คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะนิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตราสัญลักษณ์คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.png
ชื่ออังกฤษFaculty of Communication Arts, Chulalongkorn University
อักษรย่อนศ.
ที่อยู่ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
วันก่อตั้ง5 กรกฎาคม พ.ศ. 2508 (56 ปี)
คณบดีรศ.ดร.ปรีดา อัครจันทโชติ
วารสารวารสารนิเทศศาสตร์
(J. of Communication Arts)
สีประจําคณะ     สีน้ำเงิน
สัญลักษณ์แตรสังข์
เว็บไซต์www.commarts.chula.ac.th
ตึกคณะนิเทศศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นคณะนิเทศศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย และเป็นคณะที่ 14 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติ[แก้]

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เปิดสอนวิชาการหนังสือพิมพ์ขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2482 ซึ่งเป็นหลักสูตรในระดับอนุปริญญา สังกัดในคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2497 ได้มีการโอนการศึกษาวิชาการหนังสือพิมพ์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปทำการสอนที่มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง โดยได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ซึ่งเป็นการสิ้นสุดการสอนในสาขานิเทศศาสตร์ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งแต่นั้นมา[1]

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชานิเทศศาสตร์อีกครั้งในแผนกสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์ สังกัดอยู่กับคณะรัฐศาสตร์ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2508 ดังนั้น จึงถือเอาวันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะนิเทศศาสตร์ หลักจากนั้น ในปี พ.ศ. 2509 ได้พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง "แผนกสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์" ซึ่งเป็นแผนกอิสระ มีฐานะเทียบเท่าคณะหนึ่งในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีสีน้ำเงิน (Royal Blue) เป็นสีประจำแผนกอิสระฯ และมีสัญลักษณ์เป็นแตรสังข์ ต่อมาจึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น "คณะนิเทศศาสตร์" เมื่อปี พ.ศ. 2517 นับเป็นคณะที่ 14 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ศ.บำรุงสุข สีหอำไพ เป็นคณบดีคนแรก

ปัจจุบันคณะนิเทศศาสตร์ ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของถนนพญาไท (ตรงข้ามกับคณะวิทยาศาสตร์) ในพื้นที่บริเวณเดียวกับคณะนิติศาสตร์ โดยมีอาคารทำการของคณะฯ 3 อาคาร คือ อาคารนิเทศศาสตร์ 1 อาคารนิเทศศาสตร์ 2 และอาคารมงกุฎสมมติวงศ์ เป็นอาคารสูง 12 ชั้น เพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์ทางการสื่อสารมวลชนที่ทันสมัย และอาคารพินิตประชานาถซึ่งเป็นอาคารเรียนส่วนกลางของมหาวิทยาลัยซึ่งใช้ร่วมกับคณะนิติศาสตร์

หน่วยงาน[2][แก้]

 • ภาควิชาการภาพยนตร์และภาพนิ่ง (Motion Pictures and Still Photography)
 • ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ (Public Relations)
 • ภาควิชาการสื่อสารมวลชน (Mass Communication)
 • ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง (Speech Communication and Performing Arts)
 • ภาควิชาวารสารสนเทศ (Journalism)

หลักสูตร[2][แก้]

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

 • วารสารสนเทศและสื่อใหม่ (Journalism, Information, and New Media)
 • การประชาสัมพันธ์ (Public Relations)
 • การโฆษณาและการสื่อสารตราสินค้า (Advertising and Brand Communications)
 • การออกแบบและผลิตสื่อ (Media Design and Production)
 • การภาพยนตร์และภาพนิ่ง (Film and Still Photography)
 • วาทนิเทศ (Speech Communication)
 • สื่อสารการแสดง (Performing Arts)
 • การจัดการการสื่อสาร (นานาชาติ) (Communication Management)

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

 • กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์ นโยบาย และดาต้าศึกษา (Journalism, Media Policy and Data Studies)
 • กลุ่มวิชาการจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการ (Integrated Communication Management)
 • กลุ่มวิชาสื่อและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries)
 • กลุ่มวิชาวาทนิเทศ (Speech Communication)
 • การจัดการการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ (นานาชาติ) (Strategic Communication Management)

หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 • นิเทศศาสตร์ (Communication Arts)

เพลงประจำคณะ[แก้]

เพลงนี้ครูแก้ว อัจฉริยะกุลและครูเอื้อ สุนทรสนานร่วมกันประพันธ์ให้นิสิตสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นเพลงประจำคณะ ตลอดจนประจำนักสื่อสารมวลชนและนักประชาสัมพันธ์โดยทั่วไปด้วย สองครูเพลงผู้เลื่องชื่อท่านนี้มิได้ประพันธ์เพลงร่วมกันตามลำพังมาเป็นระยะเวลานาน เพลงนี้จึงนับว่าเป็นผลงานการประพันธ์เพลงร่วมกันครั้งสำคัญอีกชิ้นหนึ่ง ซึ่งประพันธ์เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2509

บุคคลที่มีชื่อเสียง[แก้]

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]