โรงเรียนร่มเกล้า

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนร่มเกล้า
ที่ตั้ง
140 หมู่ 14 ถ.สกล-นาแก ตตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
ข้อมูล
ประเภทโรงเรียนรัฐ สังกัด สพฐ.
คำขวัญรักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
เพลงมาร์ชร่มเกล้า
เว็บไซต์http://www.rk.ac.th

โรงเรียนร่มเกล้า เป็นโรงเรียนมัธยมสหศึกษาขนาดกลาง สังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 140 หมู่ที่ 14 ถนนสกล-นาแก ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

ประวัติโรงเรียน[แก้]

สืบเนื่องจาก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชทรัพย์ ส่วนพระองค์ เป็นทุนในการดำเนินการสร้างโรงเรียนประถมศึกษาที่บ้านหนองแคน ตำบลดงหลวง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับพระราชทานนามว่า “โรงเรียนร่มเกล้า” ต่อมาเนื่องในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนิน มาจังหวัดขอนแก่น เมื่อเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2516 ได้มีพระราชดำรัสถามแม่ทัพภาคที่ 2 (พลโท โพยม พหุลรัตน์) ว่า จะมีการสร้าง โรงเรียน มัธยมศึกษาต่อเนื่องไปอีกหรือไม่ แม่ทัพภาคที่ 2 จึงมอบหมายให้กองทัพภาค ที่ 2 ดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และศึกษาธิการจังหวัดสกลนครเลือกที่ตั้ง โรงเรียนและได้เลือกบ้านโคก ตำบลตองโขบ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ซึ่งตรงกับความต้องการของประชาชน เพราะถ้าหากมีโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่นี้จะบรรเทา ความเดือดร้อนของผู้ปกครองที่ต้องส่งบุตรธิดา เข้าไปศึกษา เล่าเรียนในตัวเมืองสกลนคร และสามารถให้บริการราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียงได้ถึง 9 ตำบล 44 หมู่บ้าน วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2517 เปิดทำการเรียนการสอนวันแรก โดยใช้อาคารเรียนโรงเรียนบ้านโคกนามนเป็นที่เรียน มีนักเรียนจำนวน 77 คน ครู 4 คน โดยมี นายบุญธรรม กัลยาบาล เป็นครูใหญ่
วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งโรงเรียน ซึ่งถือเป็นวันสถาปนาโรงเรียนทุกปี
วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 หน่วยทหาร ช.พัน 3 จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ร.ท.อรรถ ศรีอัจฉริยะกุล เป็นหัวหน้าชุด ได้มาสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ได้ 6 ห้องเรียน แล้วเสร็จเมื่อ 31 พฤษภาคม 2518
วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนในการก่อสร้าง จำนวน 55,999 บาท และพระราชทานนามว่า “โรงเรียนร่มเกล้า”
วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2517 พลโท เปรม ติณสูลานนท์ (ยศในขณะนั้น) เป็นประธานในการวางศิลาฤกษ์
วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2518 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วย เจ้าฟ้าหญิงสิรินธร และเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดอาคารเรียนหลังแรก โรงเรียนร่มเกล้า แบบ 216 ได้ 6 ห้องเรียน และในปีงบประมาณ 2519 กระทรวงศึกษาธิการได้จัดสรรงบประมาณมาสร้างเพิ่มอีก 10 ห้องเรียน
วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร และเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร ได้เสด็จเยี่ยมหน่วยทหารโรงเรียนร่มเกล้าเป็นการส่วนพระองค์ ทรงปลูกต้นสนฉัตร 2 ต้น ที่มุมถนนทางเข้าหน้าอาคารเรียนหลังแรก
วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จเยี่ยมโรงเรียนเป็นการส่วนพระองค์เป็นการส่วนพระองค์

แผนการเรียน[แก้]

  • สาระการเรียนรู้ที่เน้น วิทย์-คณิต
  • สาระการเรียนรู้ที่เน้น สังคม-ภาษา-อาชีพ

อาคารและสถานที่[แก้]

อาคารเรียนถาวร[แก้]

  • อาคารเรียนถาวรแบบ 216 ก ใช้จัดทำเป็นห้องผู้อำนวยการ สำนักงานฝ่ายอำนวยการ ห้องพัสดุ สำนักงานฝ่ายธุรการร สหกรณ์ร้านด้า ห้องภูมิปัญญาท้องถิ่น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง E-learning ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ ห้องเรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
  • อาคารเรียนแบบ 216 ค(2) ใช้จัดทำสำนักงานฝ่ายวิชาการ ห้องประชาสัมพันธ์ ห้องทะเบียนวัดผล ห้องแผนงานและสารสนเทศ ห้องโสตทัศนศึกษา ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ห้องแนะแนว และห้องกลุ่มสาระภาษาไทย
  • อาคารเรียนแบบ 216 ค(3) ใช้จัดทำห้องพยาบาล ห้องปฏิบัติการอาชีพเสริมสวย ธนาคารโรงเรียน บริษัทจำลอง ห้องกลุมสาระสุขศึกษาฯ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องกลุมสาระวิทยาศาสตร์ สำนักงานฝ่ายกิจการนักเรียน

อาคารประกอบ[แก้]

  • อาคารโรงฝึกงานแบบ ช102/27 ใช้เป็นห้องปฏิบบัติงานคหกรรม ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรม ห้องพักครู และห้องดนตรี
  • หอพระ เป็นอาคารโล่งประดิษฐานพระพุทธรูป
  • อาารหอสมุดเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้น ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระภาวนาวิสุทธิญาณเถร (หลวงปู่แบน ธนากโร) แห่งวัดดอยธรรมเจดีย์ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร และผู้มีจิตศรัทธา จัดเป็นอาคารหอสมุดโรงเรียน
  • อาคารมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้น ซึ่งได้รับบริจาคจากภภาคเอกชน ก่อสร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2545 โรงเรียนได้ใช้อาคารดังกล่าวเป็นห้องเกียรติยศ แสดงผลงาน ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ และห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 3 ห้องเรียน
  • ศาลาไทย อยู่บริเวณหน้าสนามกีฬา

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]