วิทยาลัยทองสุข

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยทองสุข
Thong Sook College
Thong Sook College-Logo.PNG
สถาปนา 10 ตุลาคม พ.ศ. 2537 (23 ปี)
ผู้สถาปนา ดร.พรชัย อรัณยกานนท์
ประเภท สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ต้นไม้ ราชพฤกษ์
เว็บไซต์ thongsook.ac.th

วิทยาลัยทองสุข (อังกฤษ: Thong Sook College) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย ได้รับอนุมัติจัดตั้งจากทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2537 ซึ่งเปิดทำการเรียนการสอนเมื่อปีการศึกษา 2538 โดยมีผู้ก่อตั้งและอธิการบดีคนแรก คือ ดร.พรชัย อรัณยกานนท์

คณะที่เปิดสอน[แก้]

วิทยาลัยทองสุข เปิดสอนทั้งระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ใน 5 คณะ [1] ดังนี้

ปริญญาตรี

 • คณะบริหารธุรกิจ
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • การจัดการ
  • การตลาด
  • การบัญชี (บช.บ.)
 • คณะนิเทศศาสตร์
  • สาขาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
 • คณะนิติศาสตร์
  • สาขานิติศาสตร์
 • คณะรัฐประศาสนศาสตร์
  • การบริหารการปกครอง
  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สาธารณสุขศาสตร์ สบ.)
  • อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

ปริญญาโท

 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.A.)
 • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) (M.Ed.)
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)

การประสาทปริญญาบัตร[แก้]

วิทยาลัยทองสุข ได้กำหนดพิธีประสาทปริญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในช่วงเดือนตุลาคม ถึง เดือน พฤศจิกายน เป็นประจำทุกปี โดยมีท่านแก้วขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง เป็นประธานในพิธี ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร[2]

ศูนย์การศึกษา[แก้]

ปัจจุบันวิทยาลัยทองสุข ได้เปิด ศูนย์การศึกษาจังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู้อำนวยการ คือ อ.บุญเสริม จำปาทอง[3]

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

 • วรพจน์ เพชรขุ้ม สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.A.) รุ่นที่ 6 วิทยาลัยทองสุข[4]
 • ภาคภูมิ แจ้งโพธิ์นาค สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ วิทยาลัยทองสุข[5]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°47′02″N 100°23′55″E / 13.78399°N 100.39871°E / 13.78399; 100.39871