วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
Royal Thai Air Force Nursing College
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ.png
คติพจน์ วิชาการดี จริยธรรมเด่น เน้นวินัย ใฝ่พัฒนา สู่สากล
สถาปนา 16 มิถุนายน พ.ศ. 2501
ผู้สถาปนา จอมพลอากาศ
เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร
ประเภท วิทยาลัย
เว็บไซต์ www.nc.rtaf.mi.th

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ (อังกฤษ: Royal Thai Air Force Nursing College) เป็นสถาบันการศึกษาในสังกัดกรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ มีหน้าที่ผลิตบุคลากรทางด้านพยาบาลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถที่จะทำหน้าที่พยาบาล โดยเป็น สถาบันสมทบ ของ มหาวิทยาลัยมหิดล [1][2] ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับ สถาบัน เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2550 โดยมีวิสัยทัศน์ "เป็นสถาบันชั้นนำระดับชาติ ในการผลิตบัณฑิตพยาบาลคุณภาพ มีคุณธรรมนำความรู้ มีคุณลักษณะทางทหารและพยาบาลเวชศาสตร์การบิน ให้บริการพยาบาลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์" มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับการผลิตบุคลากรทางการพยาบาล มีผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

ประวัติ[แก้]

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เดิมชื่อ โรงเรียนจ่าอากาศพยาบาลหญิง สังกัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จัดตั้งเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2501 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตพยาบาลสำหรับแก้ไขปัญหาขาดแคลนพยาบาล ในกองทัพอากาศ พ.ศ. 2503 ย้ายมาสังกัดกรมแพทย์ทหารอากาศ พ.ศ. 2507 เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนพยาบาลทหารอากาศ และ พ.ศ. 2532 เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 วิทยาลัยฯ ได้เข้าเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดลตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 111 ตอนพิเศษ 56 ง ลงวันที่ 1 ธันวาคม2537

หลักสูตร[แก้]

  • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ทำเนียบผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]