายแห่งดำเนินการโดยนักเรียนนักศึกษา และเป็นอิสระจากคณะการศึกษา จุดประสงค์ขององค์กรคือการเป็นตัวแทนของนักเรียนทั้งในสถาบันและภายนอก รวมทั้งบนประเด็นระดับท้องถิ่นและระดับชาติ พวกเขายังรับผิดชอบต่อการบริการแก่นักเรียน นักเรียนสามารถมีส่วนร่วมในการบริหารองค์การดังกล่าวผ่านทางคณะกรรมการจำนวนมากและหลากหลาย สภาและการประชุมทั่วไป หรือมีส่วนร่วมในการเลือกเจ้าหน้าที่ขององค์กร

องค์การนักศึกษาหลายแห่งมีการดำเนินการคล้ายกับการเมืองเป็นอย่างมาก และมักถูกใช้เป็นสถานที่ฝึกสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นนักการเมืองในอนาคต การรณรงค์และการโต้วาทีจะถูกจัดขึ้นบ่อยครั้ง โดยมีการถือพวกกันอย่างมาก สื่อนักเรียนซึ่งมักจะมีการถือพวก ขาดประสบการณ์ และอยู่ภายใต้แรงกดดันจากการขาดแคลนเงินทุนที่จะบิดเบือนเนื้อหาเพื่อตอบสนองผู้อ่านอย่างกว้างขวาง และยังขาดความสำคัญโดยรวมสำหรับการตัดสินใจซึ่งกระตุ้นการเอาชนะอีกฝ่ายทางการเมืองโดยไม่ผิดกติกา ในขณะที่องค์การนักศึกษาจำนวนหนึ่งไม่มีลักษณะการเมือง โดยองค์การนักศึกษามักจะมีเป้าหมายที่คล้ายคลึงกันที่จะจำกัดความเป็นการเมือง และมุ่งไปยังการอำนวยความสะดวก สนับสนุนและให้บริการแก่นักเรียนเช่นเดียวกับเป้าหมายทางการเมือง

องค์การนักศึกษามักให้การรับรองและลงบัญชีรายการงบประมาณประจำปีอย่างเป็นทางการ สำหรับองค์การอื่นภายในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย ในสถาบันบางแห่ง นักเรียนหรือนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วจะอยู่ภายในองค์การนักศึกษาในส่วนของผู้แทนผู้สำเร็จการศึกษา แต่ในบางกรณี พวกเขาก็ขาดผู้แทนอย่างเป็นทางการในรัฐบาลนักศึกษา

ดูเพิ่ม[แก้]