สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
Logo kmitl.jpg
ตราพระมหาพิชัยมงกุฏ
สัญลักษณ์ประจำสถาบัน
ชื่อย่อสจล. / KMITL
คติพจน์การศึกษา วิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศ
สถาปนา15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2529 (35 ปี)
อธิการบดีศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
นายกสภามหาวิทยาลัยศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์[1]
ที่ตั้งวิทยาเขตหลัก
ถนนฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
สีประจำสถาบัน         สีแสด-สีขาว
เพลงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า/ สายใย สจล.
เว็บไซต์www.kmitl.ac.th

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (อังกฤษ : King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang – KMITL) เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ก่อตั้งด้วยความช่วยเหลือของรัฐบาลญี่ปุ่น โดยเน้นการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งอยู่เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

ประวัติ[แก้]

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๕๑[2] โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การศึกษา การค้นคว้าวิจัย และการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีเพื่อความก้าวหน้า ทางอุตสาหกรรม และ เศรษฐกิจของประเทศเดิมที สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พ.ศ. 2514 ด้วยการรวม วิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรี วิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ และวิทยาลัยเทคนิคธนบุรี เข้าด้วยกัน โดยแต่ละแห่งมีฐานะเป็นวิทยาเขต วิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรี เป็นสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าวิทยาเขตนนทบุรี และในปีเดียวกันนั้นได้ย้ายไปที่ อำเภอลาดกระบัง เป็นวิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกอบด้วยพระนาม "พระจอมเกล้า" ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานตามพระบรมนามาภิไธย แห่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และมีพระบรมราชานุญาต ให้อัญเชิญตรา "พระมหามงกุฎ" มาเป็นสัญลักษณ์แห่งสถาบันฯ ด้วย นับเป็นสิ่งอันศักดิ์สิทธิ์ และเป็นมหามงคลยิ่งส่วนคำว่า "เจ้าคุณทหาร" นั้น มีไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ท่านเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า "เจ้าคุณทหาร" ตามที่ ท่านเลี่ยม พรตพิทยพยัต ทายาทของท่านได้แจ้งความประสงค์ไว้ในการบริจาคที่ดิน อันเป็นที่ตั้งของสถาบันฯ ในปัจจุบัน

การบริจาคที่ดิน 1,041 ไร่ ให้กระทรวงศึกษาธิการ ในสมัยที่หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล เป็นปลัดกระทรวง เพื่อจัดตั้งวิทยาลัยเจ้าคุณทหารเป็นอนุสรณ์แด่ท่านเจ้าคุณทหาร และเพื่อสร้างสถาบันฯ นั้น มี เขียน ขำปัญญา ครูใหญ่คนแรกของโรงเรียนพรตพิทยพยัต เป็นผู้ประสานงาน[3]


ลำดับเหตุการณ์[แก้]

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือที่นิยมเรียกกันทั่วไปว่า "พระจอมเกล้าลาดกระบัง" มีประวัติความเป็นมาและเหตุการณ์สำคัญ ดังนี้

 • พ.ศ. 2503 - ก่อตั้ง ศูนย์ฝึกโทรคมนาคมนนทบุรี สังกัด กองโรงเรียนพาณิชย์ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 • พ.ศ. 2507 - ศูนย์ฝึกโทรคมนนทบุรี ได้ยกฐานะเป็น วิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรี
 • พ.ศ. 2510 - วิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรี รับนักศึกษาจาก การสอบคัดเลือกร่วมกับ สภาการศึกษาแห่งชาติ วิธีสอบคัดเลือกรวมเพื่อรับนักศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ (การสอบเอนทรานซ์) เป็นครั้งแรก
 • พ.ศ. 2513 - โรงเรียนเกษตรกรรมนครปฐม ได้ย้ายมาดำเนินการที่โรงเรียนเกษตรกรรมเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พระนคร
 • พ.ศ. 2514 - วิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรี ได้มีสถานะเป็น วิทยาเขตนนทบุรี ของ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า และย้ายที่ตั้งจาก นนทบุรี มาอยู่ ลาดกระบัง
 • พ.ศ. 2515 - วิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรี ยกฐานะเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ สังกัดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- วิทยาลัยวิชาการก่อสร้าง โอนมาสังกัดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และยกฐานะเป็น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • พ.ศ. 2517 - โรงเรียนเกษตรกรรมเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับการสถาปนาเป็น วิทยาลัยเกษตรกรรมเจ้าคุณทหาร
 • พ.ศ. 2517 - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ได้โอนสังกัดจากกระทรวงศึกษาธิการมาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2518 - ก่อสร้างอาคารหอประชุมใหญ่ อาคารอนุสรณ์ อาคารห้องสมุด อาคารปฏิบัติการโทรคมนาคม และอาคารยิมเนเซี่ยม ด้วยความช่วยเหลือของรัฐบาลญี่ปุ่น
 • พ.ศ. 2520 - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้จัดตั้งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และวิทยาศาสตร์ขึ้น เพื่อผลิตบัญฑิตทางด้านครูอาชีวศึกษา สำหรับวิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษาต่างๆ และให้การศึกษา การค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์
 • พ.ศ. 2522 - วิทยาลัยเกษตรกรรมเจ้าคุณทหาร ได้โอนจากกระทรวงศึกษาธิการ มาสังกัดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบังและยกฐานะเป็น คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 • พ.ศ. 2524 - ได้จัดตั้งสำนักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร์
 • พ.ศ. 2527 - ก่อสร้างศูนย์เรียน "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" อันประกอบด้วยอาคารบรรยายรวม อาคารเรียนและ ปฏิบัติการ อาคารศูนย์สารสนเทศ อาคารสันทนาการ อาคารสำนักอธิการบดี หอพักนักศึกษา ชาย-หญิง และสระว่ายน้ำ ด้วยความช่วยเหลือของรัฐบาลญี่ปุ่น มูลค่า 480 ล้านบาท และเปิดใช้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2529
 • พ.ศ. 2528 - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้มีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยอิสระ ตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2528 และมีชื่อเต็มว่า "สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง" หรือเรียกสั้นๆ ว่า "พระจอมเกล้าลาดกระบัง"
- ได้จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย

รายนามอธิการบดี[แก้]

ลำดับ รูป ชื่ออธิการบดี เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 รองศาสตราจารย์ ดร.โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ พ.ศ. 2529 พ.ศ. 2535
2 ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2541
3 รองศาสตราจารย์ ดร.ประกิจ ตังติสานนท์ พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2547
- ภาวิช ทองโรจน์.jpg ศาสตราจารย์ ดร.ภาวิช ทองโรจน์
(รักษาราชการแทน)
พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548
4 รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ ตีรเศรษฐ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
5 ศาสตราจารย์ ดร.ถวิล พึ่งมา 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556[4]
6 ศาสตราจารย์ ดร.โมไนย ไกรฤกษ์
(รักษาราชการแทน)
28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 30 เมษายน พ.ศ. 2558
- ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
(รักษาราชการแทน)
1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558
7 ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2558[5] 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563[6] ปัจจุบัน

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

พระมหามงกุฎตราประจำมหาวิทยาลัย
ดอกแคแสด ดอกไม้ประจำสถาบันฯ
เครื่องหมายประจำสถาบัน ใช้เป็นเครื่องหมายในการสื่อสารที่เป็นแบบเดียวกันทั้งสถาบัน เพื่อให้นักศึกษา บุคลากร ตลอดจนประชาชนทั่วไปสามารถจดจำและมีความน่าเชื่อถือต่อองค์กร[7]
 • พระมหามงกุฎ มีพระบรมราชานุญาต ให้อัญเชิญตรา "พระมหามงกุฎ" มาเป็นสัญลักษณ์แห่งสถาบันฯ ตามนาม "พระจอมเกล้า" ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิ คุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานตามพระบรมนามาภิไธย แห่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • ดอกไม้ประจำสถาบัน คือ ดอกแคแสด[8]
 • สีประจำสถาบัน คือ สีแสด (ซึ่งเป็นสีประจำรัชกาลที่ 4) [8]

บุคคลสำคัญ[แก้]

 • ศาสตราจารย์ ดร.พิชัย อังจันทร์เพ็ญ ผู้อำนวยการคนแรกศูนย์ฝึกโทรคมนาคม
 • ศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศักดิ์ วรสุนทโรสถ อธิการบดีคนแรก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
 • รองศาสตราจารย์ ดร.โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ อดีตอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ อดีตอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย โภไคยอุดม อดีตคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สุธี อักษรกิตติ์ อดีตอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


บุคคลจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังที่มีชื่อเสียง[แก้]

รายชื่อศิษย์เก่า ศิษย์เก่าคณะ ผลงาน
สมศักดิ์ เทพสุทิน วิศวกรรมศาสตร์
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (อยู่ในวาระ)
 • อดีตรองนายกรัฐมนตรี
 • อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหลายกระทรวง เช่น กระทรวงแรงงาน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น
ศรีเมือง เจริญศิริ วิศวกรรมศาสตร์
 • อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • อดีตสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดมหาสารคาม
สมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ วิศวกรรมศาสตร์
 • อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 • อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
ก่อแก้ว พิกุลทอง วิศวกรรมศาสตร์
 • อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สงกรานต์ จิตสุทธิภากร วิศวกรรมศาสตร์
 • อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ภิมุข สิมะโรจน์ วิศวกรรมศาสตร์
 • อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เหรียญชัย เรียววิไลสุข วิศวกรรมศาสตร์
 • อดีตอธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข
สุชาติ สุชาติเวชภูมิ วิศวกรรมศาสตร์
 • อดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล วิศวกรรมศาสตร์
 • อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กิตติ ตีรเศรษฐ วิศวกรรมศาสตร์
 • อดีตอธิการบดี สจล.
ถวิล พึ่งมา วิศวกรรมศาสตร์
 • อดีตอธิการบดี สจล.
 • ศาสตราจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สจล.
สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ วิศวกรรมศาสตร์
 • อธิการบดี (ปัจจุบัน)
 • ประธานสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
 • นายกสภาวิศวกร
 • ศาสตราจารย์ ทางด้านการก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์ คนแรกของประเทศไทย
 • อดีตประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ ,อดีตนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ภากร ปีตธวัชชัย วิศวกรรมศาสตร์
 • ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จิรายุทธ รุ่งศรีทอง วิศวกรรมศาสตร์
 • อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
อานนท์ ทับเที่ยง วิศวกรรมศาสตร์
 • อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
มนต์ชัย หนูสง วิศวกรรมศาสตร์
 • กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
สุระ เกนทะนะศิล วิศวกรรมศาสตร์
 • อดีตรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
จิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล วิศวกรรมศาสตร์
 • กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บขส จำกัด
ภาณุพล รัตนกาญจนภัทร วิทยาศาสตร์
 • ผู้อำนวยการองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช วิศวกรรมศาสตร์
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
สราวุฒิ อยู่วิทยา วิศวกรรมศาสตร์
 • ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เรดบูล จำกัด
นพพร วิฑูรชาติ วิศวกรรมศาสตร์
 • ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
พงษ์ชัย อมตานนท์ วิศวกรรมศาสตร์
 • กรรมการผู้จัดการ บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น.
วัตสัน ถิรภัทรพงศ์ วิศวกรรมศาสตร์
 • ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ CISCO ประจำประเทศไทยและภูมิภาคอินโดจีน
สุภัทร จำปาทอง สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ทรงศักดิ์ เปรมสุข สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด
คืนสิทธิ์ สุวรรณวัฒกี สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • พิธีกร (ตี 10)
ธนญชัย ศรศรีวิชัย สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • ผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณา บริษัท ฟีโนมีน่า จำกัด
ปรมินทร์ อินโสม วิศวกรรมศาสตร์
 • ผู้พัฒนาเหรียญคริปโทเคอร์เรนซี FIRO
พิรดา เตชะวิจิตร์ วิศวกรรมศาสตร์
 • 1 ใน 23 ผู้ชนะ axe apollo academy
สิทธิพงศ์ ณ เชียงใหม่ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 • ประธานสมาพันธ์อาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย, เจ้านายฝ่ายเหนือ
ชินวัชร์ สุรัสวดี วิศวกรรมศาสตร์
 • ศิษย์เก่า MIT,ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ www.worldmeteorology.com ,WMApp , นักวิจัยเทคโนโลยีรุ่นใหม่
คงเดช จาตุรันต์รัศมี สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • ผู้เขียนบท (ต้มยำกุ้ง, เดอะเลตเตอร์จดหมายรัก, แฮ๊ปปี้เบิร์ดเดย์) กำกับภาพยนตร์ (ตั้งวง), นักร้องวงสี่เต่าเธอ
วันฉัตร ผดุงรัตน์ วิศวกรรมศาสตร์
 • ผู้ก่อตั้ง pantip.com
รังสรรค์ พรมประสิทธิ์ วิศวกรรมศาสตร์
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท QueQ (ประเทศไทย) จำกัด
ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ สถาปัตยกรรมศาสตร์
ทศพร อาชวานันทกุล สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • นักร้องวง Singular,นักแต่งเพลง
อนุสรณ์ มณีเทศ สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • นักร้องนำและมือกีตาร้ วงอาร์มแชร์
ชาราฎา อิมราพร สถาปัตยกรรมศาสตร์
ศรีฟ้า จันทร์ทองวัฒนา เทคโนโลยีการเกษตร
 • ผู้ประกาศข่าว ผู้สื่อข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
จิระ ด่านบวรเกียรติ วิศวกรรมศาสตร์
 • นักร้อง,นักแสดง,สมาชิกวง ซีควินท์ (C-Quint)
จรณ โสรัตน์ วิศวกรรมศาสตร์
ณวัสน์ ภู่พันธัชสีห์ วิศวกรรมศาสตร์
กฤตพร มณฑีรรัตน์ วิศวกรรมศาสตร์
นันทนัช โล่ห์สุวรรณ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
กานต์ธีรา วัชรทัศนกุล วิทยาศาสตร์
วิชญ วัฒนศัพท์ สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • ศิลปิน นักดนตรี โปรดิวเซอร์ นักประพันธ์เพลงประกอบภาพยนตร์ หัวหน้าวง Hualampong Riddim
ดุลยพล ศรีจันทร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • นักออกแบบและผู้ก่อตั้ง PDM Brand

ผู้อัญเชิญพระมหามงกุฎ[แก้]

ปี พ.ศ. ผู้อัญเชิญพระมหามงกุฎ ผู้อัญเชิญฐานพระมหามงกุฎ ผู้อัญเชิญฉัตรปริวาร(ขวา) ผู้อัญเชิญฉัตรปริวาร(ซ้าย)
2560
 • กัลตภัทร ชัยจรีนนท์ (วิศวกรรมศาสตร์)
 • ชิยาคำ คอวิเชียรกุล (วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ )
 • ฐปนัย เริงหทัยธรรม (ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี)
 • อภิชา สุทธิชยาพิพัฒน์ (วิทยาศาสตร์)
 • ฐิติชญา ลิ้มสุเวช (เทคโนโลยีการเกษตร)
 • อธิกัญญ์ พฤกษากร (วิทยาลัยนาโนฯ)
 • สิริฉัตร สำเร็จวาณิชย์ (สถาปัตยกรรมศาสตร์)
 • ศุภนิดา เรืองเดช (การบริหารและจัดการ)
2559
 • ภูริช โพธิ์วัง (สถาปัตยกรรมศาสตร์)
 • ชานน ดีประเสริฐกุล (วิทยาลัยนานาชาติ)
 • ภูภัฎ ศิริพูล (วิศวกรรมศาสตร์)
 • กฤษณะพงศ์ สาละคง (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
 • นันทนัช โล่ห์สุวรรณ (ครุศาสตร์อุตสาหกรรม)
 • วนัสธนัน อักษรสิงห์ชัย (เทคโนโลยีการเกษตร)
 • ธัญลักษณ์ ภักดี (วิศวกรรมศาสตร์)
 • สรัลรัตน์ ลาภเจริญชัย (ครุศาสตร์อุตสาหกรรม)
2558
 • ณวัสน์ ภู่พันธัชสีห์ (วิศวกรรมศาสตร์)
 • สิทธา ว่องรัตนานุกูล (วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง)
 • ณชกร เทศขำ (การบริหารและจัดการ)
 • ปัถย์ สุทธิพงษ์ (วิศวกรรมศาสตร์)
 • สุพิชฌา บุญอินทร์ (วิทยาศาสตร์)
 • สุพัฒณดา สีวะรมณ์ (ครุศาสตร์อุตสาหกรรม)
 • ชญานิศ ต.เจริญ (วิทยาลัยนาโนฯ)
 • ธรชญาน์ วัฒนชัย (สถาปัตยกรรมศาสตร์)
2557
 • สมิทธิ์ เกษตรภิบาล (วิศวกรรมศาสตร์)
 • ศีลวัฒน์ ละเอียด (สถาปัตยกรรมศาสตร์)
 • ธีรศานต์ จันเรืองศรี (เทคโนโลยีการเกษตร)
 • อธิติ ศุกรสุนทร (ครุศาสตร์อุตสาหกรรม)
 • วรินทรา มณีพงษ์ (วิศวกรรมศาสตร์)
 • ดารัตน์ อยู่บัว (เทคโนโลยีการเกษตร)
 • ผกาวดี ปล้องอิศวร (ครุศาสตร์อุตสาหกรรม)
 • ภัทรภร กระแสร์ภูกิจ (วิทยาศาสตร์)
2556
 • ธนายุต สิงห์ลอ (วิศวกรรมศาสตร์)
 • รัชพนษ์ ประดิษฐ์พงษ์ (วิทยาศาสตร์)
2555
 • พสธร ทรงถาวรทวี (สถาปัตยกรรมศาสตร์)
 • ธนทัต ชัยอรรถ (สถาปัตยกรรมศาสตร์)
2554
 • สวิศฐ์ อุสาหกิจ (การบริหารและจัดการ)
 • ปิยะพนธ์ แสงทองอร่าม (อุตสาหกรรมเกษตร)


การศึกษา[แก้]

ปัจจุบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก มีทั้งหลักสูตรทั่วไป หลักสูตรภาคสมทบ และหลักสูตรนานาชาติ ประกอบด้วยคณะทั้งหมด 8 คณะ 4 วิทยาลัย ได้แก่

คณะ ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุม
 • สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม
 • สาขาวิชาวิศวกรรมวิศวกรรมอัตโนมัติ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ
 • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงานและความยั่งยืน
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
 • สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมี
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมป้องกันประเทศ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์(หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาการจัดการโลจีสติกส์และซัพพลายเชน(หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาระบบอัจฉริยะเชิงคำนวณ(หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัจฉริยะ(หลักสูตรนานาชาติ)
 • วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • วิศวกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
 • วิศวกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
 • วิศวกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • วิศวกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
 • วิศวกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์(หลักสูตรนานาชาติ)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมหลัก
 • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
 • สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม
 • สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาการออกแบบสนเทศสามมิติ
 • สาขาวิชานิเทศศิลป์
 • สาขาวิชาภาพยนตร์ และ ดิจิทัลมีเดีย
 • สาขาวิชาการถ่ายภาพ
 • สาขาวิชาจิตรกรรม
 • สาขาวิชาประติมากรรม
 • สาขาวิชาภาพพิมพ์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมดิจิตัลและกระบวนการคิดเชิงออกแบบ(หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเขตร้อน
 • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
 • สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาทัศนศิลป์
 • สาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม
 • สาขาวิชาสหวิทยาการการวิจัยเพื่อการออกแบบ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
 • สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
 • สาขาวิชานวัตกรรมและการออกแบบดิจิทัลมีเดีย
 • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
  • สาขาวิชาสหวิทยาการการวิจัยเพื่อการออกแบบ
 • หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองดุษฎีบัณฑิต
  • สาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง(หลักสูตรนานาชาติ)
 • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 • สาขาวิชานวัตกรรมและการออกแบบดิจิทัลมีเดีย
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 • สาขาวิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ
  • หลักสูตรครุศาสตร์สถาปัตยกรรม (5 ปี)
  • หลักสูตรครุศาสตร์สภาพแวดล้อมภายใน (5 ปี)
  • หลักสูตรครุศาสตร์การออกแบบ (5 ปี)
 • สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรม
  • หลักสูตรครุศาสตร์วิศวกรรม (5 ปี)
 • สาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร
  • หลักสูตรครุศาสตร์เกษตร (5 ปี)

๑. หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต

  ๑.๑ Master of Industrial Education (M.I.Ed.) มี ๓ หลักสูตร
     ค.อ.ม. (สถาปัตยกรรม)
     ค.อ.ม. (การบริหารการศึกษา)
     ค.อ.ม. (ครุศาสตร์อุตสาหกรรม) มี ๔ วิชาเอก
         - เทคโนโลยีทางการศึกษา
         - หลักสูตรและการสอน
         - หลักสูตรและการสอนอาชีวศึกษา
         - การวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา
  ๑.๒ Master of Science in Industrial Education (M.S.I.Ed.) มี ๑ หลักสูตร
     ค.อ.ม. (เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
  ๑.๓ Master of Science in Industrial Education (M.Sc.I.Ed.) มี ๒ หลักสูตร
     ค.อ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร)
     ค.อ.ม. (อิเล็กทรอนิกส์)

๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ๓ หลักสูตร

  ๒.๑ Master of Science (M.S.)
     วท.ม.(ครุศาสตร์เกษตร)
  ๒.๒ Master of Science (M.Sc.)
     วท.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์)
  ๒.๓ Master of Science (Computer Education)
     วท.ม. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)

หลักสูตรใหม่ 2561

2.4 หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)

๑. หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต มี ๒ หลักสูตร
  **ค.อ.ด. (การบริหารอาชีวะศึกษา)
  **ค.อ.ด. (ครุศาสตร์อุตสาหกรรม) มี ๓ วิชาเอก
      ***-เทคโนโลยีการศึกษา
      ***-การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
      ***-การศึกษาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

๒. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มี ๓ หลักสูตร

  **ปร.ด. สาขาวิชาการศึกษาเกษตร
  **ปร.ด. สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์เกษตร
  **ปร.ด. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
  **ปร.ด. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา

หลักสูตรใหม่ 2561

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะวิทยาศาสตร์
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาเคมี
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์
 • สาขาวิชาปิโตรเคมีและเคมีของไฮโดรคาร์บอน
 • สาขาวิชาเคมีสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาเคมีประยุกต์
 • สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
 • สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • สาขาวิชาสถิติประยุกต์
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหการ หลักสูตรใหม่ 2561
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  • สาขาวิชาเคมีประยุกต์
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
  • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
  • สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต
  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะศิลปศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
 • สาขาวิชาภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรม


 • โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต COMING SOON !

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • สาขาวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
 • โครงการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
โครงการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
คณะเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต[9]
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์
 • สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำและการจัดการทรัพยากรประมง
 • สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร
 • สาขาวิชาการจัดการฟาร์มอย่างชาญฉลาด
 • สาขาวิชาภูมิทัศน์เพื่อสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร
 • วิทยาศาสตร์
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง
  • สาขาวิชาพืชสวน
  • สาขาวิชาพืชไร่
  • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
  • สาขาวิชากีฏวิทยาและสิ่งแวดล้อม
  • สาขาวิชาปฐพีวิทยา
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางโรคพืช
  • สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมอาหาร
 • สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมัก
 • สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและเทคโนโลยีการบริการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ 2561)
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดและบริการอาหาร
 • สาขาวิชาสุขาภิบาลอาหาร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 • สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การอาหาร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะบริหารธุรกิจ
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • นวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
  • การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจและการจัดการ
 • Bachelor of Business Administration (International Program)
  • Business Administration
  • Global Entrepreneurship
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • Master of Business Administration in Industrial Business Administration (International Program)
 • Doctor of Philosophy in Industrial Business Administration (International Program)
วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง

Bachelor of Engineering Program in Manufacturing System Engineering

 • B.Eng. (Manufacturing System Engineering)

Master degree program:

 • Master of Engineering Program in Advanced Manufacturing System Engineering
  • M.Eng. (Advanced Manufacturing System Engineering)

Doctor of Philosophy Program in Advanced Manufacturing System Engineering (International Program)

 • Ph.D. (Advanced Manufacturing System Engineering)
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี
 • สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุนาโน
 • Bachelor of Engineering Program in Smart Materials Technology and Bachelor of Engineering Program in Robotics and AI (Dual Degree) (International Program)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชานาโนวิทยา
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  • สาขาวิชานาโนเทคโนโลยี
วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา
 • โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า

-

-

 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  • สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม
วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
https://iaai.kmitl.ac.th/ https://iaai.kmitl.ac.th/
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ)
  • สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์(Aeronautical Engineering and Commercial Pilot)
  • สาขาวิศวกรรมวิทยาการข้อมูลการบินและอวกาศ (Aviation Data Analysis and AeroSpace Engineering) เปิดรับปีการศึกษา 2565
  • วิศวกรรมระบบอากาศยานไร้คนขับ(Unmanned Aircraft Systems Engineering) เปิดรับปีการศึกษา 2565
  • วิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน(Aviation Maintenance Engineering) เปิดรับปีการศึกษา 2565
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต(นานาชาติ)
  • สาขาวิชาการจัดการลอจิสติกส์
วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต Institute of Music Science and Engineering : IMSE

https://imse.kmitl.ac.th/th/about-us/dean-message/

-

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยวิศวกรรมอวกาศและระบบโลก College of Space and Earth Systems Engineering : SESE
 • 1. Earth Systems & Environmental Engineering
 • 2. Space Engineering

-

คณะแพทยศาสตร์
 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาแพทยศาสตร์หลักสูตรนานาชาติ

-

คณะทันตแพทยศาสตร์
 • หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์หลักสูตรนานาชาติ

-

โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์
 • หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
  • สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์บัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ

-

สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KOSEN - KMITL) http://www.kosen.kmitl.ac.th/th/home/history
 • หลักสูตรอนุปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ 5 ปี (รับผู้สำเร็จ ม.3) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ-ญิปุ่น)
 1. Mechatronics Engineering (2019)
 2. Computer Engineering (2021)
 3. Electrical and Electronics Engineering (2023)
 • Advanced course
 1. Production Engineering (2024)

http://www.kosen.kmitl.ac.th/th/home/history

-


วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์[แก้]

ในปี พ.ศ. 2526 ทางสถาบันฯ ได้มีความเห็นว่าควรจะได้มีการขยายงานการศึกษา การวิจัย และบริการสังคมของสถาบันไป สู่ภูมิภาค จึงจัดตั้งวิทยาเขตชุมพรขึ้นในปี พ.ศ. 2533 และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนรวม พร้อมเปิดป้ายสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2541 วิทยาเขตชุมพรเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2539[10]

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ตั้งอยู่ที่ ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร มีพื้นที่ 3,500 ไร่ ประกอบไปด้วย 4 ภาควิชา 15 สาขาวิชาดังนี้

ภาควิชา ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีการเกษตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาพืชสวน

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
 • สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์

บริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจบัณฑิต

 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  • แขนงบริหารธุรกิจเกษตร
  • แขนงบริหารเทคโนโลยี
  • แขนงบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

พื้นที่มหาวิทยาลัย[แก้]

ภายในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังถูกแบ่งออกเป็น 4 ส่วน แบ่งโดยถนนฉลองกรุงและทางรถไฟสายตะวันออก

 • ส่วนที่หนึ่ง อยู่ทางทิศเหนือ ประกอบไปด้วยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะการบริหารและจัดการ คณะศิลปศาสตร์ สำนักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร์ พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 4 อุทยานพระจอมเกล้า อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ศูนย์เรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง วิทยาลัยนานานาชาติ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์2 รวมถึงบางส่วนของภาควิชาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ หอพักสถาบัน สมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และศูนย์กีฬาพระจอมเกล้าลาดกระบัง
 • ส่วนที่สอง อยู่ทางทิศตะวันออก ประกอบไปด้วย อาคารบุนนาคของคณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารเรียนและปฏิบัติการพิเศษจอมไตรของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และอาคารพระจอมเกล้า หอประชุมจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์1 อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์2 อาคารวิทยาศาสตร์ ของคณะวิทยาศาสตร์ รวมถึงอาคารกิจกรรมนักศึกษา
 • ส่วนที่สาม อยู่ทางทิศตะวันตก ประกอบไปด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และหอประชุมใหญ่สถาบัน
 • ส่วนที่สี่ อยู่ทางทิศใต้ ประกอบไปด้วย สำนักหอสมุดกลาง โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) แปลงเกษตรสาธิตของคณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารเจ้าคุณทหารซึ่งเป็นอาคารเรียนของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและคณะอุตสาหกรรมเกษตร และอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคณะอุตสาหกรรมเกษตร
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร[แก้]

ปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตของสถาบัน โดยพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนั้น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดที่ KMITL Convention Hall [หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค)]

การเดินทาง[แก้]

สถานีรถไฟพระจอมเกล้า ผ่านกลางสถาบัน

1. รถไฟสายตะวันออก

2. รถโดยสารประจำทาง

 • รถโดยสารประจำทางสาย 143 (ของขสมก.) ต้นทางจากตลาดแฮปปี้แลนด์ (The Mall บางกะปิ) ปลายทางตลาดหัวตะเข้
 • รถโดยสารประจำทางสาย 151 ต้นทางลาดพร้าว71 ปลายทางตลาดลาดกระบัง
 • รถโดยสารประจำทางสาย 517 ต้นทางสวนจตุจักร ปลายทาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • รถโดยสารประจำทางสาย 1013 ต้นทางจากซอยสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช) ปลายทางตลาดหัวตะเข้
 • รถโดยสารประจำทางสาย 1013 (คันเล็ก) ต้นทางจากศูนย์การค้าเสรีเซนเตอร์ ปลายทางนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

3. รถยนต์ส่วนตัว

 • ใช้ทางด่วนพิเศษมอเตอร์เวย์ (กรุงเทพ-ชลบุรี) ออกจากทางด่วนที่ถนนร่มเกล้า เลี้ยวขวาเข้าถนนร่มเกล้า เลี้ยวซ้ายเข้าถนนอ่อนนุชและเลี้ยวซ้ายเข้าถนนฉลองกรุง
 • จากถนนศรีนครินทร์ เข้าถนนอ่อนนุช (สุขุมวิท 77) ระยะทางประมาณ 16 กม. และเลี้ยวซ้ายเข้าถนนฉลองกรุง

4. รถตู้ปรับอากาศ

 • อนุสาวรีย์ชัย-เทคโนฯลาดกระบัง
 • เดอะมอลล์บางกะปิ-หัวตะเข้
 • มีนบุรี - ลาดกระบัง (ตลาดหัวตะเข้)
 • มีนบุรี - บึงบัว - หัวตะเข้
 • ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต - เทคโนฯลาดกระบัง
 • แฟชั่นไอส์แลนด์ - ลาดกระบัง
 • เมกาบางนา - เทคโนฯลาดกระบัง

5. อากาศยาน

อยู่ห่างสนามบินสุวรรณภูมิประมาณ 5 กิโลเมตร

ชื่อเสียงและการจัดอันดับสถาบัน[แก้]

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นแนวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย และหนังสือพิมพ์ชั้นนำของอเมริกายกย่องให้เป็น 1 ใน 5 มหาวิทยาลัยที่เติบโตเร็วที่สุดในอาเซียน สจล. มีศักยภาพสูงเป็นที่ยอมรับทางด้านสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ (อันดับ 2 (ร่วม)) วิทยาศาสตร์ (อันดับ 2 (ร่วม)) คอมพิวเตอร์ (อันดับ 1 (ร่วม)) เทคโนโลยี (อันดับ 2 (ร่วม)) และนวัตกรรม มาอย่างยาวนานทั้งในประเทศและนานาชาติ ได้รับการจัดอันดับจากองค์กรจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกมากมาย เช่น Times Higher Education (THE) , QS University Rankings , Webometrics Ranking เป็นต้น ซึ่งสถาบันได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง และมีผลงานด้านการวิจัย ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ จนทำให้ผลงานเป็นที่ประจักษ์ ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก อาทิ เช่น

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2020 และ 2019 จาก Times Higher Education (THE)[แก้]

อันดับที่ 1 ของประเทศไทย ด้านรายได้จากภาคอุตสาหกรรม (2 ปีซ้อน) (World University Rankings 2019 And 2020  : Industry Income[11])

อันดับที่ 1 ของประเทศไทย ด้านการวิจัย (World University Rankings 2019  : Research[12])

อันดับที่ 1 (ร่วม) ของประเทศไทย ด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (World University Rankings 2020 by subject: Computer Science[13])

อันดับที่ 2 (ร่วม) ของประเทศไทย ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (2 ปีซ้อน) (World University Rankings 2019 and 2020 by Subject : Engineering and Technology[14])

อันดับที่ 2 (ร่วม) ของประเทศไทย ด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ (World University Rankings 2020 by Subject : Physical Sciences[15])

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2020 และ 2019 จาก QS World University Rankings[แก้]

ระดับประเทศ

อันดับที่ 2 ของประเทศไทย ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (QS World University Rankings 2019 by Subject Engineering - Electrical & Electronic)

ระดับนานาชาติและระดับโลก

อันดับที่ 271 - 280 ของภูมิภาคเอเชีย (Asian University Rankings 2020)

อันดับที่ 301 - 350 ของโลก ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเกี่ยวกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (World University Rankings 2019 by Subject Engineering - Electrical & Electronic)

อันดับที่ 451 - 500 ของโลก ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเกี่ยวกับเครื่องกล การบินและการผลิต (World University Rankings 2019 by Subject Engineering - Mechanical, Aeronautical & Manufacturing)

นอกจากนี้ จะเห็นได้จากการพัฒนาอันดับของสถาบันในด้านต่างๆในแต่ละปี ดังนี้

 • อันดับที่ 9 ของประเทศ จากการจัดอันดับของ QS University Rankings: Asia 2016
 • อันดับที่ 11 ของประเทศ จากการจัดอันดับ Webometrics Ranking January 2017 รอบที่ 1
 • อันดับที่ 8 ของไทย ติด อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2016-2017 (Times Higher Education World University Rankings 2016-2017) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) ติดเข้ามาใน อันดับ 801+ นับเป็นครั้งแรก ที่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) ติดอันดับเข้ามาใน อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก (Times Higher Education World University Rankings) นับตั้งแต่ปี 2004 ที่ได้มีการจัดอันดับ โดยใน 2016 นี้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) ยังติดอันดับ 67 ในด้าน Industry income รายได้ทางอุตสาหกรรม โดยวัดจาก นวัตกรรมที่เป็นสิ่งใหม่ในวงวิชาการที่มหาวิทยาลัยได้คิดค้นขึ้น
 • อันดับที่ 5 ของประเทศไทย (อันดับที่ 181-190 ของเอเชีย) จาก Times Higher Education (THE) ได้ทำการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีระบบการศึกษาดีที่สุดในเอเชีย ประจำปี 2017 (Times Higher Education Asia University Rankings 2017)
 • อันดับที่ 4 ของประเทศไทย ประจำปี 2019 จาก Times Higher Education (THE) ได้ทำการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีระบบการศึกษาดีที่สุดในประเทศไทย (World University Rankings 2019)
 • อันดับที่ 1 ของประเทศไทย ด้านงานวิจัย ประจำปี 2019 (อันดับที่ 251–300 ของโลก) จาก Times Higher Education (THE) ได้ทำการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีระบบการศึกษาดีที่สุด ด้านงานวิจัย (World University Rankings 2019  : Research[12])
 • อันดับที่ 1 ของประเทศไทย ด้านรายได้จากภาคอุตสาหกรรม ประจำปี 2019 และ 2020 จาก Times Higher Education (THE) ได้ทำการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีระบบการศึกษาดีที่สุด (World University Rankings 2019 And 2020  : Industry Income[11])
 • อันดับที่ 1 (ร่วม) ของประเทศไทย ด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2020 จาก Times Higher Education (THE) ด้วยช่วงคะแนน 11.2-23.4 ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีระบบการศึกษาดีที่สุด (World University Rankings 2020 by subject: Computer Science[13])
 • อันดับที่ 2 (ร่วม) ของประเทศไทย ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2019[16] และ 2020 (อันดับที่ 601-800 ของโลก) จาก Times Higher Education (THE) ได้ทำการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีระบบการศึกษาดีที่สุด ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (World University Rankings 2019 and 2020 by Subject : Engineering and Technology[14])
 • อันดับที่ 2 (ร่วม) ของประเทศไทย ด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ ประจำปี 2020 จาก Times Higher Education (THE) ได้ทำการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีระบบการศึกษาดีที่สุด ด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ (World University Rankings 2020 by Subject : Physical Sciences[15])

อ้างอิง[แก้]

 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 2. พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๕ ก ๗ มีนาคม ๒๕๕๑ หน้า ๙๕-๑๒๔
 3. ประวัติการบริจาคที่ดินของท่านเลี่ยม เพื่อสร้างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 4. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/011/3.PDF
 5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์)
 6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์)
 7. "คู่มือการใช้สัญลักษณ์ประจำสถาบัน" (PDF). คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม (PDF) เมื่อ 2018-07-29. สืบค้นเมื่อ 2017-09-07.
 8. 8.0 8.1 สัญลักษณ์ของสถาบัน KMITL
 9. ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบ Portfolio รอบที่ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2564
 10. ประวัติวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ Archived 2014-10-01 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
 11. 11.0 11.1 https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2020/world-ranking?fbclid=IwAR2Kj8o6g9b8AS-jT2JTaf9mZBIvKeL3m810G2a7WxmU0dnMu-_zhFlsXic#!/page/0/length/25/locations/TH/sort_by/scores_industry_income/sort_order/asc/cols/scores
 12. 12.0 12.1 https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2019/regional-ranking?fbclid=IwAR2Mtszwa2D5pRAbpQlyw2x5w78Hydc5RM32D7EAUt9cwLUuBjQBHQi_ydA#!/page/0/length/25/locations/TH/sort_by/scores_research/sort_order/asc/cols/stats
 13. 13.0 13.1 https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2020/subject-ranking/computer-science#!/page/0/length/50/locations/TH/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/scores
 14. 14.0 14.1 https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2020/subject-ranking/engineering-and-IT?fbclid=IwAR1vJa6azqrtEefhfqTyXVoqsD_ZLKdWxQjINyVc4c3x07utdmIsrXTGrIA#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats
 15. 15.0 15.1 https://www.timeshighereducation.com/world-university-ranngs/2020/subject-ranking/physical-sciences#!/page/0/length/25/locations/TH/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats
 16. https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2019/subject-ranking/engineering-and-IT#!/page/0/length/25/locations/TH/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°43′36″N 100°46′48″E / 13.726725°N 100.780125°E / 13.726725; 100.780125