โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University Demonstration School
Phra Kiao.svg
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ชื่ออื่นCUD
ประเภทโรงเรียนสาธิต สังกัด สกอ.
คำขวัญความรู้คู่คุณธรรม
สถาปนาพ.ศ. 2501 (อายุ 64 ปี)
ผู้อำนวยการรองศาสตราจารย์พัชรี วรจรัสรังสี (ฝ่ายประถม) อาจารย์พรพรหม ชัยฉัตรพรสุข (ฝ่ายมัธยม)
สีชมพู
เพลงมาร์ชสาธิตจุฬา (ประถม) เพลงประจำโรงเรียน (มัธยม)
ต้นไม้จามจุรี
เว็บไซต์www.satitm.chula.ac.th

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีประวัติการก่อตั้งโรงเรียนสืบเนื่องมาจาก "โรงเรียนมัธยมหอวังแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" ซึ่งเป็นโรงเรียนสาธิตสังกัดแผนกวิชาครุศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อการฝึกหัดครู ชั้นประโยคครูมัธยม ครั้นต่อมาโรงเรียนมัธยมหอวังฯ ได้เปลี่ยนรูปงานเป็น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แผนกวิชาครุศาสตร์จึงไม่มีโรงเรียนสำหรับฝึกหัดครูเป็นระยะเวลานานประมาณ 15 ปี

เมื่อแผนกวิชาครุศาสตร์ขยายงานเป็น คณะครุศาสตร์ โดยมีศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา เป็นคณบดีคนแรก ท่านได้เล็งเห็นความจำเป็นในการจัดตั้งโรงเรียนสาธิต เพื่อการฝึกหัดครูขั้นปริญญาขึ้นแทนโรงเรียนมัธยมหอวังฯ จึงได้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนขึ้นโดยให้ชื่อว่า "โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" และทำพิธีเปิดป้ายชื่อโรงเรียนเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2501

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายประถม และมัธยม

ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2501 โดยศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา เพื่อให้เป็นสถานฝึกปฏิบัติ การทางการศึกษาและเป็นสถานที่ฝึกการปฏิบัติงานครูของคณะครุศาสตร์ก่อนที่นิสิตจะจบการศึกษา[1]

ปีการศึกษา 2501 โรงเรียนได้เปิดรับนักเรียนเป็นปีแรก โดยรับนักเรียนเข้าเรียนสองระดับ คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมปีที่ 5 ในระยะเริ่มแรกของการจัดตั้งโรงเรียนมีปัญหาเรื่องสถานที่เรียนเป็นอันมาก แต่ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัย ให้ใช้สถานที่ ที่สร้างเป็นที่ประกอบอาหารของหอพักนิสิต (ตอนนั้นหอพักยังไม่ได้สร้างแต่ได้สร้างส่วนที่เป็นครัวขึ้นก่อน) เป็นสถานที่เรียนทั้ง 2 ระดับติดต่อกัน ตลอดปีการศึกษา 2501

ปีการศึกษา 2502 มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องต่อเติมอาคารหอพัก ที่ยังคั่งค้างอยู่ให้แล้วเสร็จรวมทั้งส่วนที่เป็นครัว ซึ่งใช้เป็นที่เรียนขณะนั้นด้วย โรงเรียนจึงจำเป็นต้องใช้สถานที่ใหม่ โดยไปเรียนที่ คณะครุศาสตร์ ซึ่งขณะนั้นกำลังก่อสร้างอาคารสถานที่เช่นเดียวกัน คณะเห็นว่าการดำเนินงานของโรงเรียนมีปัญหาและอุปสรรคมาก จึงขอให้มหาวิทยาลัยช่วยเหลือ ในที่สุดก็ได้บ้านพักอาจารย์หลังหนึ่ง ซึ่งเดิม เป็นที่พักของอาจารย์ชาวต่างประเทศที่รับราชการในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขณะนั้นอาคารชำรุดมากต้องซ่อมแซม เมื่อแล้วเสร็จจึงเปิดเป็นอาคารเรียนขึ้น จากนั้นบ้านหลังนี้ก็กลายสภาพเป็นโรงเรียนเรื่อยมา (ปัจจุบันสถานที่ดังกล่าวนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบูรณะและอนุรักษ์ไว้ ตั้งชื่อว่า “เรือนภะรตราชา” )

ปี พ.ศ. 2512 คณะครุศาสตร์ ได้ปรับปรุงระบบงานใหม่ เพื่อให้โรงเรียนสาธิตทำหน้าที่เป็นหน่วยปฏิบัติงานแก่อาจารย์ และนิสิตคณะครุศาสตร์ได้ดียิ่งขึ้น จึงได้แยก หน่วยงาน ออกเป็น 2 ฝ่ายคือ ฝ่ายประถม และ ฝ่ายมัธยม มีอาจารย์ใหญ่ ทำหน้าที่ บริหารโรงเรียนแต่ละฝ่าย โดยมีแผนกวิชาประถมศึกษา และ แผนกวิชามัธยมศึกษา ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนด้านวิชาการ ภายหลังที่ได้แยกงานบริหารโรงเรียนออกเป็น 2 ฝ่ายแล้ว ผู้ที่ทำหน้าที่อาจารย์ใหญ่จะเปลี่ยนแปลงไปตามวาระของการบริหารงานในโรงเรียน

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

 • ตราประจำโรงเรียน ตราประจำโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือ พระเกี้ยว
 • สีประจำโรงเรียน สีประจำโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือ สีชมพู
 • คำขวัญประจำโรงเรียน คำขวัญประจำโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือ ความรู้ คู่คุณธรรม
 • เพลงประจำโรงเรียน เดิมโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใช้เพลง มหาจุฬาลงกรณ์ เป็นเพลงประจำโรงเรียน จนกระทั่งปีพ.ศ. 2527 ได้มีการประกวดแต่งเพลงโรงเรียนขึ้น และใช้เพลงที่ชนะเลิศเป็นเพลงประจำโรงเรียนมาจนถึงปัจจุบัน
  • เพลงประจำฝ่ายประถมคือ มาร์ชสาธิตจุฬาฯ ประพันธ์คำร้องและทำนองโดย ระพินทร บรรจงศิลป์[2]
  • เพลงประจำฝ่ายมัธยมคือ สาธิตจุฬาฯ ประพันธ์คำร้องโดย ชามานันท์ สุจริตกุล และทำนองโดย พฤทธิธร สุมิตร[3]

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

ราชวงศ์[แก้]

การเมืองและงานราชการ[แก้]

สถาปนิก นักออกแบบ[แก้]

นักวิชาการ นักวิจัย นักวิชาชีพ[แก้]

นักธุรกิจ ผู้บริหาร[แก้]

ศิลปิน ผู้กำกับ นักแสดง นักดนตรี[แก้]

สื่อสารมวลชน[แก้]

นักกีฬา[แก้]

นักเรียนทุน[แก้]

 • ชวิน โอภาสวงศ์ (รุ่น 46) นักเรียนทุนอานันทมหิดล แผนกวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2558 ไปศึกษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ธนกฤต พงพิทักษ์เมธา (รุ่น 46) นักเรียนทุนโครงการเยาวชน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2559 ไปศึกษาสาขาประสาทวิทยา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ธาวิต แสงวีระพันธุ์ศิริ (รุ่น 47) นักเรียนทุนอานันทมหิดล แผนกวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2559 ไปศึกษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ชานน ธนิตกุล (รุ่น 49) นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปี 2557
 • ต่อพงศ์ นิธยานนท์ (รุ่น 49) นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปี 2557
 • ชนุตม์ ศิริโสภณศิลป์ (รุ่น 49) นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปี 2557
 • ณัฐ ตู้จินดา (รุ่น 49) นักเรียนทุนอานันทมหิดล แผนกวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ไปศึกษาสาขา Materials Science and Engineering ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ศุภลาภินี ภักดีฉนวน (รุ่น 54) นักเรียนทุนกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2562 ไปศึกษาสาขา East Asia Studies ณ สหราชอาณาจักร

อ้างอิง[แก้]

 1. "ร้อยเรื่องราว 100ปี จุฬาฯ ตอน โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และที่มาของการฝึกสอน". มติชน. 14 พฤษภาคม 2560. สืบค้นเมื่อ 21/6/2562. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= และ |date= (help)
 2. "มาร์ชสาธิตจุฬา ฯ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-09. สืบค้นเมื่อ 2020-11-01.
 3. เพลงประจำโรงเรียนสาธิตจุฬาฯฝ่ายมัธยม

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°44′08″N 100°31′31″E / 13.735567°N 100.525372°E / 13.735567; 100.525372