ประสาร ไตรรัตน์วรกุล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 – 30 กันยายน พ.ศ. 2558
ก่อนหน้า ธาริษา วัฒนเกส
ถัดไป วิรไท สันติประภพ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 20 สิงหาคม พ.ศ. 2495 (65 ปี)
คู่สมรส นิศารัตน์ ไตรรัตน์วรกุล
ศิษย์เก่า
ลายมือชื่อ

ประสาร ไตรรัตน์วรกุล (เกิด 20 สิงหาคม พ.ศ. 2495) ประธานกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ[1] ประธานกรรมการในคณะกรรมการกำกับการจัดซื้อจัดจ้างในรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 9/2560 คณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557 [2] คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาในรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เขาดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2559[3]ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 8/2560 [4] อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย [5] อดีตประธานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต[6] และดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการร่วมไทย-เมียนมาร์ ฝ่ายไทยสาขาการเงิน อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกสิกรไทย เขาทำงานเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยในช่วงวิกฤตการณ์การเมืองไทย พ.ศ. 2548–2553 และวิกฤตการณ์การเมืองไทย พ.ศ. 2556–2557 ซึ่งมีความขัดแย้งทางการเมืองอย่างรุนแรง ครั้งหนึ่งนาย กิตติรัตน์ ณ ระนอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังใน รัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กล่าวว่า อยากปลดเขาทุกวัน[7]สาเหตุที่ไม่สามารถปลดได้ในขณะนั้นเนื่องจากติดขัดข้อกฎหมาย พ.ร.บ.ธนาคารแห่งประเทศไทย ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2551 และเกรงว่านายประสารจะใช้สิทธิฟ้องกลับนาย กิตติรัตน์ ณ ระนอง ทางศาลปกครอง โดย ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กล่าวตำหนิเขาอย่างรุนแรงจากกรณีที่เขาไม่ยอมลดดอกเบี้ย[8]

ประวัติ[แก้]

ประสาร ไตรรัตน์วรกุล หรือ ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล เป็นบุตรคนที่ 3 ของนายบักเท้ง และนางเต้สี ในจำนวนพี่น้อง 4 คน คือ[9]

 1. นพ.ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล
 2. นายประสิทธิ์ ไตรรัตน์วรกุล
 3. ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
 4. นายประวิทย์ ไตรรัตน์วรกุล

ชีวิตส่วนตัวได้สมรสกับ นางนิศารัตน์ ไตรรัตน์วรกุล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย[10] มีบุตร 2 คน คือ ตรัยวัชร์ และ ประวรรตน์ ไตรรัตน์วรกุล

หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ได้เป็นนักวิจัยอยู่ที่ International Food Policy Research Institute, Washington, D.C. เป็นระยะเวลา 2 ปี ดร. ประสาร กลับมายังประเทศไทย โดยเริ่มต้นทำงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทยในฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบธนาคารพาณิชย์ และต่อมาได้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงิน หลังจากนั้น ดร. ประสาร ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุน

การศึกษา[แก้]

ระดับประถมศึกษา โรงเรียนประสาทปัญญา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจาก โรงเรียนอัสสัมชัญ จากนั้นศึกษาต่อยังคณะคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2517 ด้วยผลคะแนนเอ็นทรานซ์แผนกวิทยาศาสตร์เป็นอันดับที่ 9 ของประเทศ[11] ด้วยคะแนนร้อยละ 89.10[12] และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยเกียรตินิยมอันดับ 1 ในปี พ.ศ. 2519 ระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) และต่อมาได้รับพระราชทานทุนอานันทมหิดล ปี พ.ศ. 2521 ปริญญาโท Master in Business Administration และปี พ.ศ. 2524 ระดับปริญญาเอก Doctor of Business Administration จาก มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา

การทำงาน[แก้]

ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นคนที่ 19 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ก่อนเข้ารับตำแหน่ง ดร. ประสาร เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ ๆ ในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) นอกจากนั้น ดร.ประสาร ยังเคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญในสังคมอีกหลายตำแหน่ง เช่น คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน กระทรวงการคลัง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ ที่ปรึกษา คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย อีกทั้งได้รับการเสนอชื่อและได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทย (TBA) ทำให้มีประสบการณ์ครอบคลุมอย่างกว้างขวางในธุรกิจธนาคารและตลาดการเงิน

กันยายน 2554 ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ได้รับรางวัล Central Bank Governor of the Year for Asia ประจำปี 2554 จากวารสาร Emerging Markets ในเครือ Euromoney Group[13]

เหตุการณ์ 14 ตุลา[แก้]

ในเหตุการณ์วิปโยค 14 ตุลาคม 2516 ขณะนั้นนายประสารเป็นนายกสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย[14] ได้เจรจากับรัฐบาล จอมพลถนอม กิตติขจร ให้ปล่อยตัวผู้ต้องหา 13 คนเป็นผลสำเร็จ[15]

การเมืองและเศรษฐกิจในสมัยดำรงตำแหน่งผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทย[แก้]

ในสมัย ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล เป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ถือได้ว่าเป็นสมัยที่ธนาคารแห่งประเทศไทย มีการแทรกแซงจากการเมืองมากที่สุด เนื่องจากมีการมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลถึง 3 รัฐบาล และมีเหตุการณ์วิกฤตทางการเมืองมากที่สุดในสมัยเขาดำรงตำแหน่งโดยในทุกรัฐบาลมีการประกาศใช้พระราชกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เหตุการณ์ทางการเมืองดำเนินเรื่อยมา จน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชาประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วประเทศ ในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ในที่สุดและสุดท้ายแล้วมีการรัฐประหารเกิดขึ้น ในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ก่อนกน้านี้รัฐบาลพลเรือนจากพรรคประชาธิปัตย์และพรรคเพื่อไทยนั้นแสดงความเป็นศัตรูกันอย่างชัดเจน เขาดำรงตำแหน่งภายใต้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมากถึง 5 คน มีการแสดงเจตนาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นาย กิตติรัตน์ ณ ระนอง ว่ามีความคิดจะปลดเขาทุกวัน[16] และก่อนเกษียณ อายุราชการ ได้เกิดการรัฐประหาร ในปี พ.ศ. 2557 นับว่าเป็นผู้ว่าราชการแห่งประเทศไทยที่ดำรงตำแหน่งทั้งรัฐบาลทหารและรัฐบาลพลเรือน ภายหลังรัฐประหาร เขายังดำรงแหน่งตำแหน่งอีกหลายตำแหน่งในคณะกรรมการที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติแต่งตั้งขึ้น สื่อมวลชนในสมัยนั้นต่างแสดงความแปลกใจที่เขาสามารถดำรงตำแหน่งจนเกษียณอายุราชการได้ ในสมัยที่เขาดำรงตำแหน่งธนาคารแห่งประเทศไทยในยุคของเขาคณะกรรมการนโยบายการเงิน อนุมัติให้ลดดอกเบี้ยนโยบาย ต่ำสุดในรอบ 4 ปี[17]และอัตราดอกเบี้ยผลตอบแทนพันธบัตรไทยอายุ 10 ปี ปรับลงมาอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ 6 ปี[18]จำนวนบัญชีหลักทรัพย์รวมอยู่ที่ 1.2 ล้านบัญชี[19]ซึ่งนับว่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์[20]แม้ว่าหนึ่งคนสามารถเปิดได้หลายบัญชีก็ตามแสดงให้เห็นว่าในยุคของเขามีประชาชนนำเงินเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจำนวนมาก ในขณะที่ราคาน้ำมันโลกต่ำสุดในรอบ 6 ปี[21]และจำนวนหนี้ครัวเรือนพุ่งสูงสุดรอบ 5 ปี มากถึง 12%[22]ในสมัยที่เขาดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทย

หลังรัฐประหาร พ.ศ. 2557[แก้]

 1. 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557 คณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ [23]
 2. 8 ตุลาคม พ.ศ. 2559เขาดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2559[24]
 3. พ.ศ. 2559 กรรมการอิสระ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
 4. ประธานกรรมการในคณะกรรมการกำกับการจัดซื้อจัดจ้างในรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 6/2560 มีผลตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
 5. ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 8/2560 มีผลตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560[25]
 6. พ.ศ. 2560 เขารับตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 7. 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560 คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาในรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา[26]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/205/111.PDF
 2. คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 75/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอน 125 ง พิเศษ หน้า 6-7 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
 3. http://www.sepo.go.th/tinymce/plugins/filemanager/thumbs/100260_1.pdf
 4. นายกฯ เซ็น ตั้ง 39 ผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ย.ป.แล้ว คนดังเพียบ!
 5. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/162/21.PDF
 6. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/220/5.PDF
 7. http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9560000046950
 8. http://www.108acc.com/index.php?lite=article&qid=42083809
 9. http://www.thairath.co.th/people/view/pol/5364
 10. https://www.bot.or.th/Thai/AboutBOT/OrganizationAndExecutives/Pages/default.aspx
 11. http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=1435945993
 12. นักเรียนแบบฉบับ ประสาร ไตรรัตน์วรกุล คนเก่งของเรา, อัสสัมชัญสาส์น ฉบับวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512, หน้า 26 .สืบค้นเมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2560
 13. "ประวัติ ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล". http://www.bot.or.th/Thai/AboutBOT/Governors/Pages/Prasarn_more.aspx. เรียกข้อมูลเมื่อ November 25, 2013. 
 14. รายนามนายกสโมสรนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 15. http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/finance/finance/20100708/341796/ประสารไตรรัตน์วรกุล-จากราชดำเนิน...-สู่วังบางขุนพรหม.html
 16. http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/501166
 17. http://morning-news.bectero.com/economy/30-Apr-2015/39619
 18. http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/634008#sthash.MZ9B7qav.dpuf
 19. http://www.dailynews.co.th/economic/354275
 20. http://www.thairath.co.th/content/449643
 21. http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/627628
 22. http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1372219065
 23. คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 75/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอน 125 ง พิเศษ หน้า 6-7 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
 24. http://www.sepo.go.th/tinymce/plugins/filemanager/thumbs/100260_1.pdf
 25. นายกฯ เซ็น ตั้ง 39 ผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ย.ป.แล้ว คนดังเพียบ!
 26. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 162 ง หน้า 21-22 15 มิถุยน พ.ศ. 2560
 27. ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
ก่อนหน้า ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ถัดไป
ธาริษา วัฒนเกส 2leftarrow.png Seal of the Bank of Thailand.svg
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 - 30 กันยายน พ.ศ. 2558)
2rightarrow.png วิรไท สันติประภพ