ข้ามไปเนื้อหา

สถาบันกันตนา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สถาบันกันตนา
ชื่อย่อสกน. / KI
คติพจน์สถาบันแห่งภูมิปัญญาสื่อสร้างสรรค์
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สถาปนา21 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 (14 ปี)
นายกสภาฯศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์
อธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ปนัดดา ธนสถิตย์
อธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ปนัดดา ธนสถิตย์
ผู้ศึกษา5 คน (2566)[1]
ที่ตั้ง
999 หมู่ 2 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
สี██ สีฟ้า
เว็บไซต์www.kantana.ac.th

สถาบันกันตนา (อังกฤษ: Kantana Institute) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย ได้รับการอนุญาตจัดตั้งเป็นสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2553[2] โดยบริษัท กันตนาเอ็ดดูเทนเมนท์ (อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด[3] และได้รับการรับรองวิทยฐานะตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป

สถาบันกันตนา นับเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง[4][5]ที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตเฉพาะด้านการผลิตภาพยนตร์และแอนิเมชันแห่งแรกของประเทศไทย[6]

ประวัติ

[แก้]

สถาบันกันตนา ก่อตั้งขึ้นเพื่อสานต่อปณิธานอันแน่วแน่ของ คุณประดิษฐ์ กัลย์จาฤก ผู้ก่อตั้งบริษัทกันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมบันเทิงระดับแนวหน้าของประเทศ ที่ต้องการสร้างสถาบันผลิตนักวิชาชีพด้านสื่อบันเทิงซึ่งเปี่ยมด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญและอุดมการณ์ในวิชาชีพให้กับวงการบันเทิงเพราะท่านมีความเชื่อมั่นว่า “ความรู้จะเป็นเครื่องยกชูให้ศิลปินสูงส่งขึ้น”

สถาบันกันตนาจึงเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเฉพาะทางด้านการผลิตและการจัดการสื่อบันเทิง[7] เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรแรกที่เปิดสอน ในปีการศึกษา 2553 คือ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการผลิตภาพยนตร์และการผลิตแอนิเมชัน และในปีการศึกษา 2554 ได้เสนอเปิดแขนงวิชาการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการสื่อสารข้ามสื่อเพิ่มเติมไว้ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 โดยมุ่งหวังที่จะดึงศักยภาพของคนไทยเฉพาะด้านมาสร้างทรัพย์สินที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ก่อให้เกิดการเติบโตและพัฒนาทางเศรษฐกิจสร้างกำลังคนในระดับสูงเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม และเพื่อยกระดับวิชาชีพสื่อสารมวลชนของไทยให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล[8]

หลักสูตร

[แก้]

ปัจจุบันสถาบันกันตนาได้เปิดสอน1คณะวิชาคือ คณะศิลปกรรมการผลิตสื่อ

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะศิลปกรรมการผลิตสื่อ สถาบันกันตนา
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)

 • สาขาวิชาการผลิตภาพยนตร์และแอนิเมชัน
  • แขนงวิชาการผลิตภาพยนตร์
  • แขนงวิชาการผลิตแอนิเมชัน
  • แขนงวิชาการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการสื่อสารข้ามสื่อ

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศป.ม.)

 • สาขาวิชาการจัดการสื่อบันเทิง


อ้างอิง

[แก้]
 1. สถิติอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งสถาบันกันตนาราชกิจจานุบเกษา เล่ม 127 ตอน 136ง วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2553
 3. ใบอนุญาตจัดตั้งสถาบัน
 4. สถาบันกันตนา เปิดรับสมัครปริญญาตรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1
 5. “เรียนรู้ สู่โอกาส ที่จะให้คุณโดดเด่นและเป็นหนึ่งในวงการสื่อบันเทิงกับสถาบันกันตนา”
 6. "ครั้งแรกในไทย สถาบันกันตนา สถาบันอุดมศึกษาวิชาชีพเฉพาะทางแห่งแรกของประเทศไทย". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2010-02-02. สืบค้นเมื่อ 2010-12-25.
 7. ""สถาบันกันตนา"เปิดสอบคัดเลือกเรียนป.ตรี". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-09-04. สืบค้นเมื่อ 2022-09-04.
 8. ประวัติความเป็นมาสถาบันกันตนา

แหล่งข้อมูลอื่น

[แก้]