ข้ามไปเนื้อหา

บัณฑิต เอื้ออาภรณ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บัณฑิต เอื้ออาภรณ์
อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดำรงตำแหน่ง
18 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 – 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
ก่อนหน้าศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล
ถัดไปศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดำรงตำแหน่ง
พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 – พฤษภาคม พ.ศ. 2559
ก่อนหน้ารศ.ดร.บุญสม เลิศหิรัญวงศ์
ถัดไปศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด2 กรกฎาคม พ.ศ. 2508 (58 ปี)
ประเทศไทย
ลายมือชื่อ

ศาสตราจารย์ บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คนที่ 17 อดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้แทนผู้บริหารและอดีตผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย[1] บัณฑิตเป็นอธิการบดีคนที่ 2 ในวาระการดำรงตำแหน่งนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ และเป็นอธิการบดีคนแรกในวาระการดำรงตำแหน่งนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล

หลังรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 34/2560[2][3]ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 8/2560 [4] กรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ในรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา[5]

ประวัติ[แก้]

บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ เกิดเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2508 เป็นหัวหน้าโครงการจัดทำแผนแม่บทพลังงานของประเทศ 20 ปี ซึ่งในการกำหนดแผนฯครั้งนี้ มีการรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาตั้งแต่เริ่ม โดยไม่ใช่ร่างแผนแม่บทเสร็จแล้วขอความเห็นจากประชาชน แต่เป็นการขอความเห็นตั้งแต่ต้นเพื่อร่างแผนแม่บทฯ ว่าปัจจัยขับเคลื่อนที่ประชาชนเห็นว่าสำคัญมีอะไรบ้าง จากนั้นเรานำมาประกอบการทำแผนฯครั้งนี้ นับเป็นแผนฯที่ผ่านความคิดเห็นของภาคประชาชนมาตั้งแต่ต้น หลังจากนั้นจะนำข้อคิดเห็นเหล่านี้มาใช้ปรับปรุงผลการศึกษาและใช้เป็นข้อมูลต่อยอดการพัฒนาแผนแม่บทพลังงานในระยะที่ 2 คาดว่าจะใช้เวลาอีก 6 เดือน ก่อนที่จะเขียนแผนแม่บทฯ[6]

วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559 ที่ประชุมสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 788 มีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อ บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ (คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์) เพื่อขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คนต่อไป โดยมีวาระ 18 พฤษภาคม 2559 - 17 พฤษภาคม 2563 แทน ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล ที่หมดวาระ[7][8]

บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีในช่วงเวลาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีอายุ 100 ปี หรือในปี พ.ศ. 2560 ทำให้ในวาระการดำรงตำแหน่งของเขามีโครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยทยอยเปิดตัวขึ้นเป็นจำนวนมาก เช่น โครงการก่อสร้างอุทยานจุฬาฯ 100 ปีและถนนจุฬาฯ 100 ปี งานนิทรรศทางวิชาการขนาดใหญ่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เรียกว่า "จุฬาฯ Expo 2017" และอื่น ๆ[9]

ประวัติการศึกษา[แก้]

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน[แก้]

 • อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต[แก้]

 • คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้แทนผู้บริหาร
 • รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กรรมการการไฟฟ้านครหลวง
 • รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบกิจการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • อนุกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติประกอบกิจการไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
 • อนุกรรมการกลั่นกรองโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 20 เมษายน 2559. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/090/2.PDF (12 พฤษภาคม 2559 ที่เข้าถึง).
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/179/61.PDF
 3. "หัวหน้า คสช.เปลี่ยน “กุนซือบอร์ดบีโอไอ” ดึง “อธิการบดีจุฬาฯ-เลขาธิการ สวทน.” เสียบ." Manager Online. July 12, 2017. Accessed July 15, 2017. https://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9600000070967 เก็บถาวร 2017-07-17 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน.
 4. "นายกฯ เซ็น ตั้ง 39 ผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ย.ป.แล้ว คนดังเพียบ!". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-03-19. สืบค้นเมื่อ 2017-07-31.
 5. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/205/111.PDF
 6. เครื่อข่ายข้อมูลการเมืองไทย. ข้อมูลบุคคล: บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ . http://www.tpd.in.th/person/dscper_ge.php?id=004058&politicianID= (12 พฤษภาคม 2559 ที่เข้าถึง).
 7. สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 788. 28 มกราคม 2559. http://www.council.chula.ac.th/images/agenda/2559/788.pdf (12 พฤษภาคม 2559 ที่เข้าถึง).
 8. สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย. 28 มกราคม 2559. http://www.council.chula.ac.th/images/file/minutes/short/สรป_788.pdf (12 พฤษภาคม 2559 ที่เข้าถึง).
 9. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย . “จุฬาฯ Expo 2017 จุฬาฯ ๑๐๐ ปี นวัตกรรม คิดทำเพื่อสังคม .” เว็บไซต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 24 กุมภาพันธ์ 2560. http://www.chula.ac.th/th/archive/57084 เก็บถาวร 2017-02-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน (22 มีนาคม 2560 ที่เข้าถึง).
 10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๐, เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข หน้า ๕, ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
 11. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๔ เก็บถาวร 2012-11-19 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๔ ข หน้า ๒๐, ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔


ก่อนหน้า บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ถัดไป
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์
ภิรมย์ กมลรัตนกุล

อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(18 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 - 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2567)
ศาสตราจารย์ ดร.
วิเลิศ ภูริวัชร