มหาวิทยาลัยราชธานี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยราชธานี
Ratchathani University
RTU logo.jpg
สถาปนา 29 เมษายน พ.ศ. 2536
ประเภท เอกชน
อธิการบดี ดร.วิลาวัณย์ ตันวัฒนะพงษ์
นายกสภาฯ พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์
ที่ตั้ง ถนนชยางกูร ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
วิทยาเขต วิทยาเขตอุดรธานี
ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
เว็บไซต์ www.rtu.ac.th

มหาวิทยาลัยราชธานี เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ตั้งอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวิทยาเขต 1 แห่ง ที่จังหวัดอุดรธานี ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยมีชื่อว่า "วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานี" และได้เปลี่ยนสถานะเป็น "มหาวิทยาลัยราชธานี" เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2546[1]

ประวัติ[แก้]

มหาวิทยาลัยราชธานีเดิมชื่อ "วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานี" ได้รับการจัดตั้งเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2536 และได้รับการรับรองจากทบวงมหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 นอกจากนี้ ยังได้ขยายวิทยาเขตไปยังจังหวัดอุดรธานี โดยใช้ชื่อว่า "วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานีอุดร” ได้รับการรับรองจากทบวงมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2541

หลังจากนั้น ในวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2546 วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานีได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น "มหาวิทยาลัยราชธานี" พร้อมทั้งได้เปลี่ยนวิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานีอุดรเป็น "มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี" จนถึงปัจจุบัน

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

  • ตราประจำมหาวิทยาลัย เป็นอักษรย่อของมหาวิทยาลัย คือ มรธ เรียงตัวเป็นรูปเพชร วางอยู่บนฐานดอกบัวบาน ห้อมล้อมด้วยรัศมี ถัดออกไปเป็นชื่อของมหาวิทยาลัยทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงตัวเลข 2546 ซึ่งเป็นปีที่ก่อตั้งมหาวิทยาลัย วงนอกสุดเป็นช่อชัยพฤกษ์
  • สีประจำมหาวิทยาลัย ได้แก่ สีแสด

หลักสูตร[แก้]

มหาวิทยาลัยราชธานี เปิดดำเนินการ 5 คณะ 14 สาขาวิชา ในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้

ระดับปริญญาตรี[แก้]

ระดับบัณฑิตศึกษา[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]