วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ
International Buddhist College
Logo-ibc.png
ชื่อย่อ ว.พ.น. / IBC
คติพจน์ เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณงามความดี
สถาปนา 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 (43 ปี)
ประเภท สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
อธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร.ชาลส์ วิลเลเมน
ที่ตั้ง

วิทยาเขตโคราช
442/1 หมู่ 1 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150

วิทยาเขตสะเดา
88 หมู่ 2 ถนนคลองแงะ-ควนสะตอ ตำบลทุ่งสมอ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90240
ประเทศ ไทย ประเทศไทย
สีประจำสถาบัน ██████ สีน้ำเงิน สีขาว สีเหลือง
เว็บไซต์ http://ibc.ac.th

วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ (อังกฤษ: International Buddhist College) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และมีศูนย์การศึกษาโคราชตั้งอยู่ที่อำเภแปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2546[1] จัดการเรียนการสอนด้านพระพุทธศาสนาในเชิงลึกตามแนวคิดไม่แบ่งแยกนิกายในระบบนานาชาติ ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

ประวัติ[แก้]

วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ กำเนิดขึ้นโดยแนวคิดของมูลนิธิกลิ่นเทียนธรรม ซึ่งได้ดำเนินการสอนภาษาอังกฤษสำหรับภิกษุสงฆ์ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2546 จึงได้มีการจัดตั้งวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติขึ้น เพื่อให้เป็นศูนย์กลางของการจัดการศึกษาด้านพุทธศาสนศึกษาโดยไม่แบ่งแยกนิกาย

การจัดการเรียนการสอน[แก้]

วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ จัดการเรียนการสอนในด้านพุทธศาสนาในระบบนานาชาติ ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ และหลักสูตรภาษาจีน โดยนักศึกษาสามารถเลือกศึกษาหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือทั้งสองหลักสูตรได้

นักศึกษาต้องมีความชำนาญทางด้านภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน จึงจะมีสิทธิเข้ารับการศึกษาในวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาได้จะต้องผ่านการสอบโทเฟล โดยมีระดับคะแนน 550 คะแนนขึ้นไป

นอกจากการจัดการเรียนการสอนในด้านพุทธศาสนาแล้ว ยังมีการเปิดสอนในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอีกด้วย[2]

คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการศึกษา[แก้]

  • ระดับปริญญาตรี ต้องจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา หรือจบเปรียญธรรม 5 ประโยค หรือสามารถพูด สื่อสาร คล่องแคล่วทางด้านภาษาอังกฤษ และ ภาษาจีน, มีระดับคะแนนสอบโทเฟลที่ 550 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า หรือ มีประสบการณ์การทำงานมาก่อน
  • ระดับปริญญาโท ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีผลคะแนนเฉลี่ย อยู่ในเกณฑ์ 2.75 หรือ เทียบเท่า หรือ สามารถพูด สื่อสาร คล่องแคล่วทางด้านภาษาอังกฤษ และ ภาษาจีน, มีระดับคะแนนสอบโทเฟลที่ 550 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า หรือ มีประสบการณ์การทำงานมาก่อน
  • ระดับปริญญาเอก ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาโท มีผลคะแนนเฉลี่ย อยู่ในเกณฑ์ 3.50 หรือ เทียบเท่า หรือ สามารถพูด สื่อสาร คล่องแคล่วทางด้านภาษาอังกฤษ และ ภาษาจีน, มีระดับคะแนนสอบโทเฟลที่ 550 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า หรือ มีประสบการณ์การทำงานมาก่อน

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]