วิทยาลัยชุมชนพังงา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยชุมชนพังงา
ชื่อย่อวชช.พง / PNGCC
คติพจน์วิทยาลัยชุมชน พัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น
ประเภทวิทยาลัยชุมชน
ที่ตั้ง
ถนนทับปูด-พังงา ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
เว็บไซต์www.pngcc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนพังงา เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกลุ่มสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดให้มีวิทยาลัยชุมชนขึ้นโดยเฉพาะยังจังหวัดที่ยังไม่มีสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้ประชาชนได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันในการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยยึดหลัก "การศึกษาสร้างชาติ สร้างคน และสร้างงาน"

ประวัติ[แก้]

วิทยาลัยชุมชนพังงา จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2547 โดยเริ่มดำเนินการครั้งแรกในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2549 และเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2549 เป็นปีแรก ซึ่งในระยะแรกได้ใช้สถานที่ของโรงเรียนทับปุดวิทยา ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2550 ได้ย้ายสำนักงานจากเดิมมายังที่ดินที่ได้รับมอบจากโรงเรียนทับปุดวิทยา ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา บนเนื้อที่ 20 ไร่

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

วิทยาลัยชุมชนพังงา เปิดทำการเรียนการสอน 2 ระดับ คือ ระดับอนุปริญญา และหลักสูตรระยะสั้น

อ้างอิง[แก้]

วิทยาลัยชุมชนพังงา เปิดการเรียนการสอนระดับอนุปริญญา 5 สาขาวิชา 1.สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 2.สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 3.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4.สาขาวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5.สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

มีสถานที่จัดการศึกษา ดังนี้ 1.หน่วยจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนพังงา อ.ทับปุด 2.สถานที่จัดการศึกษาคุระบุรี อ.คุระบุรี 3.สถานที่จัดการศึกษาโรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" อ.ตะกั่วป่า 4.สถานที่จัดการศึกษาเทศบาลตำบลท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง 5.สถานที่จัดการศึกษาโรงเรียนเกาะยาววิทยา อ.เกาะยาว 6.สถานที่จัดการศึกษาโรงเรียนเกาะยาววิทยา อ.เกาะยาว