ข้ามไปเนื้อหา

วิกิพีเดีย:โครงการวิกิสถานศึกษา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

โครงการวิกิสถานศึกษา
หน้าโครงการอภิปรายโครงการแม่แบบสถานศึกษาสภาสถานศึกษาสถานีย่อยสถาบันอุดมศึกษาไทย

โครงการวิกิสถานศึกษา
สมาชิก
สารบัญ
สถิติบทความ
บทความสถานศึกษา ความสำคัญ
ไม่มี ทั้งหมด
คุณภาพ
 บทความคัดสรร คัดสรร  3 3
 บทความคุณภาพ คุณภาพ  6 6
ดี 27 27
พอใช้ 204 204
โครง 379 379
รายชื่อ 18 18
จัดระดับแล้ว 637 637
ยังไม่ได้จัดระดับ 489 489
ทั้งหมด 1126 1126

โครงการวิกิสถานศึกษา เป็นโครงการในวิกิพีเดียไทยเพื่อจัดรูปแบบและเนื้อหาของบทความเกี่ยวกับสถานศึกษา เช่น โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ให้มีความสมบูรณ์ และเหมาะสมเป็นบทความสารานุกรมในวิกิพีเดีย ขอบเขตของบทความในโครงการนั้นจะรวมถึงบทความเกี่ยวกับสถานศึกษาทั้งหมด โดยแนวทางต่อไปนี้เป็นเพียงแนวทางแนะนำเท่านั้น รูปแบบในแต่ละบทความอาจมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเนื้อหาบทความและผู้เขียนบทความนั้น ๆ [1]

เป้าหมาย[แก้]

 • เพื่อพัฒนาบทความเกี่ยวกับสถานศึกษาให้มีความสมบูรณ์ และเหมาะสมเป็นบทความสารานุกรมในวิกิพีเดีย
 • เพื่อพัฒนาแนวทางการเขียนบทความให้เป็นไปในแนวทางที่ใกล้เคียงกัน
 • ตรวจสอบเนื้อหาและรูปแบบ โดยเนื้อหาต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์จากเว็บไซต์สถานศึกษา และรูปแบบจะต้องมีการจัดได้เหมาะสม น่าอ่าน

เริ่มต้น[แก้]

พื้นฐานการแก้ไขที่ควรทราบก่อน ดังนี้

สิ่งที่ควรรู้[แก้]

ลิขสิทธิ์[แก้]

ในวิกิพีเดียไทยนั้นมักจะพบปัญหาลิขสิทธิ์ที่ว่ามีการคัดลอกจากเว็บไซต์สถานศึกษามาลง ซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์จากเว็บไซต์สถานศึกษา และมักจะถูกแจ้งลบหลายต่อหลายครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนประวัติสถานศึกษา โดยในเว็บไซต์ของสถานศึกษานั้นมักจะระบุไว้ที่ท้ายของแต่ละหน้าว่า "สงวนลิขสิทธิ์" หรือ "Copyright" ซึ่งหมายถึงว่าเว็บไซต์นี้ห้ามนำข้อมูลไปคัดลอก ทำซ้ำ หรือดัดแปลงส่วนหนึ่งส่วนใด บทความที่มีข้อมูลที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าถูกตรวจพบจะถูกแจ้งลบและถูกลบออกจากระบบภายใน 7 วันหลังจากวันที่ทำการแจ้ง แต่อย่างไรก็ตาม คุณสามารถดำเนินการแก้ไขบทความให้ถูกต้องได้ในช่วงเวลาดังกล่าว

ความโดดเด่น[แก้]

ในวิกิพีเดียภาษาไทยนั้นมักจะพบว่าบทความสถานศึกษาต่าง ๆ มักไม่ผ่านเกณฑ์ความโดดเด่นของบทความ จึงมีความจำเป็นต้องมีแหล่งอ้างอิงทุติยภูมิที่น่าเชื่อถือและกล่าวถึงสถานศึกษานั้น ๆ ในสาระสำคัญเพื่อระบุถึงความโดดเด่นของบทความนั้น ๆ ดังเช่น กิจกรรมหรือผลงานที่ได้รับในระดับชาติหรือนานาชาติ เหตุการณ์สำคัญหรือการพูดถึงที่อ้างอิงถึงสถานศึกษา บุคคลที่เป็นศิษย์เก่าหรือบุคลากรที่สร้างผลงานสำคัญ อายุหรือจำนวนนักเรียนของสถานศึกษาที่มากพอจะระบุความสำคัญได้ เป็นต้น บทความที่ขาดความโดดเด่น ถ้าถูกตรวจพบจะถูกแจ้งขาดความสำคัญโดยไม่มีการแก้ไขเนื้อหาจะถูกลบออกจากระบบภายใน 6 เดือนหลังจากวันที่ทำการแจ้ง หรือทำการยุบรวมกับบทความใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณมีข้อมูลที่แสดงถึงความสำคัญของสถานศึกษาคุณสามารถที่จะเริ่มเขียนบทความขึ้นใหม่ได้

แนวปฏิบัติ[แก้]

 • มีแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือได้ เช่น เว็บไซต์ของสถานศึกษา หนังสือเกี่ยวกับสถานศึกษา เป็นต้น
 • มีแหล่งอ้างอิงนอกองค์กรที่น่าเชื่อถือ เช่น หนังสือ เว็บไซต์ หรือ สื่อ ที่กล่าวถึงองค์กรของคุณ (สำคัญเพราะถือเป็นการระบุ ความโดดเด่น)
 • มีการเรียบเรียงบทความไม่ให้ละเมิดลิขสิทธิ์ คุณสามารถนำมาเรียบเรียงประโยคและสรุปในคำพูดของคุณเองได้ โดยดูตัวอย่างที่ วิกิพีเดีย:เขียนงานอย่างไรไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
 • ถ้าคุณเป็นเจ้าของเนื้อหา (ตัวแทนจากสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย) และต้องการเขียนบทความเกี่ยวกับสถานศึกษา จะต้องศึกษาตามหลักการเขียนและแนวปฏิบัติของวิกิพีเดียอย่างเคร่งครัด จะต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเรื่องการโฆษณาและผลประโยชน์ทับซ้อน

รูปแบบ[แก้]

การตั้งชื่อบทความ[แก้]

 • ชื่อของสถานศึกษาตั้งตามต้นฉบับของการเขียนชื่อสถานศึกษา
 • สถานศึกษาที่มีการใช้เลขไทยและเครื่องหมายวรรคตอนให้ใช้ไปตามนั้นเพื่อคงตามต้นฉบับ
 • สถานศึกษาที่อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ พระบรมราชินูปถัมภ์ หรือ พระอุปถัมภ์ฯ (ไม่ต้องใส่พระนามองค์อุปถัมภ์) ให้ใส่นำหลังชื่อบทความสถานศึกษาด้วย เว้นแต่ในต้นฉบับจะไม่มีหรือเว้นไว้ก็อนุโลมได้

กล่องข้อมูล[แก้]

เนื้อหา[แก้]

 • บทนำ บทนำของบทความจะถูกใส่ไว้ถัดจากกล่องข้อมูล จะกล่าวถึงภาพรวมของสถานศึกษา ลักษณะของสถานศึกษาว่ามีการสอนในระดับไหน ไม่ว่า ประถม มัธยม อุดมศึกษา หรือรูปแบบการจัดการเป็นของ เอกชน รัฐ ที่ตั้งของสถานศึกษาว่าอยู่จังหวัด อำเภอ ตำบล (หรืออาจจะมีถนนถ้าถนนนั้นเป็นที่รู้จักกันดี) โดยไม่ต้องใส่ที่อยู่ หรือรหัสไปรษณีย์ รวมถึงชื่อเสียงที่โรงเรียนนี้เป็นที่รู้จักกันดี โดยส่วนบทนำนี้จะเป็นเหมือนส่วนสรุปของทั้งบทความเลยก็ว่าได้ เพราะจะเป็นการให้ข้อมูลทั้งหมดของบทความในภาพรวมต่อผู้อ่าน
  • จำนวนนักเรียนนักศึกษาสามารถใส่ได้ แต่ต้องระบุแหล่งอ้างอิงและปีการศึกษา (ให้ใส่ได้เพราะจำนวนนักเรียนใช่บอกขนาดสถานศึกษา)
 • ประวัติ เกี่ยวกับความเป็นมาและเหตุการณ์สำคัญของสถานศึกษา
 • สถานที่ภายในสถานศึกษา เกี่ยวกับลักษณะพื้นที่ตั้งของสถานศึกษา ว่ามีขนาดพื้นที่เท่าไร ลักษณะที่ตั้งโดยรอบ สถานที่หรือสภาพแวดล้อมใกล้เคียงกับสถานศึกษา รวมถึงรายละเอียดของ
 • อาคารในสถานศึกษา ประวัติของอาคาร ปีที่สร้าง การใช้งานอาคาร (ไม่จำเป็นต้องบอกจำนวนห้อง)
 • หลักสูตร อธิบายเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา รูปแบบและลักษณะของหลักสูตร
 • กิจกรรม กิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา เช่น กีฬาในสถานศึกษา ประเพณีที่ปฏิบัติเฉพาะในสถานศึกษา และกิจกรรมที่โดดเด่นของสถานศึกษานั้น ๆ (กิจกรรมอย่างพวกปฐมนิเทศไม่ควรเขียน)
 • เกียรติประวัติและมาตรฐานคุณภาพ ชื่อเสียงของสถานศึกษา เช่น มีชื่อเสียงด้านกีฬา มีชื่อเสียงด้านการประกวดแข่งขันต่าง ๆ ไม่เขียนเกียรติประวัติรายบุคล
 • บุคคลสำคัญจากสถานศึกษา ใส่เฉพาะชื่อบุคคลที่ผ่านความโดดเด่นของวิกิพีเดียซึ่งถ้ามีปริมาณมากสามารถแยกหน้าออกไปเขียนโดยใช้หัวข้อว่า "รายนามบุคคลสำคัญจาก (ชื่อสถานศึกษา)
 • รายชื่อผู้บริหารสถานศึกษา รายชื่อของผู้บริหารและอดีตผู้บริหารสถานศึกษา
 • การรับสมัคร เกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา ว่าเป็นรูปแบบใด จำนวนนักเรียนเฉลี่ยที่รับ เป็นต้น
 • อ้างอิง ทำตามการอ้างอิงแหล่งที่มา โดยแหล่งอ้างอิงจะต้องสามารถการพิสูจน์ยืนยันได้ แหล่งอ้างอิงที่เหมาะสมในการอ้างอิงบทความสถานศึกษาแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
  • ส่วนข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ประวัติ สัญลักษณ์ สถานที่ หลักสูตร กิจกรรม รายชื่อผู้บริหาร การรับสมัคร ใช้แหล่งอ้างอิงภายในองค์กรได้ แต่ถ้ามีควรใช้แหล่งอ้างอิงภายนอก
  • ส่วนข้อมูลความโดดเด่น ได้แก่ เกียรติประวัติ บุคคลสำคัญ ให้ใช้แหล่งอ้างอิงภายนอกองค์กรเสมอ
 • แหล่งข้อมูลอื่น เช่น ให้ใส่เว็บไซต์สถานศึกษาเป็นอันดับแรก โดยใส่ชื่อเว็บไซต์และคำอธิบาย

เนื้อหาที่ไม่ควรมี[แก้]

 • สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน คำอธิบายสัญลักษณ์ สีประจำโรงเรียน ต้นไม้ประจำโรงเรียน (ใส่ในกล่องข้อมูลได้ไม่ต้องสร้างหัวข้อเพิ่ม)
 • พันธกิจ, กลยุทธุ์, เป้าประสงค์, นโยบายและวิสัยทัศน์ (มีลักษณะเป็นนโยบายของโรงเรียน ไม่เป็นลักษณะสารานุกรม)
 • รายชื่อครูอาจารย์และนักเรียน (ไม่รวมรายนามผู้บริหารโรงเรียน)
 • เนื้อเพลงโรงเรียน (ในกรณีที่ลิขสิทธิ์ของเพลงหมดอายุการคุ้มครองหรือเป็นสาธารณสมบัติโดยมีหลักฐานอ้างอิงที่สามารถพิสูจน์ยืนยันได้ สามารถเผยแพร่ได้ที่วิกิซอร์ซที่เป็นโครงการพี่น้องของวิกิพีเดีย)
 • สภานักเรียน (มีลักษณะเป็น รายชื่อไม่ผ่านความโดดเด่นของวิกิพีเดีย)
 • เครื่องแบบนักเรียน
 • ตารางเรียนตารางสอน
 • จำนวนห้องเรียน
 • เกียรติประวัติรายบุคคล

หมวดหมู่[แก้]

หมวดหมู่จัดให้อยู่ใน หมวดหมู่:โรงเรียนในประเทศไทย , หมวดหมู่:สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย หรือหมวดหมู่ย่อยลงไป ดูเพิ่มที่ วิกิพีเดีย:การจัดหมวดหมู่

ภาพที่ใช้[แก้]

ภาพที่ใช้ในบทความสถานศึกษามีการอัปโหลดอยู่ 2 ประเภท คือ

 • การอัปโหลดผ่านวิกิพีเดีย ใช้สำหรับภาพชอบธรรมและภาพเสรี เช่น ตราสัญลักษณ์ของสถานศึกษา ภาพจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา (แต่ต้องไม่มีลายน้ำ) ไม่ควรเป็นภาพเคลื่อนไหว และไม่ควรทำเป็นระเบียงภาพ (gallery) ที่รวบรวมภาพชอบธรรมด้วย

ภาพถ่ายโดยผู้ใช้ เป็นต้น สามารถอัปโหลดได้ที่ หน้าอัปโหลด

 • การอัปโหลดผ่านวิกิมีเดียคอมมอนส์ ใช้สำหรับภาพเสรีเท่านั้น เช่น ภาพถ่ายโดยผู้ใช้ ภาพถ่ายที่มีอายุเกิน 50 ปี โดยการอัปโหลดผ่านวิกิมีเดียคอมมอนส์ภาพจะสามารถนำไปใช้ได้ในโครงการของวิกิมีเดียและบทความในวิกิพีเดียของทุกภาษา และภาพนั้นไปใช้ได้ทันทีโดยไม่สงวนลิขสิทธิ์ สามารถอัปโหลดได้ที่ หน้าอัปโหลด

จำนวนภาพในบทความนั้นขึ้นอยู่กับความยาวของบทความ ภาพที่เยอะเกินความจำเป็นมักจะถูกลบออก

แม่แบบในโครงการ[แก้]

แม่แบบ วิธีใช้ แสดงผล
{{บทความสถานศึกษา}} ใส่ในหน้าพูดคุยของบทความที่เกี่ยวกับสถานศึกษา รวมถึงระดับของบทความ
โครงการวิกิสถานศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิสถานศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับสถานศึกษา อันประกอบด้วย โรงเรียน วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย รวมถึงสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ให้เป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ โครงการวิกิสถานศึกษา หรือแวะไปที่หน้าโครงการเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
??? บทความนี้ยังไม่ได้รับการพิจารณาตามการจัดระดับการเขียนบทความ
{{เก็บกวาดสถานศึกษา}} ใส่บนบทความที่เกี่ยวกับสถานศึกษาที่ต้องการเก็บกวาด
{{โครงสถานศึกษา}} ใส่ท้ายบทความที่เกี่ยวกับสถานศึกษาที่ยังไม่สมบูรณ์
{{User WikiEducation}} ใส่ไว้ในหน้าผู้ใช้ของสมาชิกโครงการ
ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิสถานศึกษา

บทความตัวอย่าง[แก้]

สถิติที่น่าสนใจ[แก้]

ตรวจสอบจาก สถิติบทความการเข้าชมจำนวน 1,000 บทความในวิกิพีเดียไทย

10 อันดับบทความสถาบันอุดมศึกษาที่มีการเข้าชมมากที่สุด[แก้]

บทความสถาบันอุดมศึกษาที่มีการเข้าชมมากที่สุด (ไม่รวมหน้ารายชื่อและโครงการ)
เรื่อง อันดับครั้งที่แล้ว อันดับในวิกิพีเดียไทย เริ่มเขียนโดย
เพิ่มขึ้น 1. มหาวิทยาลัยรามคำแหง 149 99 Chuansin
เพิ่มขึ้น 2. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 581 150 Chuansin
เพิ่มขึ้น 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มาใหม่ 295 Chuansin
เพิ่มขึ้น 4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 450 335 Markpeak
ลดลง 5. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 324 365 -
ลดลง 6. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 341 477 Bact
เพิ่มขึ้น 7. มหาวิทยาลัยบูรพา มาใหม่ 565 Chuansin
เพิ่มขึ้น 8. มหาวิทยาลัยศิลปากร มาใหม่ 613 Chuansin
ลดลง 9. มหาวิทยาลัยมหิดล 466 654 Markpeak
เพิ่มขึ้น 10. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มาใหม่ 666 Chuansin

ปรับปรุงล่าสุด 16 มกราคม พ.ศ. 2560

3 อันดับบทความโรงเรียนที่มีการเข้าชมมากที่สุด[แก้]

บทความโรงเรียนที่มีการเข้าชมมากที่สุด (ไม่รวมหน้ารายชื่อและโครงการ)
เรื่อง อันดับครั้งที่แล้ว อันดับในวิกิพีเดียไทย เริ่มเขียนโดย
เพิ่มขึ้น 1. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย มาใหม่ 208 Kie
เพิ่มขึ้น 2. โรงเรียนสตรีวิทยา 2 มาใหม่ 499 -
เพิ่มขึ้น 3. โรงเรียนหอวัง มาใหม่ 670 Nop th

ปรับปรุงล่าสุด 16 มกราคม พ.ศ. 2560

ดาวโรงเรียน[แก้]

The Schools Barnstar
{{subst:ดาวโรงเรียน|เหตุผล ~~~~}} ดาวโรงเรียน

"ดาวโรงเรียน" มอบให้สำหรับผู้ที่ช่วยเหลือในการปรับปรุงและมีส่วนร่วมในบทความที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับโรงเรียน

เสนอดาวเกียรติยศและออกแบบโดย Jh12 เมื่อวันที่ 11 กันยายน ค.ศ. 2008

หมายเหตุ[แก้]

 1. โครงการวิกิสถานศึกษาในวิกิพีเดียภาษาไทย ได้รวมสองโครงการหลักในวิกิพีเดียภาษาอังกฤษคือ โครงการวิกิโรงเรียน และ โครงการวิกิสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันอาชีวศึกษา