กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (อังกฤษ: The University Sports of Thailand) เป็นการแข่งขันกีฬาระหว่างมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยเริ่มต้นจัดการแข่งขันครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2517 ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

ประวัติ[แก้]

ก่อนปี พ.ศ. 2500 การแข่งขันกีฬาระหว่างมหาวิทยาลัยยังมีไม่มากนัก โดยมีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการแข่งขันเพียง 5 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดล ในปัจจุบัน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยในการแข่งขันในครั้งนั้นยังไม่ได้เรียกว่า กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รวมทั้งรูปแบบการแข่งขันก็ไม่ได้รวมการแข่งขันกีฬาหลายชนิดมาแข่งพร้อมกันอย่างเช่นปัจจุบัน

จนกระทั่ง พ.ศ. 2517 ได้มีการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแข่งขันให้มีการรวมเอากีฬาชนิดต่างๆ มาแข่งพร้อมกันโดยใช้เวลาจัดการแข่งขันประมาณ 1 สัปดาห์ ในการจัดการแข่งขันครั้งแรกนั้น มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วม 8 มหาวิทยาลัยใน 12 ชนิดกีฬา

ปัจจุบัน การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำซึ่งมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมและสมัครใจจะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยมีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การสนับสนุนเรื่องงบประมาณในการจัดการแข่งขัน

สรุปการจัดแข่งขัน[แก้]

สถิติ[แก้]

เจ้าภาพจัดการแข่งขัน[แก้]

สถาบันการศึกษา จำนวนครั้ง ครั้งที่เป็นเจ้าภาพ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
ครั้งที่ 4, ครั้งที่ 10, ครั้งที่ 15, ครั้งที่ 27, ครั้งที่ 34
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
ครั้งที่ 2, ครั้งที่ 11, ครั้งที่ 21, ครั้งที่ 38
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
ครั้งที่ 1, ครั้งที่ 8, ครั้งที่ 16, ครั้งที่ 31
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4
ครั้งที่ 3, ครั้งที่ 22, ครั้งที่ 29, ครั้งที่ 37
เจ้าภาพร่วม
4
ครั้งที่ 5, ครั้งที่ 6, ครั้งที่ 7, ครั้งที่ 9
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
4
ครั้งที่ 13, ครั้งที่ 18, ครั้งที่ 24, ครั้งที่ 36
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
ครั้งที่ 20, ครั้งที่ 26, ครั้งที่ 42
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
ครั้งที่ 12, ครั้งที่ 17, ครั้งที่ 41
มหาวิทยาลัยมหิดล
3
ครั้งที่ 19, ครั้งที่ 25, ครั้งที่ 33
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2
ครั้งที่ 14, ครั้งที่ 39
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2
ครั้งที่ 32, ครั้งที่ 44
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1
ครั้งที่ 23
มหาวิทยาลัยณิวัฒนา
1
ครั้งที่ 28
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
1
ครั้งที่ 30
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1
ครั้งที่ 35
สถาบันการพลศึกษา
1
ครั้งที่ 40
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1
ครั้งที่ 43
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
1
ครั้งที่ 45
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
1
ครั้งที่ 46
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1
ครั้งที่ 48
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
1
ครั้งที่ 49

สรุปเหรียญการแข่งขันตลอดกาล[แก้]

อ้างอิง[แก้]

[https://www.thairath.co.th/content/1190467 https://www.facebook.com/355371284531500/posts/1709392805796001/]

ดูเพิ่ม[แก้]