สถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สถาบันวิทยาการประกอบการ
แห่งอโยธยา
Institute of Entrepreneurial Science Ayothaya
ชื่อย่อสวอ. / IESA
คติพจน์บ่มเพาะความเชี่ยวชาญ สร้างสรรค์ผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพ
สถาปนาสถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
16 มกราคม พ.ศ. 2550 (14 ปี)[1]
สถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา
20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 (1 ปี)
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
อธิการบดีเภสัชกร ดร.แสงสุข พิทยานุกุล
นายกสภาฯรองศาสตราจารย์นรีวรรณ จินตกานนท์
ที่ตั้ง109 หมู่ 5 ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
สีประจำสถาบัน         น้ำเงิน แดง]
เว็บไซต์[http://www.iesa.ac.th/

สถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา เดิมชื่อ สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เปิดทำการสอนในระดับปริญญาตรี จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2550[2] โดยจัดการเรียนการสอนในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบริหารจัดการและศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ 109 หมู่ 5 ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

สถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา จัดตั้งขึ้นโดยใช้ชื่อ "อโยธยา" เพื่อเป็นการรำลึกถึงบรรพชนและความยิ่งใหญ่ของราชธานีในอดีต [3]

ตราสัญลักษณ์ในยุคสถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

สถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา เปิดทำการสอนระดับปริญญาตรี 2 คณะ 3 สาขาวิชา คือ

  • คณะบริหารธุรกิจ
    • สาขาวิชาการจัดการ
    • สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
  • คณะสาธารณสุขศาสตร์
    • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

อ้างอิง[แก้]

www.iesa.ac.th