กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (อังกฤษ: The University Sports of Thailand) เป็นการแข่งขันกีฬาระหว่างมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยเริ่มต้นจัดการแข่งขันครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2517 ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

ประวัติ[แก้]

ก่อนปี พ.ศ. 2500 การแข่งขันกีฬาระหว่างมหาวิทยาลัยยังมีไม่มากนัก โดยมีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการแข่งขันเพียง 5 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดล ในปัจจุบัน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยในการแข่งขันในครั้งนั้นยังไม่ได้เรียกว่า กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รวมทั้งรูปแบบการแข่งขันก็ไม่ได้รวมการแข่งขันกีฬาหลายชนิดมาแข่งพร้อมกันอย่างเช่นปัจจุบัน

จนกระทั่ง พ.ศ. 2517 ได้มีการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแข่งขันให้มีการรวมเอากีฬาชนิดต่างๆ มาแข่งพร้อมกันโดยใช้เวลาจัดการแข่งขันประมาณ 1 สัปดาห์ ในการจัดการแข่งขันครั้งแรกนั้น มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วม 8 มหาวิทยาลัยใน 12 ชนิดกีฬา

ปัจจุบัน การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำซึ่งมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมและสมัครใจจะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยมีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การสนับสนุนเรื่องงบประมาณในการจัดการแข่งขัน

สรุปการจัดแข่งขัน[แก้]

ครั้งที่ ชื่อการแข่งขัน เจ้าภาพ จำนวนสถาบัน จำนวนเหรียญทอง
อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3
1 กีฬามหาวิทยาลัย 2517 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 8 ม.เกษตรศาสตร์ (52) ม.ธรรมศาสตร์ (26) จุฬาฯ (17)
2 กีฬามหาวิทยาลัย 2518 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 8 ม.เกษตรศาสตร์ (54) จุฬาฯ (28) วิทยาลัยวิชาการศึกษา (8)
3 กีฬามหาวิทยาลัย 2519 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 13 ม.รามคำแหง (40) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (24) จุฬาฯ (22)
4 กีฬามหาวิทยาลัย 2520 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พลศึกษา) 11 ม.รามคำแหง (49) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (28) ม.ธรรมศาสตร์ (14)
5 กีฬามหาวิทยาลัย 2521 เจ้าภาพร่วม 8 สถาบัน (กรุงเทพฯ) 13 ม.รามคำแหง (42) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (30) จุฬาฯ (21)
6 กีฬามหาวิทยาลัย 2522 เจ้าภาพร่วม 4 สถาบัน (กรุงเทพฯ) 13 ม.รามคำแหง (45) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (20) ม.เกษตรศาสตร์ (20)
7 กีฬามหาวิทยาลัย 2523 เจ้าภาพร่วม 5 สถาบัน (กรุงเทพฯ) 13 ม.รามคำแหง (73) จุฬาฯ (27) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (24)
8 กีฬามหาวิทยาลัย 2524 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 13 ม.รามคำแหง (45) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (35) ม.เกษตรศาสตร์ (24)
9 กีฬามหาวิทยาลัย 2525 เจ้าภาพร่วม 5 สถาบัน (กรุงเทพฯ) 13 ม.รามคำแหง (66) ม.เกษตรศาสตร์ (29) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (75)
10 กีฬามหาวิทยาลัย 2526 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (บางแสน) 13 ม.รามคำแหง (49) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (25) ม.เกษตรศาสตร์ (19)
11 กีฬามหาวิทยาลัย 2527 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 13 ม.รามคำแหง (65) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (39) ม.เกษตรศาสตร์ (16)
12 กีฬามหาวิทยาลัย 2528 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 13 ม.รามคำแหง (55) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (40) ม.เกษตรศาสตร์ (17)
13 กีฬามหาวิทยาลัย 2529 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 26 ม.รามคำแหง (84) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (25) ม.เกษตรศาสตร์ (19)
14 กีฬามหาวิทยาลัย 2530 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ปัตตานี) 27 ม.รามคำแหง (38) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (29) ม.เกษตรศาสตร์ (26)
15 กีฬามหาวิทยาลัย 2531 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (บางแสน) 31 ม.รามคำแหง (43) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (41) ม.เกษตรศาสตร์ (19)
16 กีฬามหาวิทยาลัย 2532 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 34 ม.รามคำแหง (47) จุฬาฯ (42) ม.เกษตรศาสตร์ (14)
17 กีฬามหาวิทยาลัย 2533 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 33 จุฬาฯ (43) ม.เกษตรศาสตร์ (28) ม.รามคำแหง (24)
18 กีฬามหาวิทยาลัย 2534 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 36 จุฬาฯ (39) ม.รามคำแหง (32) ม.เกษตรศาสตร์ (30)
19 กีฬามหาวิทยาลัย 2535 มหาวิทยาลัยมหิดล 36 จุฬาฯ (44) ม.รามคำแหง (25) ม.กรุงเทพ (24)
20 กีฬามหาวิทยาลัย 2536 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 36 ม.เกษตรศาสตร์ (44) จุฬาฯ (34) ม.กรุงเทพ (16)
21 จามจุรีเกมส์ 2537 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 39 ม.เกษตรศาสตร์ (37) จุฬาฯ (36) ม.ศรีปทุม (16)
22 แม่โดมเกมส์ 2538 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 37 ม.เกษตรศาสตร์ (43) จุฬาฯ (37) ม.กรุงเทพ (21)
23 แม่โจ้เกมส์ 2539 สถาบันเทคโนโลยีเกษตรแม่โจ้ 36 จุฬาฯ (32) ม.กรุงเทพ (17) ม.ธรรมศาสตร์ (16)
24 หัวหมากเกมส์ 2540 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 42 ม.รามคำแหง (33) จุฬาฯ (31) ม.เกษตรศาสตร์ (18)
25 ศาลายาเกมส์ 2541 มหาวิทยาลัยมหิดล 41 จุฬาฯ (31) ม.เกษตรศาสตร์ (22) ม.มหิดล (20)
26 นนทรีเกมส์ 2542 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 46 จุฬาฯ (26) ม.เกษตรศาสตร์ (25) ม.ศรีปทุม (23)
27 องครักษ์เกมส์ 2543 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษฺ์) 51 จุฬาฯ (25) ม.ศรีปทุม (23) ม.เกษตรศาสตร์ (22)
28 ณิวัฒนาเกมส์ 2544 มหาวิทยาลัยณิวัฒนา ไม่ทราบ ม.ศรีปทุม (23) ม.เกษตรศาสตร์ (21) ม.ธรรมศาสตร์ (19)
29 แม่โดมเกมส์ 2545 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 58 ม.เกษตรศาสตร์ (32) ม.ศรีปทุม (32) ม.กรุงเทพ (26)
30 ศรีปทุมเกมส์ 2546 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 58 ม.ศรีปทุม (43) ม.กรุงเทพ (27) ม.เกษตรศาสตร์ (26)
31 ทองกวาวเกมส์ 2547 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 62 ม.กรุงเทพ (35) ม.เชียงใหม่ (34) ม.ศรีปทุม (28)
32 สุรนารีเกมส์ 2548 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 102 ม.กรุงเทพ (34) ม.ศรีปทุม (23) ม.เกษตรศาสตร์ (20)
33 ศาลายาเกมส์ 2549 มหาวิทยาลัยมหิดล 110 ม.กรุงเทพ (48) ม.เกษตรศาสตร์ (28) ม.ศรีปทุม (24)
34 ราชพฤกษ์เกมส์ 2550 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์) 114 ม.กรุงเทพ (31) ม.ศรีปทุม (23) จุฬาฯ (21)
35 วลัยลักษณ์เกมส์ 2551 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 109 ม.เกษตรศาสตร์ (31) ม.กรุงเทพ (29) สถาบันการพลศึกษา (23)
36 หัวหมากเกมส์ 2552 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 117 จุฬาฯ (31) ม.รามคำแหง (30) ม.กรุงเทพ (29)
37 แม่โดมเกมส์ 2553 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 111 จุฬาฯ (27) ม.เกษมบัณฑิต (23) ม.กรุงเทพ (20)
38 จามจุรีเกมส์ 2554 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 117 จุฬาฯ (51) ม.รัตนบัณฑิต (19) ม.รามคำแหง (18)
39 สงขลานครินทร์เกมส์ 2555 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 116 สถาบันการพลศึกษา (36) จุฬาฯ (34) ม.เกษตรศาสตร์ (24)
40 พลบดีเกมส์ 2556 สถาบันการพลศึกษา 110 สถาบันการพลศึกษา (63) จุฬาฯ (52) ม.เกษตรศาสตร์ (24)
41 มอดินแดงเกมส์ 2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 112 จุฬาฯ (56) สถาบันการพลศึกษา (53) ม.เกษตรศาสตร์ (25)
42 นนทรีเกมส์ 2558 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 111 จุฬาฯ (58) สถาบันการพลศึกษา (43) ม.เกษตรศาสตร์ (35)
43 กันเกราเกมส์ 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 111 จุฬาฯ (51) สถาบันการพลศึกษา (47) ม.เกษตรศาสตร์ (30)
44 สุรนารีเกมส์ 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 108 สถาบันการพลศึกษา (67) จุฬาฯ (50) ม.รัตนบัณฑิต (45)
45 ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
46 ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

สถิติ[แก้]

เจ้าภาพจัดการแข่งขัน[แก้]

สถาบันการศึกษา จำนนวนครั้ง ครั้งที่เป็นเจ้าภาพ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
ครั้งที่ 4, ครั้งที่ 10, ครั้งที่ 15, ครั้งที่ 27, ครั้งที่ 34
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
ครั้งที่ 2, ครั้งที่ 11, ครั้งที่ 21, ครั้งที่ 38
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
ครั้งที่ 1, ครั้งที่ 8, ครั้งที่ 16, ครั้งที่ 31
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4
ครั้งที่ 3, ครั้งที่ 22, ครั้งที่ 29, ครั้งที่ 37
เจ้าภาพร่วม
4
ครั้งที่ 5, ครั้งที่ 6, ครั้งที่ 7, ครั้งที่ 9
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
4
ครั้งที่ 13, ครั้งที่ 18, ครั้งที่ 24, ครั้งที่ 36
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
ครั้งที่ 20, ครั้งที่ 26, ครั้งที่ 42
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
ครั้งที่ 12, ครั้งที่ 17, ครั้งที่ 41
มหาวิทยาลัยมหิดล
3
ครั้งที่ 19, ครั้งที่ 25, ครั้งที่ 33
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2
ครั้งที่ 14, ครั้งที่ 39
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2
ครั้งที่ 32, ครั้งที่ 44
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1
ครั้งที่ 23
มหาวิทยาลัยณิวัฒนา
1
ครั้งที่ 28
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
1
ครั้งที่ 30
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1
ครั้งที่ 35
สถาบันการพลศึกษา
1
ครั้งที่ 40
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1
ครั้งที่ 43

สรุปเหรียญการแข่งขันตลอดกาล[แก้]

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]