สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
Logo LIFE.png
ชื่อย่อสรพ. / LIFE
คติพจน์สร้างสรรค์ปัญญา ความรู้คู่การปฏิบัติ
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สถาปนา31 สิงหาคม พ.ศ. 2553 (12 ปี)
นายกสภาฯนายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ
อธิการบดีผศ.จำนงค์ แรกพินิจ
ที่ตั้ง
เลขที่ 13/2 หมู่ 1 ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
สี██ สีเขียวอมฟ้า
เว็บไซต์www.life.ac.th

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน หรือ มหาวิทยาลัยชีวิต[1] (อังกฤษ: Learning Institute For Everyone - LIFE) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย มีสำนักงานสถาบันตั้งอยู่ที่ 13/2 หมู่ 1 ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม[2] ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2553[3] เปิดสอนในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ปัจจุบันสถาบันได้เปิดศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชนในทุกภาคกว่า 30 จังหวัด มีนักศึกษาประมาณ 6,000 คน

ประวัติ[แก้]

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน เริ่มต้นดำเนินการจากการที่มูลนิธิสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ได้พัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้ชื่อ "โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต" และจัดการเรียนการสอนร่วมกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง และมหาวิทยาลัยราชภัฏหลายแห่ง จนกระทั่งได้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเปิดดำเนินการเอง ในปี พ.ศ. 2553

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ได้จัดให้มีการประสาทปริญญาบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา โดยมีศาสตราจารย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธาน[4]

สัญลักษณ์ของสถาบัน[แก้]

ตราสัญลักษณ์[แก้]

ตราสัญลักษณ์ประจำสถาบันฯ คือ รูปคนหันหน้าเข้าหากัน หมายถึง ความสมานฉันท์ ความเป็นชุมชน ประชาสังคม ความร่วมมือ ตั้งแต่ระดับครอบครัวถึงระดับชาติ เพื่อให้เกิดชุมชนและสังคมเรียนรู้ และ รูปวงกลมรอบคน หมายถึง ความเป็นหนึ่ง เอกภาพ การบูรณาการวิชาความรู้

ต้นไม้ประจำสถาบัน[แก้]

กล้วยเทพนม หมายถึง เอกภาพ ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความเรียบง่าย และคุณประโยชน์สูงยิ่ง เนื่องจากกล้วยเป็นพืชที่มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก

สีประจำสถาบัน[แก้]

สีประจำสถาบันฯ คือ สีเขียวอมฟ้า แสดงถึงการผสมผสานกลมกลืนระหว่างสีเขียว สื่อถึงชีวิต และสีฟ้า สื่อถึง จักรวาล

สถานที่จัดการเรียนการสอน[แก้]

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน เปิดทำการเรียนการสอน โดยเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชน (ศรป.)

ศูนย์เรียนรู้ของชุมชนเครือข่ายมหาวิทยาลัยชีวิต / ศูนย์เรียนรู้ประกอบการชุมชน (ศรช.) ในจังหวัดต่างๆ ได้แก่

 • ภาคเหนือ
  • สุโขทัย
  • พะเยา
  • เชียงราย
  • เชียงใหม่
  • พิษณุโลก
  • น่าน
  • แม่ฮ่องสอน
  • ลำปาง
  • อุตรดิตถ์
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • อุดรธานี
  • ขอนแก่น
  • หนองคาย
  • นครพนม
  • หนองบัวลำภู
  • มุกดาหาร
  • สกลนคร
  • มหาสารคาม
  • ร้อยเอ็ด
  • ศรีสะเกษ
  • อุบลราชธานี
  • ยโสธร
  • บุรีรัมย์
  • ชัยภูมิ
  • นครราชสีมา
 • ภาคกลาง และภาคตะวันออก
  • สมุทรสงคราม
  • สมุทรปราการ
  • ลพบุรี
  • ชัยนาท
  • อุทัยธานี
  • นครสวรรค์
  • จันทบุรี
  • ตราด
  • ระยอง
  • สระแก้ว
  • ฉะเชิงเทรา
 • ภาคใต้
  • สุราษฎร์ธานี
  • ชุมพร
  • นครศรีธรรมราช
  • กระบี่
  • ภูเก็ต
  • สงขลา
  • พัทลุง

สาขาวิชา[แก้]

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน เปิดทำการสอนในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท คือ

ระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๖

สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน

สาขาวิชาการจัดการการเกษตรยั่งยืน

ปี ๒๕๕๗

สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๒

สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและชุมชนแบบบูรณาการ

ปี ๒๕๖๓-ปัจจุบัน

สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน

ระดับปริญญาโท บัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗

สาขาวิชาการสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพชุมชน

ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๒

สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ

สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพชุมชน

ปี ๒๕๖๓-ปัจจุบัน

สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ

อ้างอิง[แก้]