วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส สถาบันวิทยาลัยชุมชน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส)
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
Narathiwat Community College
วิทยาลัยชุมชน.jpg
ชื่อย่อ วชช.นธ. / NCC
คติพจน์ พัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพชีวิต
ประเภท วิทยาลัยชุมชน
ที่ตั้ง 223 หมู่ 10 ถนนสุริยะประดิษฐ์ ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 95000
เว็บไซต์ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เป็นวิทยาลัยชุมชนในสังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชน กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นตามนโยบายการขยายการศึกษาไปยังจังหวัดที่ไม่มีสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2545 โดยการคัดเลือกศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนราธิวาส ให้ทำหน้าที่วิทยาลัยชุมชนควบคู่ไปกับภารกิจเดิม[1]

ประวัติ[แก้]

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส [2]

หน่วยจัดการศึกษา[แก้]

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีหน่วยจัดการศึกษาทั้งสิ้น 3 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 13 อำเภอ ได้แก่

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เปิดทำการสอนใน 2 ระดับ คือ หลักสูตรอนุปริญญา และหลักสูตรระยะสั้น

อนุปริญญา[แก้]

  • การพัฒนาชุมชน
  • การปกครองท้องถิ่น
  • การศึกษาปฐมวัย
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • การบัญชี
  • การจัดการทั่วไป
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • ธุรกิจอาหารฮาลาล

อ้างอิง[แก้]