พระบรมวงศานุวงศ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระบรมวงศานุวงศ์ในรัชกาลที่9 ภายในงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

พระบรมวงศานุวงศ์ หมายถึง พระประยูรญาติใหญ่น้อยทั้งหมดทุกราชสกุลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยประกอบด้วย 2 คำ คือ

  • ลำดับพระบรมวงศ์ในรัชกาลที่ 9

- สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

- สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

- สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๗

- สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

- สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

- สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

- สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

- สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

- สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจิตรเจริญ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

- ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

- สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร

- พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ ๖

- พระนางเธอลักษมีลาวัณ ในรัชกาลที่ ๖

- สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระวรราชชายา ในรัชกาลที่ ๖

- ฯลฯ

  • ลำดับพระอนุวงศ์ในรัชกาลที่ 9

- พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

- พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

- พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

- พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

- พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

- พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

- พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอินทุรัตนา

- หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์

- หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี

- หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล

- หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล

- หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล

- หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล

- ฯลฯ

ส่วนหม่อมราชวงศ์และหม่อมหลวงถือเป็นสามัญชน ไม่ต้องใช้คำราชาศัพท์และมิได้จัดอยู่ในพระอนุวงศ์ แต่ถูกจัดอยู่ใน ราชสกุล หรือผู้สืบเชื้อสายในราชสกุล หรือผู้เนื่องในสายราชสกุล สำหรับผู้สืบเชื้อสายลงมาจากหม่อมหลวงจะมีคำนำหน้านามตามปกติสามัญคือ นาย/นางสาว และมีสร้อย ณ อยุธยา ต่อท้ายนามสกุลอันเป็นราชสกุล สำหรับผู้สืบเชื้อสายมาจากฝ่ายบิดาเท่านั้น และสำหรับผู้ที่สืบเชื้อสายมาจากหม่อมหลวงฝ่ายมารดาสามารถขอร่วมใช้นามสกุลอันเป็นราชสกุลได้ แต่ไม่ต้องเติมคำว่า ณ อยุธยา ดังนั้นจึงพึงระวังในการใช้ เพราะพระราชวงศ์จะสืบราชตระกูลทางฝ่ายหน้า (ฝ่ายชาย) เท่านั้น

อ้างอิง[แก้]