โรงเรียนราชวินิต มัธยม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนราชวินิต มัธยม
Logo-rnm.jpeg
ศึกษาดี มีวินัย ใฝ่กิจกรรม
181 ถนนพิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Rajavinit Mathayom School
อักษรย่อ ร.น.ม. (R.N.M.)
ประเภท รัฐบาล
สังกัด สพฐ.
ก่อตั้ง 4 เมษายน พ.ศ. 2521
ผู้ก่อตั้ง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ผู้อำนวยการ ดร.เทพฤทธิ์ ยอดใส
สี ขาว กรมท่า         
เพลง มาร์ชราชวินิต มัธยม
เว็บไซต์
ราชวินิต มัธยม ตั้งอยู่ใน กรุงเทพมหานคร
ราชวินิต มัธยม
ราชวินิต มัธยม
ราชวินิต มัธยม (กรุงเทพมหานคร)

โรงเรียนราชวินิต มัธยม (Rajavinit Mathayom School) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2521 เป็นโรงเรียนสหศึกษา มีการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนราชวินิต มัธยม ถือกำเนิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นที่ดินจำนวน 6 ไร่ 3 งาน 34 ตารางวา ใกล้กับราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเดิมเป็นที่ตั้งของกรมอัศวราชในสมัยรัชกาลที่ 6 ให้กรมสามัญศึกษาจัดจั้งเป็นโรงเรียนมัธยมโดยมีจุดประสงค์ในการรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนราชวินิต รวมทั้งบุตรหลานข้าราชบริพารให้เข้าศึกษา พระราชทานนามโรงเรียนว่า "ราชวินิต มัธยม" หมายถึง สถานที่อบรมกุลบุตรกุลธิดาในระดับมัธยมให้เป็นคนดี แห่งพระบารมีปกเกล้า ใช้ชื่อย่อว่า ร.น.ม. และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระมหามงกุฏเปล่งรัศมีมีเลขลำดับรัชกาลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เป็นตราประจำโรงเรียน และทำเป็นเข็มประดับหน้าอกสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย[1]

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งโรงเรียนราชวินิต มัธยม เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2521 กรมสามัญศึกษาโดย ดร.ก่อ สวัสดิพาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาเป็นผู้ลงนามและให้คุณหญิงพวงรัตน วิเวกานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต (ประถม) รักษาการในตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนราชวินิต มัธยม อีกตำแหน่ง
ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2521 กระทรวงศึกษาธิการประกาศยุบเลิกการสอนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนราชวินิต (ประถม) และให้โอนนักเรียนมัธยมศึกษาระดับ ม.ศ.2 จำนวน 4 ห้องเรียนมาให้โรงเรียนราชวินิต มัธยม[1]

กรมสามัญศึกษา ได้มีคำสั่งให้นางสมจินตนา ภักดิ์ศรีวงศ์ (คุณหญิงสมจินตนา ภักดิ์ศรีวงศ์) อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดประยูรวงศาวาส มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนราชวินิต มัธยม

 • ปีการศึกษา 2521 อาศัยสถานที่โรงเรียนราชวินิต (ประถม) เป็นที่เรียนชั่วคราว
 • ปีการศึกษา 2522 ได้รับงบประมาณ 4,280,000.00 บาท สร้างอาคารเรียนถาวร หน่วยที่1 อาคารเรียนชั่วคราว ห้องน้ำ ห้องส้วม 2 หลัง เสาธงถาวร 1 ที่ ณ บริเวณกรมอัศวราช (ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนราชวินิต มัธยม ปัจจุบัน)
 • ปีการศึกษา 2523 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนหน่วยที่ 2 ด้วยงบประมาณ 4,000,000.00 บาท และงบประมาณผูกพันในปีการศึกษา 2524 อีก 7,600,000.00 บาท
  • 1 เมษายน 2523 ได้ย้ายสถานที่เรียนจากโรงเรียนราชวินิต (ประถม) มาเรียนที่อาคารเรียนของโรงเรียนราชวินิต มัธยม และปรับปรุงโรงเก็บรถม้าพระที่นั่งเป็นอาคารเรียนอีกส่วนหนึ่ง ในปีนี้มีนักเรียนทั้งหมด 1,029 คน ครู - อาจารย์ 54 คน นักการภารโรง 4 คน และมีการสอน เฉพาะมัธยมศึกษาตอนต้น และในปีนี้ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งสมาคมผู้ปกครองและครูขึ้นตามหนังสือจดทะเบียนสมาคม เลขลำดับที่ จ1700 ลงวันที่ 24 เมษายน 2523 มีพันเอกวีระ วิชิตะกุล เป็นนายกสมาคมฯ คนแรก
 • ปีการศึกษา 2524 ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรปี 2518 (ม.ศ.4) จำนวน 2 ห้องเรียน และหลักสูตรปี 2524 (ม.4) จำนวน 2 ห้องเรียน
 • ปีการศึกษา 2527 ได้เปิดการสอนการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จระดับ 3, 4, 5 ขึ้น ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ตามหนังสือ รล 0007/1045 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2527 เพื่อให้ข้าราชการทหารและพลเรือนได้รับการศึกษาเพิ่มเติม[1]

กิจกรรมดีเด่น[แก้]

วงโยธวาทิตโรงเรียนราชวินิต มัธยม

คณะสีของโรงเรียนราชวินิต มัธยม[แก้]

 • คณะบุษราคัม-สีเหลือง
 • คณะเพทาย-สีชมพู
 • คณะมรกต-สีเขียว
 • คณะโกเมน-สีแดง
 • คณะไพลิน-สีฟ้า

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต มัธยม [2][แก้]

ลำดับ รายนาม วาระการดำรงตำแหน่ง
1 คุณหญิงพวงรัตน์ วิเวกานนท์ 26 พฤษภาคม 2521 - 29 กันยายน 2521 (รักษาการ)
2 คุณหญิงสมจินตนา ภักดิ์ศรีวงศ์ 29 กันยายน 2521 - 30 พฤศจิกายน 2535
3 นางสาวสุวรรณา เอมประดิษฐ์ 29 ตุลาคม 2535 - 13 พฤศจิกายน 2540
4 นางสาวสุกัญญา สันติพัฒนาชัย 3 ธันวาคม 2540 - 5 ตุลาคม 2547
5 นางสาวจริมศรี เพ็ชรกุล 8 ตุลาคม 2547 - 30 กันยายน 2551
6 นายไพรัช กรบงกชมาศ 29 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2553
7 ดร.บุญธรรม พิมพาภรณ์ 17 พฤศจิกายน 2554 - 30 กันยายน 2557
8 นายณรงค์ คงสมปราชญ์ 7 พฤศจิกายน 2557 - 25 มกราคม 2560
9 ดร.เทพฤทธิ์ ยอดใส 25 มกราคม 2560 - ปัจจุบัน

สถานที่สำคัญใกล้เคียง[แก้]

สถานศึกษาใกล้เคียง[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°45′35″N 100°31′04″E / 13.759760°N 100.517770°E / 13.759760; 100.517770