วิทยาลัยชุมชนตราด สถาบันวิทยาลัยชุมชน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก วิทยาลัยชุมชนตราด)
วิทยาลัยชุมชนตราด
Trat Community College
วิทยาลัยชุมชน.jpg
ชื่อย่อ วชช.ตร. / TCC
คติพจน์ วิทยาลัยชุมชน พัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น
ประเภท วิทยาลัยชุมชน
ที่ตั้ง 99/9 หมู่ 2 ถนนตราด-คลองใหญ่ ตำบลเนินทราย อำเภอเมือง จังหวัดตราด
เว็บไซต์ วิทยาลัยชุมชนตราด

วิทยาลัยชุมชนตราด เป็นวิทยาลัยชุมชนในสังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชน กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2547 เพื่อเป็นสถาบันที่จัดการศึกษาในจังหวัดที่ไม่มีสถาบันอุดมศึกษา ตามนโยบายการกระจายการศึกษาสู่ท้องถิ่นของรัฐบาล

ในระยะเริ่มต้นวิทยาลัยชุมชนตราด ได้ใช้ "สำนักงานจังหวัดตราด" เป็นสถานที่ปฏิบัติราชการของวิทยาลัย เนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดตั้ง จนเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2549 จึงมีการย้ายที่ทำการจากสำนักงานจังหวัดตราด มายังอาคารเรียนของโรงเรียนวิเวกเมืองตราด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด ซึ่งยุบเลิกการจัดการเรียนการสอนไปแล้ว บนพื้นที่ 8 ไร่ 2 งาน ตั้งอยู่เลขที่ 99/9 หมู่ 2 ถนนตราด-คลองใหญ่ ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ในระยะเริ่มดำเนินการของวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แต่งตั้งนางสมเสน่ห์ พ่วงพี อดีตหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์จังหวัดตราด กรมสามัญศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2549 และได้แต่งตั้งนางกรรณิกา สุภาภา ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา

วิทยาลัยชุมชนตราด เปิดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรกในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2549 ปัจจุบันเปิดสอน 2 ระดับ คือ อนุปริญญา และหลักสูตรระยะสั้น

ศูนย์จัดการศึกษา[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]