วิทยาลัยชุมชนยโสธร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยชุมชนยโสธร
ชื่อย่อวชช.ยส. / YASOCC
คติพจน์การศึกษาสร้างคน คนสร้างชุมชน
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
สถาปนา8 ตุลาคม พ.ศ. 2547 (19 ปี)
นายกสภาฯดร.คูณ วงศ์อนันต์
ผู้อำนวยการดร.ชูชาติ แก้วนอก
ที่ตั้ง
หมู่ที่ 11 บ้านบาก ถนนแจ้งสนิท ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 34000
สี████ สีฟ้า สีขาว
เว็บไซต์www.yasocc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนยโสธร (อังกฤษ: Yasothon Community College) เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกลุ่มสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ตามนโยบายการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดที่ขาดแคลนสถาบันอุดมศึกษา

วิทยาลัยชุมชนยโสธร ตั้งอยู่ ณ ถนนสุวรรณภูมิ-ยโสธร ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

หลักสูตร[แก้]

วิทยาลัยชุมชนยโสธร จัดการเรียนการสอนใน 2 ระดับ คือ ระดับอนุปริญญา และหลักสูตรระยะสั้น

อนุปริญญา

หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ (อ.ศษ.)

 • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ (อ.ศศ.)

 • สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ (อ.บธ.)

 • สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สถานที่จัดการศึกษา[แก้]

 • วิทยาลัยชุมชนยโสธร
 • โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา
 • โรงเรียนค้อวังวิทยาคม อำเภอค้อวัง
 • ที่ว่าการอำเภอไทยเจริญ อ.ไทยเจริญ
 • โรงเรียนเทศบาล ๑ กุดชุมคุรุราษฎร์บำรุง อ.กุดชุม
 • โรงเรียนมหาชนะชัย อ.มหาชนะชัย
 • โรงเรียนทรายมูลวิทยา อ.ทรายมูล
 • โรงเรียนป่าติ้ววิทยา อ.ป่าติ้ว
 • โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว อ.คำเขื่อนแก้ว

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]