วิทยาลัยชุมชนปัตตานี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
Pattanee Community College
วิทยาลัยชุมชน.jpg
ชื่อย่อ วชช.ปน. / PNCC
คติพจน์ วิทยาลัยชุมชน พัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น
ประเภท วิทยาลัยชุมชน
ที่ตั้ง ถนนปากน้ำ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000
เว็บไซต์ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี เป็นวิทยาลัยชุมชนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 ตามนโยบายการแก้ไขปัญหาพื้นที่พิเศษภาคใต้ (3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา 5 อำเภอ) ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

หลักสูตร[แก้]

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี เริ่มเปิดทำการสอนในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2547 ปัจจุบันเปิดทำการสอนหลักสูตรอนุปริญญา จำนวน 6 สาขาวิชา คือ

  • การปกครองท้องถิ่น
  • การพัฒนาชุมชน
  • การศึกษาปฐมวัย
  • การจัดการทั่วไป
  • ธุรกิจอาหารฮาลาล
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]