วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
กรมแพทย์ทหารอากาศ
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ.png
คติพจน์วิชาการดี จริยธรรมเด่น เน้นวินัย ใฝ่พัฒนา สู่สากล
ประเภทวิทยาลัยพยาบาลทหาร
ผู้สถาปนาจอมพลอากาศ
เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร
ที่อยู่
เลขที่ 171/2 หมู่ที่ 2 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์www.nc.rtaf.mi.th

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ (อังกฤษ: Royal Thai Air Force Nursing College) เป็นสถาบันการศึกษาในสังกัดกรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ มีหน้าที่ผลิตบุคลากรทางด้านพยาบาลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถที่จะทำหน้าที่พยาบาล โดยเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล[1] ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับสถาบันเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2550 มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการผลิตบุคลากรทางการพยาบาล มีผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

ประวัติ[แก้]

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เดิมชื่อ โรงเรียนจ่าอากาศพยาบาลหญิง สังกัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จัดตั้งเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2501 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตพยาบาลสำหรับแก้ไขปัญหาขาดแคลนพยาบาล ในกองทัพอากาศ พ.ศ. 2503 ย้ายมาสังกัดกรมแพทย์ทหารอากาศ พ.ศ. 2507 เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนพยาบาลทหารอากาศ และ พ.ศ. 2532 เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 วิทยาลัยฯ ได้เข้าเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดลตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 111 ตอนพิเศษ 56 ง ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2537

หลักสูตร[แก้]

  • คณะพยาบาลศาสตร์
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

บุคคลที่มีชื่อเสียง[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]