สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เว็บย่อ:
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
ตราประจำสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.png
ชื่อย่อ สจล. / KMITL
คติพจน์ การศึกษา วิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศ
สถาปนา

ศูนย์ฝึกโทรคมนาคมนนทบุรี พ.ศ. 2503

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พ.ศ. 2514
ประเภท สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ
อธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
นายกสภามหาวิทยาลัย พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์
ที่ตั้ง วิทยาเขตหลัก
ถนนฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
วิทยาเขตชุมพร
ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
เว็บไซต์ www.kmitl.ac.th

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำในประเทศไทย ที่เน้นการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งอยู่เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

ประวัติ[แก้]

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๕๑[1] โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การศึกษา การค้นคว้าวิจัย และการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีเพื่อความก้าวหน้า ทางอุตสาหกรรม และ เศรษฐกิจของประเทศเดิมที สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พ.ศ. 2514 ด้วยการรวม วิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรี วิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ และวิทยาลัยเทคนิคธนบุรี เข้าด้วยกัน โดยแต่ละแห่งมีฐานะเป็นวิทยาเขต วิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรี เป็นสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าวิทยาเขตนนทบุรี และในปีเดียวกันนั้นได้ย้ายไปที่ อำเภอลาดกระบัง เป็นวิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกอบด้วยพระนาม "พระจอมเกล้า" ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานตามพระบรมนามาภิไธย แห่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และมีพระบรมราชานุญาต ให้อัญเชิญตรา "พระมหามงกุฎ" มาเป็นสัญลักษณ์แห่งสถาบันฯ ด้วย นับเป็นสิ่งอันศักดิ์สิทธิ์ และเป็นมหามงคลยิ่งส่วนคำว่า "เจ้าคุณทหาร" นั้น มีไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ท่านเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า "เจ้าคุณทหาร" ตามที่ ท่านเลี่ยม พรตพิทยพยัต ทายาทของท่านได้แจ้งความประสงค์ไว้ในการบริจาคที่ดิน อันเป็นที่ตั้งของสถาบันฯ ในปัจจุบัน

การบริจาคที่ดิน 1,041 ไร่ให้กระทรวงศึกษาธิการ ในสมัยที่หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล เป็นปลัดกระทรวง เพื่อสร้างสถาบันฯ นั้น มี เขียน ขำปัญญา ครูใหญ่คนแรกของโรงเรียนพรตพิทยพยัต เป็นผู้ประสานงาน[2]

ลำดับเหตุการณ์[แก้]

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือที่นิยมเรียกกันทั่วไปว่า"พระจอมเกล้าลาดกระบัง" มีประวัติ ความเป็นมาดังนี้

 • พ.ศ. 2503 - ก่อตั้งศูนย์ฝึกโทรคมนาคมนนทบุรี สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • พ.ศ. 2507 - ศูนย์ฝึกโทรคมนนทบุรี ได้ปรับฐานะเป็นวิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรี
 • พ.ศ. 2508 - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ได้ก่อตั้งขึ้นโดยมีวิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรีเป็นวิทยาเขตนนทบุรี
 • พ.ศ. 2514 - ย้ายมาอยู่ที่อำเภอลาดกระบัง และเปลี่ยนชื่อ เป็นวิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • พ.ศ. 2515 - วิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรี ยกฐานะเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์
- วิทยาลัยวิชาการก่อสร้าง โอนมาสังกัดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าวิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และยกฐานะเป็น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • พ.ศ. 2517 - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ได้โอนสังกัดจากกระทรวงศึกษาธิการมาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2518 - ก่อสร้างอาคารหอประชุมใหญ่ อาคารอนุสรณ์ อาคารห้องสมุด อาคารปฏิบัติการโทรคมนาคม และอาคารยิมเนเซี่ยม ด้วยความช่วยเหลือของรัฐบาลญี่ปุ่น
 • พ.ศ. 2520 - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้จัดตั้งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และวิทยาศาสตร์ขึ้น เพื่อผลิตบัญฑิตทางด้านครูอาชีวศึกษา สำหรับวิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษาต่างๆ และให้การศึกษา การค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์
 • พ.ศ. 2522 - วิทยาลัยเกษตรกรรมเจ้าคุณทหาร ได้โอนจากกระทรวงศึกษาธิการ มาสังกัดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบังและยกฐานะเป็น คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 • พ.ศ. 2524 - ได้จัดตั้งสำนักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร์
 • พ.ศ. 2527 - ก่อสร้างศูนย์เรียน "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" อันประกอบด้วยอาคารบรรยายรวม อาคารเรียนและ ปฏิบัติการ อาคารศูนย์สารสนเทศ อาคารสันทนาการ อาคารสำนักอธิการบดี หอพักนักศึกษา ชาย-หญิง และสระว่ายน้ำ ด้วยความช่วยเหลือของรัฐบาลญี่ปุ่น มูลค่า 480 ล้านบาท และเปิดใช้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2529
 • พ.ศ. 2528 - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้มีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยอิสระ ตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2528 และมีชื่อเต็มว่า "สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง" หรือเรียกสั้นๆ ว่า "พระจอมเกล้าลาดกระบัง"
- ได้จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย

รายนามอธิการบดี[แก้]

ลำดับ รายชื่อ วาระ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2535
2. ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2541
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ประกิจ ตังติสานนท์ พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2547
4. ศาสตราจารย์ ดร.ภาวิช ทองโรจน์ (รักษาราชการแทน) พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2548
5. รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ ตีรเศรษฐ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 - 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
6. ศาสตราจารย์ ดร.ถวิล พึ่งมา 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 - 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556[3]
7. ศาสตราจารย์ ดร.โมไนย ไกรฤกษ์ (รักษาราชการแทน) 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 - 30 เมษายน พ.ศ. 2558
8. ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 (รักษาราชการแทน)
2 ตุลาคม พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน[4]

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

ดอกแคแสด ดอกไม้ประจำสถาบันฯ
 • พระมหามงกุฎ มีพระบรมราชานุญาต ให้อัญเชิญตรา "พระมหามงกุฎ" มาเป็นสัญลักษณ์แห่งสถาบันฯ ตามนาม "พระจอมเกล้า" ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิ คุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานตามพระบรมนามาภิไธย แห่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • ดอกไม้ประจำสถาบัน คือ ดอกแคแสด[5]
 • สีประจำสถาบัน คือ สีแสด (ซึ่งเป็นสีประจำรัชกาลที่ 4) และสีขาว [5]

บุคคลสำคัญ[แก้]

 • ศาสตราจารย์ ดร.พิชัย อังจันทร์เพ็ญ ผู้อำนวยการคนแรกศูนย์ฝึกโทรคมนาคม
 • ศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศักดิ์ วรสุนทโรสถ อธิการบดีคนแรก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

บุคคลจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังที่มีชื่อเสียง[แก้]

รายชื่อศิษย์เก่า ศิษย์เก่าคณะ ! ผลงาน
ก่อแก้ว พิกุลทอง วิศวกรรมศาสตร์
 • อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
คงเดช จาตุรันต์รัศมี สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • ผู้เขียนบท (ต้มยำกุ้ง, เดอะเลตเตอร์จดหมายรัก, แฮ๊ปปี้เบิร์ดเดย์) กำกับภาพยนตร์ (ตั้งวง), นักร้องวงสี่เต่าเธอ
คืนสิทธิ์ สุวรรณวัฒกี สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • พิธีกร (ตี 10)
จิระ ด่านบวรเกียรติ วิศวกรรมศาสตร์
 • นักร้อง,นักแสดง,สมาชิกวง ซีควินท์ (C-Quint)
จิรายุทธ รุ่งศรีทอง วิศวกรรมศาสตร์
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม[6] กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล วิศวกรรมศาสตร์
 • อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จรณ โสรัตน์ วิศวกรรมศาสตร์
 • นักแสดง
ทรงศักดิ์ เปรมสุข สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด
ธนญชัย ศรศรีวิชัย สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • ผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณา บริษัท ฟีโนมีน่า จำกัด
ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • นักแสดง
นพพร วิฑูรชาติ วิศวกรรมศาสตร์
 • ประธานกรรมการบริหาร บมจ.สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์
พิรดา เตชะวิจิตร์ วิศวกรรมศาสตร์
 • 1ใน 23 ผู้ชนะ axe apollo academy
พงษ์ชัย อมตานนท์ วิศวกรรมศาสตร์
 • กรรมการผู้จัดการ บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น.
วัตสัน ถิรภัทรพงศ์ วิศวกรรมศาสตร์
 • ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ CISCO ประจำประเทศไทยและภูมิภาคอินโดจีน
ศรีเมือง เจริญศิริ วิศวกรรมศาสตร์
 • อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
สราวุฒิ อยู่วิทยา วิศวกรรมศาสตร์
 • ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เรดบูล จำกัด
สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ วิศวกรรมศาสตร์
 • ศิษย์เก่า MIT,นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย,อธิการบดีสจล.
สงกรานต์ จิตสุทธิภากร วิศวกรรมศาสตร์
 • ส.ส.พรรคประชาธิปปัตย์
สมศักดิ์ เทพสุทิน วิศวกรรมศาสตร์
 • อดีตรัฐมนตรีหลายสมัย
สมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ วิศวกรรมศาสตร์
 • อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
ทศพร อาชวานันทกุล สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • นักร้องวง Singular,นักแต่งเพลง
วันฉัตร ผดุงรัตน์ วิศวกรรมศาสตร์
 • ผู้ก่อตั้ง pantip.com
สิทธิพงศ์ ณ เชียงใหม่ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 • ประธานสมาพันธ์อาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย, เจ้านายฝ่ายเหนือ
อานนท์ ทับเที่ยง วิศวกรรมศาสตร์
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที (จำกัด) มหาชน
ชินวัชร์ สุรัสวดี วิศวกรรมศาสตร์
 • ศิษย์เก่า MIT,ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ www.worldmeteorology.com ,WMApp , นักวิจัยเทคโนโลยีรุ่นใหม่

ผู้อัญเชิญพระมหามงกุฎ[แก้]

ปี พ.ศ. ผู้อัญเชิญพระมหามงกุฎ ผู้อัญเชิญฐานพระมหามงกุฎ ผู้อัญเชิญฉัตรปริวาร(ขวา) ผู้อัญเชิญฉัตรปริวาร(ซ้าย)
2559
 • อยู่ในระหว่างการคัดเลือก
2558
 • ณวัสน์ ภู่พันธัชสีห์ (วิศวกรรมศาสตร์)
 • สิทธา ว่องรัตนานุกูล (วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง)
 • ณชกร เทศขำ (การบริหารและจัดการ)
 • ปัถย์ สุทธิพงษ์ (วิศวกรรมศาสตร์)
 • สุพิชฌา บุญอินทร์ (วิทยาศาสตร์)
 • สุพัฒณดา สีวะรมณ์ (ครุศาสตร์อุตสาหกรรม)
 • ชญานิศ ต.เจริญ (วิทยาลัยนาโนฯ)
 • ธรชญาน์ วัฒนชัย (สถาปัตยกรรมศาสตร์)
2557
 • สมิทธิ์ เกษตรภิบาล (วิศวกรรมศาสตร์)
 • ศีลวัฒน์ ละเอียด (สถาปัตยกรรมศาสตร์)
2556
 • ธนายุต สิงห์ลอ (วิศวกรรมศาสตร์)
 • รัชพนษ์ ประดิษฐ์พงษ์ (วิทยาศาสตร์)
2555
 • พสธร ทรงถาวรทวี (สถาปัตยกรรมศาสตร์)
 • ธนทัต ชัยอรรถ (สถาปัตยกรรมศาสตร์)
2554
 • สวิศฐ์ อุสาหกิจ (การบริหารและจัดการ)
 • ปิยะพนธ์ แสงทองอร่าม (อุตสาหกรรมเกษตร)

การศึกษา[แก้]

ปัจจุบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก มีทั้งหลักสูตรทั่วไป หลักสูตรภาคสมทบ และหลักสูตรนานาชาติ ประกอบด้วยคณะทั้งหมด 8 คณะ 4 วิทยาลัย ได้แก่

คณะ ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุม
 • สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม
 • สาขาวิชาวิศวกรรมวิศวกรรมอัตโนมัติ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ
 • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงานและความยั่งยืน
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
 • สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมี
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมป้องกันประเทศ
 • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • วิศวกรรมเกษตร
  • วิศวกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
 • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
 • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • วิศวกรรมอาหาร
  • วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
 • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • วิศวกรรมชีวการแพทย์
  • วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมหลัก
 • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
 • สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม
 • สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาการออกแบบสนเทศสามมิติ
 • สาขาวิชานิเทศศิลป์
 • สาขาวิชาภาพยนตร์ และ ดิจิทัลมีเดีย
 • สาขาวิชาการถ่ายภาพ
 • สาขาวิชาจิตรกรรม
 • สาขาวิชาประติมากรรม
 • สาขาวิชาภาพพิมพ์
 • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเขตร้อน
 • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
 • สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาทัศนศิลป์
 • สาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม
 • สาขาวิชาสหวิทยาการการวิจัยเพื่อการออกแบบ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
 • สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
 • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
  • สาขาวิชาสหวิทยาการการวิจัยเพื่อ

การออกแบบ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 • สาขาวิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ
  • หลักสูตรครุศาสตร์สถาปัตยกรรม (5 ปี)
  • หลักสูตรครุศาสตร์สภาพแวดล้อมภายใน (5 ปี)
  • หลักสูตรครุศาสตร์การออกแบบ (5 ปี)
 • สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรม
  • หลักสูตรครุศาสตร์วิศวกรรม (5 ปี)
 • สาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร
  • หลักสูตรครุศาสตร์เกษตร (5 ปี)

๑. หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต

  ๑.๑ Master of Industrial Education (M.I.Ed.) มี ๓ หลักสูตร
     ค.อ.ม. (สถาปัตยกรรม)
     ค.อ.ม. (การบริหารการศึกษา)
     ค.อ.ม. (ครุศาสตร์อุตสาหกรรม) มี ๔ วิชาเอก
         - เทคโนโลยีทางการศึกษา
         - หลักสูตรและการสอน
         - หลักสูตรและการสอนอาชีวศึกษา
         - การวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา
  ๑.๒ Master of Science in Industrial Education (M.S.I.Ed.) มี ๑ หลักสูตร
     ค.อ.ม. (เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
  ๑.๓ Master of Science in Industrial Education (M.Sc.I.Ed.) มี ๒ หลักสูตร
     ค.อ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร)
     ค.อ.ม. (อิเล็กทรอนิกส์)

๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ๓ หลักสูตร

  ๒.๑ Master of Science (M.S.)
     วท.ม.(ครุศาสตร์เกษตร)
  ๒.๒ Master of Science (M.Sc.)
     วท.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์)
  ๒.๓ Master of Science (Computer Education)
     วท.ม. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)

๑. หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต มี ๒ หลักสูตร
  **ค.อ.ด. (การบริหารอาชีวะศึกษา)
  **ค.อ.ด. (ครุศาสตร์อุตสาหกรรม) มี ๓ วิชาเอก
      ***-เทคโนโลยีการศึกษา
      ***-การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
      ***-การศึกษาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

๒. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มี ๓ หลักสูตร

  **ปร.ด. สาขาวิชาการศึกษาเกษตร
  **ปร.ด. สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์เกษตร
  **ปร.ด. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
  **ปร.ด. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาเคมี
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์
 • สาขาวิชาปิโตรเคมีและเคมีของไฮโดรคาร์บอน
 • สาขาวิชาเคมีสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาเคมีประยุกต์
 • สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
 • สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • สาขาวิชาสถิติประยุกต์
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  • สาขาวิชาเคมีประยุกต์
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  • สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะศิลปศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ(หลักสูตรนานาชาติ) COMING SOON!
 • สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
 • สาขาวิชาภาษาจีน COMING SOON!
 • สาขาวิชาการท่องเที่ยวโรงแรมและนันทนาการ COMING SOON!
 • สาขาวิชาพัฒนาสังคมผู้สูงอายุ COMING SOON!

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • สาขาวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา COMING SOON!
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 • ภาควิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร
  • สาขานิเทศศาสตร์เกษตร
  • สาขาพัฒนาการเกษตร
  • สาขาการจัดการทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม
 • ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง
  • สาขาสัตวศาสตร์
  • สาขาวิทยาศาสตร์การประมง
 • ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
  • สาขาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรพืชไร่)
  • สาขาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรพืชสวน)
  • สาขาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปฐพีวิทยา)
  • สาขาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรโรคพืช)
  • สาขาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรกีฏวิทยา)
 • วิทยาศาสตร์
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง
  • สาขาวิชาพืชสวน
  • สาขาวิชาพืชไร่
  • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
  • สาขาวิชากีฏวิทยาและสิ่งแวดล้อม
  • สาขาวิชาปฐพีวิทยา
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางโรคพืช
  • สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 • สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมัก
 • สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดและบริการอาหาร
 • สาขาวิชาสุขาภิบาลอาหาร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 • สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การอาหาร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะการบริหารและจัดการ
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • แขนงบริหารธุรกิจเกษตร
  • แขนงบริหารเทคโนโลยี
  • แขนงบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม
  • แขนงบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต
 • สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ
 • หลักสูตรบริหารธุรมหากิจบัณฑิต
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาการจัดการกีฬา สื่อและบันเทิง

หลักสูตรนานาชาติ-ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตบริหาร

 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม
วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง

Bachelor of Engineering Program in Manufacturing System Engineering

 • B.Eng. (Manufacturing System Engineering)

Master degree program:

 • Master of Engineering Program in Advanced Manufacturing System Engineering
  • M.Eng. (Advanced Manufacturing System Engineering)

Doctor of Philosophy Program in Advanced Manufacturing System Engineering (International Program)

 • Ph.D. (Advanced Manufacturing System Engineering)
วิทยาลัยนานาชาติ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูล
 • สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สาขาวิชาการจัดการโลจีสติกส์และซัพพลายเชน
 • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
 • สาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม
 • สาขาวิชาสหวิทยาการการวิจัยเพื่อการออกแบบ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางโรคพืช
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชานาโนวิทยา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโนเทคโนโลยี

วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา [7]
 • โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า

-

-

[[]] [8]

-

-

วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ [9]
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
  • สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์(Aeronautical Engineering and Commercial Pilot)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต(COMING SOON!)
  • สาขาวิชาการจัดการลอจิสติกส์(Logistics Management)
โครงการจัดตั้งสำนักวิศวกรรมสังคีต Institute of Music Science and Engineering : IMSE

-

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยวิศวกรรมอวกาศและระบบโลก College of Space and Earth Systems Engineering : SESE

-

-

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ
 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาแพทยศาสตร์หลักสูตรนานาชาติ

-

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์[แก้]

ในปี พ.ศ. 2526 ทางสถาบันฯ ได้มีความเห็นว่าควรจะได้มีการขยายงานการศึกษา การวิจัย และบริการสังคมของสถาบันไป สู่ภูมิภาค จึงจัดตั้งวิทยาเขตชุมพรขึ้นในปี พ.ศ. 2533 และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงวาง ศิลาฤกษ์อาคารเรียนรวม พร้อมเปิดป้ายสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2541 วิทยาเขตชุมพรเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2539[10]

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ตั้งอยู่ที่ ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร มีพื้นที่ 3,500ไร่ ประกอบไปด้วย 4 สำนักวิชา 12 สาขาวิชาดังนี้

สำนักวิชา ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีการเกษตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาพืชสวน

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต

บริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจบัณฑิต

 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  • แขนงบริหารธุรกิจเกษตร
  • แขนงบริหารเทคโนโลยี
  • แขนงบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

พื้นที่มหาวิทยาลัย[แก้]

ภายในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังถูกแบ่งออกเป็น 4 ส่วน แบ่งโดยถนนฉลองกรุงและทางรถไฟสายตะวันออก

 • ส่วนที่หนึ่ง อยู่ทางทิศเหนือ ประกอบไปด้วยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะการบริหารและจัดการ คณะศิลปศาสตร์ สำนักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร์ พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 4 อุทยานพระจอมเกล้า อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ศูนย์เรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง วิทยาลัยนานานาชาติ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์2 หอพักสถาบัน สมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และศูนย์กีฬาพระจอมเกล้าลาดกระบัง
 • ส่วนที่สอง อยู่ทางทิศตะวันออก ประกอบไปด้วย อาคารบุนนาคของคณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารเรียนและปฏิบัติการพิเศษจอมไตรของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และอาคารพระจอมเกล้า หอประชุมจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์1 อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์2 อาคารวิทยาศาสตร์ ของคณะวิทยาศาสตร์ รวมถึงอาคารกิจกรรมนักศึกษา
 • ส่วนที่สาม อยู่ทางทิศตะวันตก ประกอบไปด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และหอประชุมใหญ่สถาบัน
 • ส่วนที่สี่ อยู่ทางทิศใต้ ประกอบไปด้วย สำนักหอสมุดกลาง โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) อาคารเจ้าคุณทหารซึ่งเป็นอาคารเรียนของคณะอุตสาหกรรมเกษตรและคณะเทคโนโลยีการเกษตร และอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคณะอุตสาหกรรมเกษตร
 • พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตของสถาบัน โดยพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนั้น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดที่ KMITL Convention Hall [หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค)]

การเดินทาง[แก้]

สถานีรถไฟพระจอมเกล้า ผ่านกลางสถาบัน

1.รถไฟสายตะวันออก

2.รถโดยสารประจำทาง

 • รถโดยสารประจำทางสาย 143 (ของขสมก.) ต้นทางจากตลาดแฮปปี้แลนด์ (The Mall บางกะปิ) ปลายทางตลาดหัวตะเข้
 • รถโดยสารประจำทางสาย 151 ต้นทางลาดพร้าว71 ปลายทางตลาดลาดกระบัง
 • รถโดยสารประจำทางสาย 517 ต้นทางสวนจตุจักร ปลายทาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • รถโดยสารประจำทางสาย 1013 ต้นทางจากซอยสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช) ปลายทางตลาดหัวตะเข้
 • รถโดยสารประจำทางสาย 1013 (คันเล็ก) ต้นทางจากศูนย์การค้าเสรีเซนเตอร์ ปลายทางนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

3.รถยนต์ส่วนตัว

 • ใช้ทางด่วนพิเศษมอเตอร์เวย์ (กรุงเทพ-ชลบุรี) ออกจากทางด่วนที่ถนนร่มเกล้า เลี้ยวขวาเข้าถนนร่มเกล้า เลี้ยวซ้ายเข้าถนนอ่อนนุชและเลี้ยวซ้ายเข้าถนนฉลองกรุง
 • จากถนนศรีนครินทร์ เข้าถนนอ่อนนุช (สุขุมวิท 77) ระยะทางประมาณ 16 กม. และเลี้ยวซ้ายเข้าถนนฉลองกรุง

4.รถตู้ปรับอากาศ

 • อนุสาวรีย์ชัย-เทคโนฯลาดกระบัง
 • เดอะมอลล์บางกะปิ-หัวตะเข้
 • มีนบุรี - ลาดกระบัง (ตลาดหัวตะเข้)
 • มีนบุรี - บึงบัว - หัวตะเข้
 • ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต-เทคโนฯลาดกระบัง
 • แฟชั่นไอส์แลนด์-ลาดกระบัง
 • เมกาบางนา - เทคโนฯลาดระบัง

อันดับสถาบัน[แก้]

นิตยสารเอเชียวีก ได้มีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วเอเชีย (ปัจจุบันนิตยสารได้ปิดตัวลง) โดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดอยู่ในประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีอันดับดังนี้

 • พ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1999) อันดับที่ 25 46.74 (คะแนน เต็ม 100) จากทั้งหมด 35 สถาบัน[11]
 • พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) อันดับที่ 27 52.60 (คะแนน เต็ม 100) จากทั้งหมด 39 สถาบัน โดยมีจากประเทศไทย 5 สถาบัน[12]

การจัดอันดับโดย เว็บโอเมตริกซ์ (Webometrics) ซึ่งได้จัดอันดับล่าสุดเดือนมกราคม พ.ศ. 2554 ให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อยู่ในอันดับที่ 18 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย อันดับที่ 46 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันดับ 1,309 ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก[13]

อันดับที่ 9 ของประเทศ จากการจัดอันดับของ QS University Rankings: Asia 2016

อันดับที่ 11 ของประเทศ จากการจัดอันดับ Webometrics Ranking January 2017 รอบที่ 1

อันดับที่ 8 ของไทย ติด อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2016-2017 (Times Higher Education World University Rankings 2016-2017) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) ติดเข้ามาใน อันดับ 801+ นับเป็นครั้งแรก ที่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) ติดอันดับเข้ามาใน อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก (Times Higher Education World University Rankings) นับตั้งแต่ปี 2004 ที่ได้มีการจัดอันดับ โดยใน 2016 นี้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) ยังติดอันดับ 67 ในด้าน Industry income รายได้ทางอุตสาหกรรม โดยวัดจาก นวัตนกรรมที่เป็นสิ่งใหม่ในวงวิชาการที่มหาวิทยาลัยได้คิดค้นขึ้น

อันดับที่ 5 ของประเทศไทย (อันดับที่ 181-190 ของเอเชีย) จาก Times Higher Education (THE) สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก จากประเทศอังกฤษ ได้ทำการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีระบบการศึกษาดีที่สุดในเอเชีย ประจำปี 2017 (Times Higher Education Asia University Rankings 2017)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°43′36″N 100°46′48″E / 13.726725°N 100.780125°E / 13.726725; 100.780125

อ้างอิง[แก้]

 1. พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๕ ก ๗ มีนาคม ๒๕๕๑ หน้า ๙๕-๑๒๔
 2. ประวัติการบริจาคที่ดินของท่านเลี่ยม เพื่อสร้างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/011/3.PDF
 4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์)
 5. 5.0 5.1 สัญลักษณ์ของสถาบัน KMITL
 6. http://www.bangkokbiznews.com/mobile/view/news/664637
 7. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/135/20.PDF
 8. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/135/20.PDF
 9. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/135/20.PDF
 10. ประวัติวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
 11. Asia's Best Universities 1999 - Best Science and Technology Institutions
 12. อันดับมหาวิทยาลัยจาก นิตยสารเอเชียวีก ปี พ.ศ. 2543
 13. Ranking Web of World UniversitiesTop South East Asia
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะ

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม · เทคโนโลยีการเกษตร · เทคโนโลยีสารสนเทศ · วิทยาศาสตร์ · วิศวกรรมศาสตร์ · สถาปัตยกรรมศาสตร์ · อุตสาหกรรมเกษตร · วิทยาลัยนานาชาติ · วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี · วิทยาลัยร่วมด้านเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลและการประยุกต์ใช้งาน · วิทยาลัยการบริหารและจัดการ · บัณฑิตวิทยาลัย

KMITL logo.gif
วิทยาเขต

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์