ข้ามไปเนื้อหา

โรงเรียนร่มเกล้า

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนร่มเกล้า
Romklao School
ที่ตั้ง
140 หมู่ 14 ถนนสกลนคร-นาแก บ้านโคกศรีสุพรรณ ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 47120
ข้อมูล
ประเภทโรงเรียนสังกัด สพฐ.
โรงเรียนประเภทสหศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง
คำขวัญรักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
ก่อตั้ง30 กรกฎาคม พ.ศ. 2517
(49 ปี)
ผู้อำนวยการโรงเรียนนายวิชัย ภาวะบุตร[1]
ครู/อาจารย์74 คน[2]
ระดับปีที่จัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย
จำนวนนักเรียน1,500+ คน
ปีการศึกษา 2567[3]
สี   น้ำเงิน-ขาว
เพลงมาร์ชร่มเกล้า
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
อักษรย่อร.ก.
ต้นไม้ประจำโรงเรียนนนทรี
สหวิทยาเขตเบญจพัฒน์
เว็บไซต์http://www.rk.ac.th

โรงเรียนร่มเกล้า เป็นโรงเรียนมัธยมสหศึกษาขนาดกลาง สังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 140 หมู่ที่ 14 ถนนสกล-นาแก ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

แผนการเรียน[แก้]

 • สาระการเรียนรู้ที่เน้น วิทย์-คณิต
 • สาระการเรียนรู้ที่เน้น สังคม-ภาษา-อาชีพ
 • สาระการเรียนรู้ห้องพิเศษ(SMEP)เน้น วิทย์ คณิต อังกฤษ

อาคารและสถานที่[แก้]

อาคารเรียนถาวร[แก้]

 • อาคารเรียนถาวรแบบ 216 ก ใช้จัดทำเป็นห้องผู้อำนวยการ สำนักงานฝ่ายอำนวยการ ห้องพัสดุ สำนักงานฝ่ายธุรการร สหกรณ์ร้านด้า ห้องภูมิปัญญาท้องถิ่น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง E-learning ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ ห้องเรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
 • อาคารเรียนแบบ 216 ค(2) ใช้จัดทำสำนักงานฝ่ายวิชาการ ห้องประชาสัมพันธ์ ห้องทะเบียนวัดผล ห้องแผนงานและสารสนเทศ ห้องโสตทัศนศึกษา ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ห้องแนะแนว และห้องกลุ่มสาระภาษาไทย
 • อาคารเรียนแบบ 216 ค(3) ใช้จัดทำห้องพยาบาล ห้องปฏิบัติการอาชีพเสริมสวย ธนาคารโรงเรียน บริษัทจำลอง ห้องกลุมสาระสุขศึกษาฯ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องกลุมสาระวิทยาศาสตร์ สำนักงานฝ่ายกิจการนักเรียน

อาคารประกอบ[แก้]

 • อาคารโรงฝึกงานแบบ ช102/27 ใช้เป็นห้องปฏิบบัติงานคหกรรม ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรม ห้องพักครู และห้องดนตรี
 • หอพระ เป็นอาคารโล่งประดิษฐานพระพุทธรูป
 • อาารหอสมุดเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้น ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระภาวนาวิสุทธิญาณเถร (หลวงปู่แบน ธนากโร) แห่งวัดดอยธรรมเจดีย์ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร และผู้มีจิตศรัทธา จัดเป็นอาคารหอสมุดโรงเรียน
 • อาคารมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้น ซึ่งได้รับบริจาคจากภภาคเอกชน ก่อสร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2545 โรงเรียนได้ใช้อาคารดังกล่าวเป็นห้องเกียรติยศ แสดงผลงาน ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ และห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 3 ห้องเรียน
 • ศาลาไทย อยู่บริเวณหน้าสนามกีฬา

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]