มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
Phitsanulok University
Logo PLU.png
ชื่อย่อ มพล. / PLU
คติพจน์ คุณภาพ คุณธรรม นำสังคม มีอุดมการณ์
สถาปนา 19 เมษายน พ.ศ. 2545 (16 ปี)
ประเภท สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
อธิการบดี ดร.ประภาพรรณ รักเลี้ยง
นายกสภาฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนวยพร สุนทรสมัย
ที่ตั้ง เลขที่ 693 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
ประเทศ ไทย ราชอาณาจักรไทย
สีประจำสถาบัน ██████ สีฟ้า สีขาว สีม่วง
เพลง มาร์ชพิษณุโลก
เว็บไซต์ www.plu.ac.th

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก เดิมชื่อ วิทยาลัยพิษณุโลก เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2545 ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทเป็น "มหาวิทยาลัยพิษณุโลก"

ประวัติ[แก้]

วิทยาลัยพิษณุโลก ได้รับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2545 โดยอนุญาตให้นางสาวณัฐภัสสร รักเลี้ยง จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาชื่อ "วิทยาลัยพิษณุโลก"[1] ตั้งอยู่เลขที่ 639 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก บนเนื้อที่ 8 ไร่ โดยเริ่มเปิดทำการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2547 รวม 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการจัดการ มีนักศึกษาจำนวน 234 คน และได้เพิ่มสาขาวิชาที่เปิดสอนเรื่อยมา รวมถึงการจัดพื้นที่เพื่อรองรับการขยายตัวของมหาวิทยาลัย โดยจัดหาเนื้อที่เพิ่มเติมอีกจำนวน 92 ไร่ รวมเป็น 100 ไร่ในปัจจุบัน

ต่อมาเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยเป็น "มหาวิทยาลัยพิษณุโลก"[2]

คณะ/หน่วยงาน[แก้]

คณะ[แก้]

 1. คณะบัญชี
 2. คณะนิติศาสตร์
 3. คณะสาธารณสุขศาสตร์
 4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 5. คณะบริหารธุรกิจ
 6. คณะศิลปศาสตร์

หน่วยงาน[แก้]

 1. บัณฑิตวิทยาลัย
 2. สภามหาวิทยาลัย
 3. สำนักอธิการบดี
 4. สำนักวิชาการ
 5. สำนักกิจการนักศึกษา
 6. สำนักวิจัยวางแผนและพัฒนา
 7. สำนักทะเบียนและประมวลผล
 8. สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
 9. สำนักวิทยบริการ
 10. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
 11. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ


อ้างอิง[แก้]