วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
Samutsakhon Community College
วิทยาลัยชุมชน.jpg
ชื่อย่อวชช.สค / SMKCC
คติพจน์วิทยาลัยชุมชน พัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น
ประเภทวิทยาลัยชุมชน
ที่ตั้ง101 หมู่ 9 ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร74000
เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกลุ่มสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ตั้งอยู่เลขที่ 101 หมู่ 9 ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร ได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของภาคประชาสังคมทุกสาขาอาชีพ พบว่ามีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวนหนึ่ง ไม่มีโอกาสเข้ารับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ในขณะเดียวกันแรงงานในภาคเกษตร ประมง อุตสาหกรรม ธุรกิจบริการ และภาคอื่นๆ มีความต้องการที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้พื้นฐานในการทำงาน และเป็นการเพิ่มมูลค่าในตัวเอง จึงเป็นที่มาของการเสนอจัดตั้ง "วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร" ในวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2547 โดยเปิดสอนในหลักสูตรอนุปริญญา และหลักสูตรระยะสั้น

หลักสูตรอนุปริญญาที่เปิดทำการสอนในปัจจุบัน มีจำนวน 3 สาขาวิชา คือ การปกครองท้องถิ่น การบัญชี และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีนักศึกษาจำนวนประมาณ 210 คน[1]

หน่วยจัดการเรียนการสอน[แก้]

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร มีหน่วยจัดการเรียนการสอน 5 แห่ง คือ วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ อำเภอบ้านแพ้ว โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณปนูปถัมภ์ และโรงเรียนกระทุ่มแบน วิเศษสมุทคุณ อำเภอกระทุ่มแบน

อ้างอิง[แก้]