มหาวิทยาลัยอีสาน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยอีสาน
ชื่อย่อมอส.
ประเภทเอกชน
สถาปนา28 มกราคม พ.ศ. 2545
นายกสภาสถาบันประจวบ ไชยสาส์น
อธิการบดีสุมนต์ สกลไชย (ปฏิบัติหน้าที่แทน)
ผู้ศึกษา3,033 คน (2550)[1]
ที่อยู่
311/1 ถนนขอนแก่น-มัญจาคีรี ต.บ้านทุ่ม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
เว็บไซต์www.esu.ac.th

มหาวิทยาลัยอีสาน เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตั้งอยู่จังหวัดขอนแก่น จัดตั้งขึ้นครั้งแรกในชื่อว่า "วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ" เมื่อปี พ.ศ. 2545[2] ปัจจุบันได้เลิกกิจการไปแล้ว และในพื้นที่เดิมได้จัดตั้งขึ้นเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีนครขอนแก่นเปิดสอนในระดับ ปวช. และปวส.

ประวัติ[แก้]

วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2545[3] โดยพันตรี ดร.อุดร แสวงการ และ ดร.จรรยา แสวงการ ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้เปิดสอนในระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2545 เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง ต่อมาได้เปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัย และเปลี่ยนชื่อเป็น "มหาวิทยาลัยอีสาน" เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2552[4][5] ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 ได้ถูกเปิดเผยจากสื่อมวลชนว่ามีการซื้อขายปริญญาบัตร และประกาศนียบัตรวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัย จนกระทั่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ไชยยศ จิรเมธากร) พร้อมด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต้องเข้ามาตรวจสอบ และสภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง ศ.เกียรติคุณ ดร.สุมนต์ สกลไชย อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอีสาน (แทน ดร.อัษฎางค์ แสวงการ)[6] ถูกยุบวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2555

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

มหาวิทยาลัยอีสาน เปิดสอนทำการสอน 3 ระดับ คือ

 • ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง
  • คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
  • คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
  • คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
  • คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาการพยาบาล
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • ระดับปริญญาโท 3 หลักสูตร
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา และสาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
 • ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

อ้างอิง[แก้]

 1. สถิติอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 2. สถาบันอุดมศึกษา เก็บถาวร 2011-04-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนสกอ.
 3. "ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ)" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2011-07-02.
 4. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนประเภทวิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ เป็น มหาวิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ
 5. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจเป็นมหาวิทยาลัยอีสาน
 6. เปิดประวัติ"มหาวิทยาลัยอีสาน" ก่อนถูกชี้ขายปริญญา สมบัติครอบครัว"แสวงการ" "ประจวบ ไชยสาส์น"นั่งนายกสภาฯ