มหาวิทยาลัยธนบุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยธนบุรี
Thonburi University
LogoTRU.gif
คติพจน์ สร้างทุนทางปัญญา พัฒนาคุณธรรม สร้างสรรค์สังคม
สถาปนา 27 มีนาคม พ.ศ. 2541
ประเภท เอกชน
เว็บไซต์ www.thonburi-u.ac.th

มหาวิทยาลัยธนบุรี (อักษรย่อ คือ ม.ธ.ร.) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร เปิดสอนด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะบัณฑิตวิทยาลัย โดยเปิดสอน 2 หลักสูตร คือ MBA และ MSIT นอกจากนี้ยังเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

ประวัติ[แก้]

มหาวิทยาลัยธนบุรี ยกฐานะขึ้นมาจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี ซึ่งก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2541[1] ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อและเปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2550[2] ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพ ปัจจุบัน นายอุดม เฟื่องฟุ้ง เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย และนายบัญชา เกิดมณี เป็นอธิการบดี

การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง[แก้]

มหาวิทยาลัยธนบุรี มีการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง จำนวน 3 ศูนย์[3] ได้แก่

  1. ศูนย์การศึกษา ณ วิทยาลัยโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
  2. ศูนย์การศึกษา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ เขตพระโขนง กรุงเทพ
  3. ศูนย์การศึกษา ณ โรงเรียนสงขลาเทคโนโลยี อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]