สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
Suvarnabhumi Institute Of Technology
Logo-SVIT.png
สถาปนา พ.ศ. 2558
ประเภท เอกชน
อธิการบดี รศ.ดร. รัฐบุรุษ คุ้มทรัพย์
นายกสภา ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กระมล ทองธรรมชาติ
เว็บไซต์ [1]

สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ (อังกฤษ: Suvarnabhumi Institute Of Technology) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2558 นับเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งที่ 4 ของจังหวัดสมุทรปราการ ปัจจุบันมีศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กระมล ทองธรรมชาติ เป็นนายกสภาสถาบัน รศ.ดร. รัฐบุรุษ คุ้มทรัพย์ เป็นอธิการบดี[1]

คณะและหลักสูตร[แก้]

สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ เปิดทำการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 3 คณะ 4 หลักสูตร ได้แก่

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)
 • คณะรัฐประศาสนศาสตร์
 1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร
 • คณะบริหารธุรกิจ
 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา การการจัดการ/การตลาด
 2. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาบัญชี

และระดับปริญญาโท 2 คณะ 2 หลักสูตร ได้แก่

 • คณะรัฐประศาสนศาสตร์
 1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
 • คณะบริหารธุรกิจ
 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]