จุฬาฯวิชาการ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สัญลักษณ์งานจุฬาฯ Expo 2017

จุฬาฯวิชาการ (อังกฤษ: CU Academic Expo) เป็นงานนิทรรศการที่จัดขึ้น ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมของคณาจารย์และนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ โดยงานจุฬาฯวิชาการ กำหนดให้จัดขึ้นเป็นประจำทุก ๆ 3 ปี[1]

เวทีกลางงานจุฬาวิชาการ 2555

ทั้งนี้ งานจุฬาฯวิชาการครั้งที่ 14 กำหนดจัดในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554 แต่เนื่องจากอุทกภัย ส่งผลให้ต้องเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด กระทั่งต้องยกเลิกการจัดงานในปี พ.ศ. 2554 แล้วมาจัดในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555 แทน

งานจุฬาฯวิชาการ จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งในปี พ.ศ. 2560 ภายใต้ชื่องาน จุฬาฯ Expo 2017 เพื่อเฉลิมฉลองในวาระ 100 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการจัดงาน[แก้]

แต่เดิมนั้น การนำเสนอผลงานทางวิชาการทั้งของนิสิตและบรรดาคณาจารย์ ดำเนินไปในลักษณะของการเปิดให้เข้าชมภายในคณะ (Open House) ซึ่งการจัดงานในลักษณะดังกล่าวนั้นเป็นไปโดยเอกเทศ แต่ละคณะจัดจัดงานในส่วนของตนเอง ทำให้ภาพรวมของกิจกรรมทางวิชาการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่เป็นเนื้อเดียวกัน มีการแบ่งแยกไปตามพรมแดนของศาสตร์ต่าง ๆ องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อบจ.) จึงได้ประชุมปรึกษาหารือและเห็นสมควรให้จัดงาน "จุฬาฯวิชาการ" ขึ้นเป็นครั้งแรกใน พ.ศ. 2515 โดยอาศัยงบประมาณดำเนินงานสโมสรนิสิตที่ได้รับจัดสรรประจำปีจากมหาวิทยาลัยและเงินสนับสนุนจากภายนอก และกำหนดให้จัดกิจกรรมนี้ทุก ๆ 3 ปี

การดำเนินงานในช่วงแรก (พ.ศ. 2515, 2518, 2521, 2524, 2527) ยังไม่อาจตอบสนองวัตถุประสงค์ของการเผยแพร่องค์ความรู้ออกสู่สังคมภายนอกได้มากนัก ในปี พ.ศ. 2530 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยจึงมีมติให้กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมระดับมหาวิทยาลัยที่เป็นกิจกรรมร่วมระหว่างคณาจารย์และนิสิต โดยมีองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ประสานงานหลักในนามคณะกรรมการอำนวยการ ซึ่งแนวคิดหลักของการจัดงานในแต่ละปี มีดังต่อไปนี้

หอประชุมจุฬาฯ ร่วมประดับไฟเฉลิมฉลองในงาน จุฬา Expo 2017
 • ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2530 วิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 • ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2533 วิทยาการรุดหน้า เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม
 • ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2536 สิทธิมนุษยชน
 • ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2539 ทบทวนเพื่อสร้างสรรค์
 • ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2542 ปี 2000 มองผ่านกาลเวลาสู่ศตวรรษหน้า พัฒนาสังคมไทย
 • ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2545 กู้วิกฤต ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ
 • ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2548 สานความรู้ สู่แผ่นดิน
 • ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2551 พลังแห่งปัญญา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • พ.ศ. 2554 (ยกเลิก เพราะเหตุการน้ำท่วมใหญ่ช่วงปลายปี) เสาหลักแห่งปัญญา สืบราชมรรคาพัฒนาแผ่นดิน
 • ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2555 เสาหลักแห่งปัญญา สืบราชมรรคาพัฒนาแผ่นดิน
 • ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2560 จุฬาฯ 100 ปี นวัตกรรม คิดทำเพื่อสังคม

ในปี พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นโอกาสครบรอบ 100 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้จัดงาน “จุฬาฯวิชาการ” ภายใต้ชื่องาน จุฬาฯ Expo 2017 ระหว่างวันที่ 15 – 19 มีนาคม 2560 แนวคิดหลักของการจัดงานคือ “จุฬาฯ 100 ปี นวัตกรรม คิดทำเพื่อสังคม” CU@100 toward greater innovation for society เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ นวัตกรรม ความก้าวหน้าทางวิชาการ และผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย และนิสิตจุฬาฯที่ครบครันและครอบคลุมทุกสาขาวิชา นำเสนอต่อสาธารณชน รวมทั้งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี 2560[2]

ภาพรวมของงาน[แก้]

งาน จุฬา Expo 2017 ในตอนเช้าก่อนเปิดประตูมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ของการจัดงานจุฬาฯวิชาการคือ การเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมที่บรรดาคณาจารย์และนิสิตได้สร้างไว้ให้สมกับการเป็น "มหาวิทยาลัย" ซึ่งแปลความตามตัวอักษรว่า "ที่สถิตแห่งความรู้อันยิ่งใหญ่" สอดคล้องกับนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ของคณะผู้บริหารที่ต้องการสร้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เป็น "หลักเฉลิมพระนครแห่งกรุงสยาม" (The Pillar of the Kingdom)

อ้างอิง[แก้]

 1. เด็กวิทย์โชว์ SciEx ในจุฬาวิชาการ เก็บถาวร 2012-11-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน ASTVผู้จัดการออนไลน์
 2. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-02-27. สืบค้นเมื่อ 2017-03-08.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]