สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สถาบันการอาชีวศึกษา
เกษตรภาคใต้
Southern Vocational Institute of Agricultural
Logo-svia.png
ชื่อย่อสอกต. / SVIA
สถาปนา4 ธันวาคม 2557
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี
สังกัดการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นายกสภาฯนายรักเกียรติ แก้วจำนง
ที่ตั้งศูนย์กลางนครศรีธรรมราช
เลขที่ 244/72 หมู่ 7 ตำบลช้างกลาง
อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250
วิทยาเขต
สีประจำสถาบัน             สีเขียว-ขาว-เหลือง
เว็บไซต์svia.ac.th
300px

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้[1] (อังกฤษ: Southern Vocational Institute of Agricultural)[2] เป็นสถาบันการอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เกิดจากการรวมตัวกันของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีและวิทยาลัยประมงในกลุ่มภาคใต้ เพื่อทำหน้าที่ผลิตปัญญาชนด้านเกษตรกร ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทย และเพิ่มอัตรากำลังคนอาชีวศึกษาให้ได้รับการศึกษาขั้นสูง โดยเปิดทำการสอนในระดับปริญญาตรี (สายปฏิบัติการ) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ประวัติ[แก้]

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ เดิมชื่อว่า "วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช" แรกเริ่มก่อตั้งขึ้นโดยได้รับการประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2522 ในชื่อ วิทยาลัยเกษตรกรรมสครศรีธรรมราช และเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2539 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ[3]

ต่อมาเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกฎกระทรวง เรื่อง "การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร พ.ศ. 2556"

โดยให้จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรออกเป็น 4 แห่ง ประกอบด้วย ดังต่อไปนี้

 1. สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
 2. สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 3. สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
 4. สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ 

จึงมีผลทำให้ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช ยกฐานะขึ้นเป็น สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ เพื่อจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ และได้รวมเอาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในกลุ่มภาคใต้ จำนวน 9 แห่ง และวิทยาลัยประมง จำนวน 2 แห่ง ควบรวมเข้าเพื่อจัดตั้งเป็น สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ โดยมีศูนย์กลางบริหารอยู่ที่ 244 หมู่ที่ 7 ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80250 หมายเลขโทรศัพท์ 075-445734 หมายเลขโทรสาร 075-445735 ระยะทางห่างจากจังหวัด 52 กิโลเมตร ระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 764 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 783 ไร่ 300 ตารางวา

 หลักสูตร[แก้]

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ได้รับอนุมิติให้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ จากกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนดังนี้[4]

 1. หลักสูตรระยะสั้น
 2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)[5]
 3. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 4. ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 2 ปี[6]

 หน่วยงานในสังกัด[แก้]

ส่วนราชการ[แก้]

 • สำนักงานผู้อำนวยการสถาบัน[7]
 • สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และและความร่วมมืออาชวีศึกษา
 • สำนักพัฒนาวิชาการและมาตรฐานทางการศึกษา
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
 • อาชีวศึกษาบัณฑิต

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี [แก้]

วิทยาลัยประมง[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 2 ปี สถานที่ทำการเรียนการสอน
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง จ.พัทลุง
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จ.สงขลา
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีแปรรูปสัตว์น้ำ
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จ.สงขลา

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. http://ivec.vec.go.th/x
 2. https://www.isranews.org/
 3. http://www.nkatc.ac.th/web/general.html
 4. http://www.vec.go.th/
 5. http://www.vec.go.thx
 6. http://ivec.vec.go.th/P1.pdf
 7. http://ivec.vec.go.th/P89.PDF
 8. http://www.vec.go.th
 9. http://www.scat.ac.th/