มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
Phitsanulok University
Logo PLU.png
ชื่อย่อมพล. / PLU
คติพจน์คุณภาพ คุณธรรม นำสังคม มีอุดมการณ์
สถาปนา19 เมษายน พ.ศ. 2545 (17 ปี)
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
อธิการบดีดร.ประภาพรรณ รักเลี้ยง
นายกสภาฯผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนวยพร สุนทรสมัย
ที่ตั้งเลขที่ 693 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
ประเทศไทย ราชอาณาจักรไทย
สีประจำสถาบัน██████ สีฟ้า สีขาว สีม่วง
เพลงมาร์ชพิษณุโลก
เว็บไซต์www.plu.ac.th

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก เดิมชื่อ วิทยาลัยพิษณุโลก เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2545 ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทเป็น "มหาวิทยาลัยพิษณุโลก"

ประวัติ[แก้]

วิทยาลัยพิษณุโลก ได้รับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2545 โดยอนุญาตให้นางสาวณัฐภัสสร รักเลี้ยง จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาชื่อ "วิทยาลัยพิษณุโลก"[1] ตั้งอยู่เลขที่ 639 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก บนเนื้อที่ 8 ไร่ โดยเริ่มเปิดทำการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2547 รวม 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการจัดการ มีนักศึกษาจำนวน 234 คน และได้เพิ่มสาขาวิชาที่เปิดสอนเรื่อยมา รวมถึงการจัดพื้นที่เพื่อรองรับการขยายตัวของมหาวิทยาลัย โดยจัดหาเนื้อที่เพิ่มเติมอีกจำนวน 92 ไร่ รวมเป็น 100 ไร่ในปัจจุบัน

ต่อมาเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยเป็น "มหาวิทยาลัยพิษณุโลก"[2]

คณะ/หน่วยงาน[แก้]

คณะ[แก้]

 1. คณะบัญชี
 2. คณะนิติศาสตร์
 3. คณะสาธารณสุขศาสตร์
 4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 5. คณะบริหารธุรกิจ
 6. คณะศิลปศาสตร์

หน่วยงาน[แก้]

 1. บัณฑิตวิทยาลัย
 2. สภามหาวิทยาลัย
 3. สำนักอธิการบดี
 4. สำนักวิชาการ
 5. สำนักกิจการนักศึกษา
 6. สำนักวิจัยวางแผนและพัฒนา
 7. สำนักทะเบียนและประมวลผล
 8. สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
 9. สำนักวิทยบริการ
 10. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
 11. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ


อ้างอิง[แก้]