โรงเรียนวิเชียรมาตุ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง
Wichienmatu School
Wichienmatu School
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ชื่ออื่นว.ช. (WCH.)
ประเภทโรงเรียนรัฐบาล สังกัด สพฐ.

- โรงเรียนประจำจังหวัดของรัฐ

- โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
สถาปนา1 กรกฎาคม พ.ศ. 2459 (107ปี)
ผู้ก่อตั้งสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
หน่วยงานกำกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 กระทรวงศึกษาธิการ
รหัสI1092140330
ผู้อำนวยการนายยงยุทธ ปูขาว
ผู้อำนวยการนายยงยุทธ ปูขาว
ระดับปีที่จัดการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาษาที่ใช้เป็นสื่อการสอนภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ฝรั่งเศส ภาษาฝรั่งเศส
จีน ภาษาจีน
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น
สี██████ น้ำเงิน-ขาว
เพลงสดุดีวิเชียรมาตุ
เว็บไซต์www.wch.ac.th

โรงเรียนวิเชียรมาตุ(วิ-เชียน-มา-ตุ) เป็นโรงเรียประจำจังหวัดตรัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย รับนักเรียนแบบสหศึกษาทั้งชายและหญิง ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มี 11 ห้อง ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมี 13 ห้อง

ประวัติโรงเรียน[แก้]

สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง องค์ผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง

โรงเรียนวิเชียรมาตุถือกำเนิดขึ้นจากพระราชประสงค์ อันกอปรด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบรมราชินีนาถใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

จากสมุดหมายเหตุรายวันเล่มแรกของโรงเรียน ถูกบันทึกไว้เป็นความสรุปได้ว่า เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พุทธศักราช 2455 สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ เสด็จประพาสจังหวัดตรัง ประทับพักผ่อนสำราญพระราชอิริยาบถ ณ ตำหนักผ่อนกาย ทรงปรารภว่า พื้นภูมิทำเลตำบลทับเที่ยงนี้เหมาะสมดี ควรมีสถานศึกษาไว้เพาะปลูกปัญญาแก่กุลบุตรกุลธิดาสืบไป จึงได้พระราชทานทรัพย์สินส่วนพระองค์เป็นเงิน 4,000 บาท ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง สร้างโรงเรียนขึ้น และพระราชทานนามให้ว่า โรงเรียนวิเชียรมาตุ ซึ่งหมายความถึง พระบรมราชชนนีในพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว

ปีพุทธศักราช 2458 อำมาตย์โท พระยารัษฎานุประดิษฐ์ (คอซิมบี้ ณ ระนอง) ผู้ว่าราชการจังหวัดขณะนั้น และรองอำมาตย์โท ขุนเพาะนิสัยชอบ (เชื้อ รัชตรัตน์) ธรรมการจังหวัดตรัง ได้ดำเนินการให้มีการก่อสร้างทั้งหมด 8,155 บาท เสร็จเรียบร้อยในเดือนพฤษภาคม พุทธศักราช 2459

ปีพุทธศักราช 2459 นั้นเอง ทางการได้ย้ายศาลากลางจังหวัด จากอำเภอกันตัง มาตั้งที่อำเภอบางรัก และได้ย้ายครู-นักเรียนจากโรงเรียนตรังคภูมิ ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดเดิม มาเรียนที่โรงเรียนวิเชียรมาตุ โรงเรียนประจำจังหวัดใหม่ ในวันที่ 1 พฤษภาคม พุทธศักราช 2459 ซึ่งขณะนั้นกำลังก่อสร้างอาคารบางส่วนอยู่ เมืองตรังที่ตั้งใหม่เจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว ประชาชนสนใจการศึกษาอย่างมาก ทำให้โรงเรียนวิเชียรมาตุ ไม่สามารถรับนักเรียนได้พอกับความต้องการ จึงต้องตัดจำนวนนักเรียนส่วนหนึ่งออก ความทราบถึงสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระองค์จึงพระราชทานทรัพย์สินส่วนพระองค์เพิ่มเติมอีกเป็นจำนวน 6,000 บาท สร้างอาคารเรียนหลังที่สองขึ้น พร้อมพระราชทานนาม อาคารหลังนั้นว่า สภาราชินี

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2459 ทางจังหวัดตรังได้รับโรงเรียนวิเชียรมาตุ เข้าในทะเบียนโรงเรียนของจังหวัดตรัง โดยมีรองอำมาตย์ตรี ซุ่นกิ๊ต สินธวานนท์ เป็นครูใหญ่ อำมาตย์โท พระยารัษฎานุประดิษฐ์ (คอซิมบี้ ณ ระนอง) ผู้ว่าราชการจังหวัดและรองอำมาตย์โท ขุนเพาะนิสัยชอบ ธรรมการจังหวัดเป็นผู้จัดการ

ปีพุทธศักราช 2460 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเลียบหัวเมืองปักษ์ใต้ได้ผ่านจังหวัดตรัง ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม กระทำพิธีเปิดโรงเรียนวิเชียรมาตุเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2460 มีนายพลโท พระยาสุรินทราชา (นกยูง วิเศษกุล) สมุหเทศาภิบาล กราบบังคมทูลถวายรายงาน มีกระแสพระราชดำรัสตอบ ความว่า


...เรามีความยินดีเป็นอันมากที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมโรงเรียนนี้ ซึ่งเสด็จแม่ของเราได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ สร้างขึ้น เป็นสถานที่งดงาม ถือว่าเป็นอนุสาวรีย์อย่างหนึ่งสำหรับพระองค์ สำหรับชาติ และเป็นประโยชน์ในการที่จะเพาะกุลบุตรขึ้นไว้ให้ทำหน้าที่ต่อไป ตามสิทธิที่สมุหเทศาภิบาลได้กล่าวมาแล้ว เราเชื่อว่าถ้าเมื่อเราได้นำความกราบทูลให้ทรงทราบ คงจะทรงพระปิติเป็นอันมาก ในการที่กิจการได้ทำแล้วสำเร็จ ไปสมดังพระประสงค์ ตัวเราก็มีความยินดีและพลอยนิยมในพระราชกุศลนี้ด้วย และในเวลานี้เรามีความยินดีที่ได้มาเป็นผู้แทนพระองค์ในการเปิดโรงเรียนนี้ และขอให้พรแก่บรรดาผู้ที่แนะนำหรือผู้กำกับการศึกษา ตลอดจนครูบาอาจารย์และนักเรียนที่ได้มาศึกษในสถานที่นี้ ขอจงได้มีความเจริญสิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคล และส่วนผู้ที่มีหน้าที่ประสิทธิประสาท วิทยาการ ก็ขอให้ได้เห็นผลตามความตั้งใจของตนเองโดยเร็วพลันทันใด และขอให้ผู้ที่ได้ศึกษาวิชาในโรงเรียนนี้ไป ให้ได้วิชาโดยเป็นประโยชน์ แก่ตัว และแก่ชาติบ้านเมืองต่อไปชั่วกาลนาน

— พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อ ปี พ.ศ. 2475 จังหวัดตรังได้เปิด โรงเรียนสตรีประชาบาล เป็นโรงเรียนสำหรับกุลธิดาของจังหวัดตรัง ได้ใช้อาคารสภาราชินี เปิดดำเนินการสอนนักเรียนฝ่ายสตรีจนกระทั่ง ปีพุทธศักราช 2478 ได้ย้ายนักเรียนสตรีจากอาคารสภาราชินี ไปอยู่ที่โรงเรียนสตรีประชาบาล และต่อมาได้ใช้ชื่อ อาคารสภาราชินี เป็นชื่อ โรงเรียนสภาราชินี จนถึงปัจจุบัน

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม 90 ปีโรงเรียนวิเชียรมาตุ โดยพลอากาศตรี กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี ซึ่งเป็นบุตรของหลวงบริหารสิกขกิจ ( ซุ่นกิ๊ต สินธวานนท์) ครูใหญ่คนแรกของโรงเรียน เป็นประธานในพิธี

ข้อมูลอาคารเรียนโรงเรียนวิเชียรมาตุ[แก้]

รายนามผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน[แก้]

ภาพครูใหญ่คนแรกของโรงเรียนวิเชียรมาตุ รองอำมาตย์ตรี ซุ่นกิ๊ด สินธวานนท์
ลำดับ รายนาม ตำแหน่ง ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 รองอำมาตย์ตรี ซุ่นกิ๊ด สินธวานนท์ อาจารย์ใหญ่ ก.ค. 2459 - ก.ค. 2460
2 นายจรูญ มัธยมบุรุษ อาจารย์ใหญ่ ก.ค. 2460 - พ.ค. 2466
3 รองอำมาตย์ตรี ชิต มีปัญญา อาจารย์ใหญ่ พ.ค .2466 - ส.ค. 2467
4 รองอำมาตย์ตรี โต๊ะ จุลดิลก อาจารย์ใหญ่ ก.พ. 2467 - เม.ย. 2473
5 นายจัง จริงจิตร อาจารย์ใหญ่ เม.ย. 2473 - มิ.ย. 2474
6 นายภู่ สิทธิพงษ์ อาจารย์ใหญ่ มิ.ย. 2474 - พ.ค. 2475
7 นายป่วน เตียวเดชะ อาจารย์ใหญ่ พ.ค. 2475 - ก.ย. 2476
8 นายเทพ อินทสุวรรณ อาจารย์ใหญ่ ก.ย. 2476 - ส.ค. 2481
9 นายพงษ์ แสงทอง อาจารย์ใหญ่ ส.ค. 2481 - มิ.ย. 2491
10 นายชื้น เรืองเวช อาจารย์ใหญ่ มิ.ย. 2491 - ก.ค. 2497
11 นายผ่อง รักษจิต อาจารย์ใหญ่ ส.ค. 2497 - มิ.ย. 2498
12 นายจรัล ประโมจนีย์ อาจารย์ใหญ่ ก.ค. 2498 - มิ.ย. 2499
13 นายทองเติม นิลโมจน์ อาจารย์ใหญ่ มิ.ย. 2499 - พ.ย. 2500
14 นายเวศ พิทักษ์ อาจารย์ใหญ่ มิ.ย. 2500 - พ.ค. 2503
15 นายอมร สาครินทร์ อาจารย์ใหญ่ มิ.ย. 2503 - มี.ค. 2525
16 นายศุภชัย บุญเรืองขาว อาจารย์ใหญ่ มิ.ย. 2525 - พ.ค. 2527
17 นายเกษียร ภู่กลาง อาจารย์ใหญ่ พ.ค. 2527 - ก.ย. 2533
18 นายมิตร ศรีชาย อาจารย์ใหญ่ ต.ค. 2533 - ก.ย. 2535
19 นายสว่าง โฮฬาริกบุตร อาจารย์ใหญ่ ต.ค. 2535 - ก.ย. 2538
20 นายแข นนทแก้ว อาจารย์ใหญ่ มี.ค. 2539 - ก.ย. 2540
21 นายกระจ่าง รอดความทุกข์ อาจารย์ใหญ่ พ.ย. 2540 - ธ.ค. 2541
22 นายสมพงษ์ พิทยาภา อาจารย์ใหญ่ ธ.ค. 2541 - ก.ย. 2546
23 นายกระจ่าง รอดความทุกข์ อาจารย์ใหญ่ ธ.ค. 2546 - ก.ย. 2548
24 นายสุชาติ จริงจิตร อาจารย์ใหญ่ ก.ย. 2548 - พ.ย. 2554
25 ดร.มนทิพย์ ทรงกิติพิศาล อาจารย์ใหญ่ พ.ย. 2554 - ก.ย. 2560
26 นายยงยุทธ มณีโชติ อาจารย์ใหญ่ ก.ย. 2560 - ก.ย. 2561
27 นางยุภา พรเศรษฐ์ อาจารย์ใหญ่ ก.ย. 2561- ก.ย.2565
28 นายยงยุทธ ปูขาว อาจารย์ใหญ่ ต.ค.2565- ปัจจุบัน


ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]