วิทยาลัยเชียงราย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยเชียงราย
CHIANG RAI COLLEGE
CRC Logo.png
คติพจน์ ความรู้ คู่คุณธรรม นำสังคม
สถาปนา 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2546
ประเภท เอกชน
เว็บไซต์ http://www.crc.ac.th

วิทยาลัยเชียงราย หรือชื่อเดิมคือ วิทยาลัยกรุงธนเชียงราย เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในจังหวัดเชียงราย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2546 โดย ดร.อินทร์ จันทร์เจริญ

ประวัติ[แก้]

วิทยาลัยกรุงธนเชียงราย จัดตั้งขึ้นโดย ดร.อินทร์ จันทร์เจริญ เมื่อปี พ.ศ. 2546 ในการขอจัดตั้งในครั้งแรกได้ยื่นขอจัดตั้งในชื่อ วิทยาลัยมังราย" แต่ไม่ได้รับอนุมัติเนื่องจากเป็นชื่อของกษัตริย์ จึงเปลี่ยนมาใช้ชื่อว่า "วิทยาลัยกรุงธนเชียงราย" ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2546[1] ต่อมาได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อเป็น "วิทยาลัยเชียงราย" ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2547[2]

คณะที่เปิดสอน[แก้]

วิทยาลัยเชียงราย เปิดทำการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท จำนวน 5 คณะ ได้แก่

 • ระดับปริญญาตรี
  • คณะบริหารธุรกิจ
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • คณะพยาบาลศาสตร์
  • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • คณะแพทย์ตะวันออก
 • บัณฑิตวิทยาลัย
  • สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
  • ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
  • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

อ้างอิง[แก้]