วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ
ชื่อย่อว.พ.น. / IBC
คติพจน์เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณงามความดี
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สถาปนา2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 (48 ปี)
อธิการบดีศาสตราจารย์ ดร.ชาลส์ วิลเลเมน
ที่ตั้ง
วิทยาเขตสะเดา
88 หมู่ 2 ถนนคลองแงะ-ควนสะตอ ตำบลทุ่งหมอ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90240
ศูนย์การศึกษาโคราช
442/1 หมู่ 1 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
สี██████ สีน้ำเงิน สีขาว สีเหลือง
เว็บไซต์http://ibc.ac.th

วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ (อังกฤษ: International Buddhist College) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และมีศูนย์การศึกษาโคราชตั้งอยู่ที่อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2546[1] จัดการเรียนการสอนด้านพระพุทธศาสนาในเชิงลึกตามแนวคิดไม่แบ่งแยกนิกายในระบบนานาชาติ ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

ประวัติ[แก้]

วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ กำเนิดขึ้นโดยแนวคิดของมูลนิธิกลิ่นเทียนธรรม ซึ่งได้ดำเนินการสอนภาษาอังกฤษสำหรับภิกษุสงฆ์ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2546 จึงได้มีการจัดตั้งวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติขึ้น เพื่อให้เป็นศูนย์กลางของการจัดการศึกษาด้านพุทธศาสนศึกษาโดยไม่แบ่งแยกนิกาย โดยมี พระราชปริยัติกวี (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) เป็นผู้อำนวยการรูปแรก

การจัดการเรียนการสอน[แก้]

วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ จัดการเรียนการสอนในด้านพุทธศาสนาในระบบนานาชาติ ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ และหลักสูตรภาษาจีน โดยนักศึกษาสามารถเลือกศึกษาหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือทั้งสองหลักสูตรได้

นักศึกษาต้องมีความชำนาญทางด้านภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน จึงจะมีสิทธิเข้ารับการศึกษาในวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาได้จะต้องผ่านการสอบโทเฟล โดยมีระดับคะแนน 550 คะแนนขึ้นไป

คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการศึกษา[แก้]

  • ระดับปริญญาตรี ต้องจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา หรือจบเปรียญธรรม 5 ประโยค หรือสามารถพูด สื่อสาร คล่องแคล่วทางด้านภาษาอังกฤษ และ ภาษาจีน, มีระดับคะแนนสอบโทเฟลที่ 550 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า หรือ มีประสบการณ์การทำงานมาก่อน
  • ระดับปริญญาโท ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีผลคะแนนเฉลี่ย อยู่ในเกณฑ์ 2.75 หรือ เทียบเท่า หรือ สามารถพูด สื่อสาร คล่องแคล่วทางด้านภาษาอังกฤษ และ ภาษาจีน, มีระดับคะแนนสอบโทเฟลที่ 550 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า หรือ มีประสบการณ์การทำงานมาก่อน
  • ระดับปริญญาเอก ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาโท มีผลคะแนนเฉลี่ย อยู่ในเกณฑ์ 3.50 หรือ เทียบเท่า หรือ สามารถพูด สื่อสาร คล่องแคล่วทางด้านภาษาอังกฤษ และ ภาษาจีน, มีระดับคะแนนสอบโทเฟลที่ 550 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า หรือ มีประสบการณ์การทำงานมาก่อน

อ้างอิง[แก้]

  1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนราชกิจจานุเบกษา เล่ม 120 ตอน 95ง วันที่ 27 พฤศจิกายน 2546

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]