วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
ชื่อย่อPCCMS
คติพจน์เป็นเลิศ เพื่อทุกชีวิต
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ
ส่วนงานของ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
สถาปนา18 เมษายน พ.ศ. 2559 (7 ปี)
อธิการบดีศาสตราจารย์ นพ.นิธิ มหานนท์
ที่ตั้ง
เลขที่ 54 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
สี██ สีส้ม
เว็บไซต์www.pccms.ac.th

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ ส่วนงานหนึ่งของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีหน้าที่จัดการศึกษาทางด้าน แพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ทำการวิจัย และสนับสนุนให้ทำการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ในเรื่องดังกล่าว และให้บริการในการบำบัดรักษาผู้ป่วย

ประวัติ[แก้]

วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2559 มีพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดตั้ง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้เป็นเป็นสถาบันการวิจัยและวิชาการชั้นสูง และจัดการศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม การแพทย์ และการสาธารณสุข และให้มีการจัดตั้ง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เพื่อทำหน้าที่จัดการศึกษาทางด้านแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ทำการวิจัย และสนับสนุนให้ทำการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ และให้บริการในการบำบัดรักษาผู้ป่วย [1]

และวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ได้มีประกาศประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงาน ซึ่ง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ได้รับการสถาปนาให้เป็นส่วนงานตามประกาศนี้ [2]

ทำเนียบอธิการบดี[แก้]

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
รายนามอธิการบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. ศาสตราจารย์ นพ.นิธิ มหานนท์ (รักษาการ) 19 มกราคม พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน

คณะวิชา[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]