มหาวิทยาลัยภาคกลาง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยภาคกลาง
The University of Central Thailand
Logotucto.jpg
ชื่อย่อ ม.ภก. / TUCT
คติพจน์ โลกของคุณจะกว้างหรือแคบ อยู่ที่คุณรอบรู้มากแค่ไหน
Your Knowledge Is Your World
สถาปนา 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2529
ประเภท เอกชน
ที่ตั้ง ถนนเอเชีย ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
เว็บไซต์ www.tuct.ac.th

มหาวิทยาลัยภาคกลาง (อังกฤษ: The University of Central Thailand) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2529 และได้รับการเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2545[1]

ประวัติ[แก้]

มหาวิทยาลัยภาคกลาง (ม.ภก.) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นลำดับที่ 19 อยู่ภายใต้การกำกับและควบคุมของทบวงมหาวิทยาลัย ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2529 โดย อาจารย์สุรีย์ และ ดร.โสภิต เหลืองสุภาพันธ์ จากการเริ่มต้นเพียงคณะวิชาเดียว คือ คณะบริหารธุรกิจ ในปี พ.ศ. 2529 มหาวิทยาลัยภาคกลางได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และได้รับการเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ซึ่งในปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก

สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย[แก้]

  • รูปวงกลม ๓ ห่วง หมายถึง ความผูกพันกันทางสังคม
  • ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ หมายถึง สิ่งเทิดทูนไว้เหนือเกล้า
  • เทียนจุดไฟ หมายถึง แสงสว่างของชีวิต
  • รัศมีแสงเทียน หมายถึง ความเบ่งบานแห่งปัญญา
  • แท่นเทียน หมายถึง ความมั่นคงแห่งคุณธรรม

คณะวิชา[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. สถาบันอุดมศึกษาเว็บไซต์ สกอ.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]