ข้ามไปเนื้อหา

วันปิยมหาราช

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วันปิยมหาราช
จัดขึ้นโดยรัฐบาลไทย
สีมงคลสีชมพู
ประเภทวันหยุดราชการ
ความสำคัญเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้เป็นที่รักของประชาชน
การถือปฏิบัติ
วันที่23 ตุลาคม
ครั้งหน้า23 ตุลาคม 2567 (2024-10-23)
ความถี่ทุกปี
ครั้งแรกพ.ศ. 2454
ริเริ่มโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ส่วนเกี่ยวข้องวันนวมินทรมหาราช

วันปิยมหาราช [อ่านว่า ปิ-ยะ-มะ-หา-ราด] ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า "สมเด็จพระปิยมหาราช" ซึ่งมีความหมายว่า "พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน" ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคม เป็น "วันปิยมหาราช"

ในวันปิยมหาราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ จะเสด็จฯ ไปวางพวงมาลา ณ พระบรมรูปทรงม้าซึ่งตั้งอยู่ที่หน้าพระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นประจำทุกปี

กิจกรรม[แก้]

ขบวนแถวนิสิตจุฬาฯ วันปิยมหาราช
วงโยธวาทิต โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จะจัดให้มีการใส่ชุดพิธีการไปสักการะพระบรมราชานุสรณ์รัชกาลที่ 5 โดยมีวงโยธวาทิตจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUDMB) เป็นผู้นำวงโยธวาทิตของโรงเรียนอื่น ๆ นอกจากนี้หน่วยราชการ พ่อค้า ประชาชน จากทั่วประเทศก็จะนำพวงมาลา หรือพุ่มดอกไม้ไปถวายสักการะ พร้อมทั้ง ทำบุญตักบาตร เพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศล อีกทั้งมีการจัดนิทรรศการวิชาการเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอีกด้วย

ในปี พ.ศ. 2561 - 2562 ได้มีการจัดพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยส่วนกลางจัด ณ ท้องสนามหลวง

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]