มหาวิทยาลัยราชธานี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
มหาวิทยาลัยราชธานี
Ratchathani University
ชื่อย่อมรธ. | RTU.
สถาปนา29 เมษายน พ.ศ. 2536
ประเภทเอกชน
อธิการบดีดร.วิลาวัณย์ ตันวัฒนะพงษ์
นายกสภาฯวิรัช ชินวินิจกุล
ที่ตั้งถนนชยางกูร ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
วิทยาเขตวิทยาเขตอุดรธานี
ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
สีประจำสถาบัน     สีแสด
เว็บไซต์www.rtu.ac.th

มหาวิทยาลัยราชธานี เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ตั้งอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวิทยาเขต 1 แห่ง ที่จังหวัดอุดรธานี ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยมีชื่อว่า "วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานี" และได้เปลี่ยนสถานะเป็น "มหาวิทยาลัยราชธานี" เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2546[1]

ประวัติ[แก้]

มหาวิทยาลัยราชธานีเดิมชื่อ "วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานี" ได้รับการจัดตั้งเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2536 และได้รับการรับรองจากทบวงมหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 นอกจากนี้ ได้รับการรับรองจากทบวงมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2541

สภาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานีอุดร และสภามหาวิทยาลัยราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2547 ได้พิจารณาและมีมติให้รวมกิจการของทั้งสองสถาบันเป็นสถาบันอุดมศึกษาเดียวกัน ทั้งนี้ เป็นไปโดยความยินยอมของผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนดังกล่าว และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคำแนะนำของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ได้อนุมัติให้รวมกิจการของวิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานีอุดรเข้ากับมหาวิทยาลัยราชธานีแล้วตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การรวมกิจการของวิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานีอุดรเข้ากับมหาวิทยาลัยราชธานี ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2549 เป็นผลทำให้กิจการของวิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานีอุดรเป็นหน่วยงานเดียวกันกับมหาวิทยาลัยราชธานี ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้รวมกิจการทั้งสองสถาบันเป็นต้นไปแล้ว นั้น จึงไม่มีความจำเป็นในการให้คงไว้ซึ่งใบอนุญาตให้จัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานีอุดร และจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี[2]

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

  • ตราประจำมหาวิทยาลัย เป็นอักษรย่อของมหาวิทยาลัย คือ มรธ เรียงตัวเป็นรูปเพชร วางอยู่บนฐานดอกบัวบาน ห้อมล้อมด้วยรัศมี ถัดออกไปเป็นชื่อของมหาวิทยาลัยทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงตัวเลข 2546 ซึ่งเป็นปีที่ก่อตั้งมหาวิทยาลัย วงนอกสุดเป็นช่อชัยพฤกษ์
  • สีประจำมหาวิทยาลัย ได้แก่      สีแสด

คณะ[แก้]

มหาวิทยาลัยราชธานี เปิดดำเนินการ 5 คณะ ในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้

ระดับปริญญาตรี[แก้]

ระดับบัณฑิตศึกษา[แก้]

วิทยาเขต[แก้]

มหาวิทยาลัยราชธานี มีวิทยาเขต 1 วิทยาเขต ดังนี้

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]