วิทยาลัยชุมชนยโสธร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยชุมชนยโสธร
Yasothon Community College
Logo bcca.png
ชื่อย่อวชช.ยส. / YASOCC
คติพจน์การศึกษาสร้างคน คนสร้างชุมชน
สถาปนา8 ตุลาคม พ.ศ. 2547 (17 ปี)
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
นายกสภาฯประภาศรี สุฉันทบุตร
ผู้อำนวยการสุภณิดา ยาวะโนภาส
ที่ตั้งหมู่ที่ 11 บ้านบาก ถนนแจ้งสนิท ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 34000
สีประจำสถาบัน████ สีฟ้า สีขาว
เพลงมาร์ชวิทยาลัยชุมชนยโสธร
เว็บไซต์www.yasocc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนยโสธร (อังกฤษ: Yasothon Community College) เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกลุ่มสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ตามนโยบายการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดที่ขาดแคลนสถาบันอุดมศึกษา

วิทยาลัยชุมชนยโสธร ตั้งอยู่ ณ ถนนสุวรรณภูมิ-ยโสธร ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

หลักสูตร[แก้]

วิทยาลัยชุมชนยโสธร จัดการเรียนการสอนใน 2 ระดับ คือ ระดับอนุปริญญา และหลักสูตรระยะสั้น

อนุปริญญา

หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ (อ.ศษ.)

  • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ (อ.ศศ.)

  • สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ (อ.บธ.)

  • สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
  • สาขาวิชาการบัญชี
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สถานที่จัดการศึกษา[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]