สถาบันอาศรมศิลป์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สถาบันอาศรมศิลป์
Arsom Silp Institute of the Arts
Logo Arsom Sign.png
ชื่อย่อ อ.ศ. / AS
คติพจน์ สถาบันการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม เพื่อรับใช้สังคม
สถาปนา 17 ตุลาคม พ.ศ. 2549
ประเภท สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาภัทร นิยม
นายกสภาฯ ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช (รักษาการ)
ที่ตั้ง

สถาบันอาศรมศิลป์
เลขที่ 399 ซอยอนามัยงามเจริญ 25 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

ศูนย์ฝึกอบรมสถาบันอาศรมศิลป์
ไร่ก๋ง ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 70160
สีประจำสถาบัน ██████ สีครั่ง สีเข สีคราม
เว็บไซต์ http://www.arsomsilp.ac.th

สถาบันอาศรมศิลป์ (อังกฤษ: Arsom Silp Institute of the Arts) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศไทยที่ไม่แสวงหาผลกำไร[1] จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2549[2] โดยมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ[3] ผู้ยื่นจดทะเบียน คือ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประเวศ วะสี

เกี่ยวกับสถาบัน[แก้]

สถาบันอาศรมศิลป์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาทางเลือกด้วยอุดมการณ์ที่มุ่งสร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผู้เรียนอย่างแท้จริง คือ การเรียนรู้ศาสตร์และศิลป์อย่างเป็นองค์รวม เชื่อมโยงถึงการขัดเกลาตนเองให้มีคุณค่า และพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สูงสุด ด้วยกระบวนการสำคัญ ๓ ด้าน คือ

๑) การเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง (Deep Learning) เพื่อให้นักศึกษาเป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning) จนเข้าถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้

๒) การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง (Learning by doing) จากการเรียนรู้บนการ งานจริง (Work-Based Learning) ผ่านโครงงานวิจัยและบริการวิชาการต่างๆ ของสถาบันฯ

๓) การเรียนรู้จากการสื่อสาร (Communication based learning) เช่น การฟังอย่าง ลึกซึ้ง การสื่อสารอย่างเท่าเทียม เคารพความเป็นมนุษย์

จากกระบวนการดังกล่าว จะทำให้นักศึกษามีทักษะและทัศนคติในการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง อันจะนำมาซึ่งการสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพของบุคคล และสังคมไปพร้อมกัน

เครื่องหมายของสถาบัน[แก้]

ตราสัญลักษณ์ประจำสถาบัน[แก้]

สัญลักษณ์ของสถาบันคือภาพสะท้อนปรัชญาการศึกษาอันเป็นรากฐานทางความคิดและการปฏิบัติของบุคลากรในสถาบัน สถาบันอาศรมศิลป์ได้รับเกียรติจากท่านอังคาร กัลยาณพงศ์ ศิลปินแห่งชาติ เป็นผู้ออกแบบสัญลักษณ์ซึ่งมีลักษณะคล้ายดวงอาทิตย์กำลังหมุน โดยสัญลักษณ์ดังกล่าวมีความหมาย ดังนี้

 • คล้ายธรรมจักร คือดวงใจของการศึกษาไตรปิฎก คือมิ่งขวัญของพุทธธรรม
 • กงล้อมีการหมุน หมายถึงปฏิธาณที่เคลื่อนไหวไปสู่การเล็งผลเลิศ ณ สัจธรรมทั้งปวงในสกลจักรวาล
 • ทักษิณาวรรต หมายถึง ในระเบียบของฉัพพรรณรังสี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า คือมรดกเข้าหาความจริงแท้
 • แสงโค้ง ไปประสานกับจักรวาลอื่นๆคือ เสาะแสวงซึ่งความจริงอื่นๆ ในหลายวิถีทางแห่งจักรวาลต่างๆ

สีประจำสถาบัน[แก้]

สีประจำสถาบันอาศรมศิลป์เป็นสีไทยโบราณที่มีความสอดคล้องกับความเป็น แม่สี ของสีสากล ซึ่งเป็นองค์ประกอบของการทำงานศิลปะ และเป็นพื้นฐานที่สำคัญของสถาบัน ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาบุคคลผ่านกระบวนการทำงานศิลปะ สีประจำสถาบัน ประกอบด้วย 3 สี ดังต่อไปนี้

            

 •      สีครั่ง (สีแดง) แทนความหมายของ สุนทรียธรรม คือ ความขับเด่นเข้าสู่ความงาม
 •      สีเข (สีเหลือง) แทนความหมายของ มงคลธรรม คือ ความอร่ามเหลืองเรืองรองของพระศาสนาที่คุ้มครองชีวิตจิตวิญญาณของผู้คน
 •      สีคราม (สีน้ำเงิน) แทนความหมายของ วัฒนธรรม คือ ความหลากหลายที่เชื่อมโยงสังคมด้วยกัน


หลักสูตร[แก้]

สถาบันอาศรมศิลป์ เปิดทำการสอนในระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร ปริญญาโท 2 หลักสูตร และประกาศนียบัตร 1 หลักสูตร ได้แก่

หลักสูตรที่เปิดสอนในสถาบันอาศรมศิลป์
หลักสูตร ระดับบัณฑิต (ป.ตรี) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-ป.เอก)

หลักสูตรศึกษาศาสตร์

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5ปี)

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาการศึกษาแบบองค์รวม

หลักสูตรศิลปศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาผู้ประกอบการสังคม

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5ปี)

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาสถาปัตยกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้นักศึกษาทุกคนจะต้องได้เรียนวิชาพื้นฐาน 4 วิชา คือ วิชามงคลชีวิต วิชาธรรมชาติวิจักษณ์ วิชาการศึกษาชุมชนและสาระสัญจร และวิชาการดูแลสุขภาพองค์รวม

ทำเนียบอธิการบดี[แก้]

สถาบันอาศรมศิลป์
อธิการบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ สัจกุล 17 ตุลาคม พ.ศ. 2549 - 17 ตุลาคม พ.ศ. 2556
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาภัทร นิยม 17 ตุลาคม พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน

พิธีประสาทปริญญาบัตร[แก้]

พิธีประสาทปริญญาบัตรสถาบันอาศรมศิลป์
ครั้งที่ สถานที่ ปีการศึกษา ประธานในพิธี
1 อาคารไม้ไผ่ สถาบันอาศรมศิลป์ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 2555 ศาสตราจารย์ระพี สาคริก
2 อาคารกีฬาใหม่ โรงเรียนรุ่งอรุณ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 2556 - 2559 ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]