วิทยาลัยชุมชนตาก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
วิทยาลัยชุมชนตาก
Tak Community College
Logo bcca.png
ชื่อย่อวชช.ตก / TAKCC
คติพจน์วิทยาลัยชุมชน พัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น
สถาปนา17 เมษายน พ.ศ. 2545 (18 ปี)
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
นายกสภาฯบัญญัติ พุ่มพันธ์
ผู้อำนวยการอารักษ์​ อนุชปรีดา
ที่ตั้งถนนพหลโยธิน ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
สีประจำสถาบัน██████ สีเหลือง สีแดง สีน้ำเงิน
เพลงมาร์ชวิทยาลัยชุมชนตาก
เว็บไซต์www.takcc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนตาก  เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกลุ่มสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ[1] ซึ่งเปิดสอนในหลักสูตรอนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อเพิ่มคุณค่าชีวิตและศักยภาพของบุคคลและชุมชน

ประวัติ[แก้]

วิทยาลัยชุมชนตาก เป็นวิทยาลัยชุมชนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2545 เป็น 1 ใน 10 วิทยาลัยแรกตั้งของกระทรวงศึกษาธิการ โดยการคัดเลือกสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดตาก ให้ทำหน้าที่วิทยาลัยชุมชนควบคู่ไปกับภารกิจเดิม[2] ตั้งอยู่ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ปัจจุบันเปิดทำการสอนหลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตรฝึกอบรม และหลักสูตรประกาศนียบัตร 1 ปี

หลักสูตรอนุปริญญาที่เปิดสอนในปัจจุบัน 5 สาขาวิชา ได้แก่ การปกครองท้องถิ่น การศึกษาปฐมวัย การแพทย์แผนไทย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาธารณสุขชุมชน รวมนักศึกษาประมาณ 806 คน [3] หลักสูตรประกาศนียบัตร 1 ปี ที่เปิดสอนในปัจจุบัน มี 1 สาขาวิชา ได้แก่ หลักสูตรพนักงานสุขภาพชุมชน

หน่วยจัดการศึกษา[แก้]

วิทยาลัยชุมชนตาก มีหน่วยจัดการศึกษาจำนวน 7 แห่ง 1 ห้องเรียน 1 ศูนย์ คือ

ฝั่งตะวันตก

  • หน่วยจัดการศึกษาโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม
  • หน่วยจัดการศึกษาโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม
  • หน่วยจัดการศึกษาโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม
  • หน่วยจัดการศึกษาโรงเรียนพบพระวิทยาคม
  • หน่วยจัดการศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
  • ห้องเรียนเทศบาลตำบลแม่ระมาด
  • ศูนย์การเรียนรู้ทางภาษาด้วยตนเอง(แม่สอด)ให้บริการหลักสูตรฝึกอบรมแก่ชุมชน

ฝังตะวันออก

  • หน่วยจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนตาก
  • หน่วยจัดการศึกษาโรงพยาบาลบ้านตาก


อ้างอิง[แก้]