วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
Rtaf nursing.jpg
คติพจน์ วิชาการดี จริยธรรมเด่น เน้นวินัย ใฝ่พัฒนา สู่สากล
สถาปนา 16 มิถุนายน พ.ศ. 2501
ประเภท วิทยาลัย
เว็บไซต์ www.nc.rtaf.mi.th

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศเป็นวิทยาลัยพยาบาลสังกัด กรมแพทย์ทหารอากาศ มีหน้าที่ผลิตบุคลากรทางด้านพยาบาลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถที่จะทำหน้าที่พยาบาล โดยเป็น สถาบันสมทบ ของ มหาวิทยาลัยมหิดล [1][2]

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เป็นสถาบันการศึกษาในสังกัดกรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับ สถาบัน เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2550 โดยมีวิสัยทัศน์ "เป็นสถาบันชั้นนำระดับชาติ ในการผลิตบัณฑิตพยาบาลคุณภาพ มีคุณธรรมนำความรู้ มีคุณลักษณะทางทหารและพยาบาลเวชศาสตร์การบิน ให้บริการพยาบาลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์" มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับการผลิตบุคลากรทางการพยาบาล มีผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

หลักสูตร[แก้]

  • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

  1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2537/E/056/19.PDF
  2. http://www.op.mahidol.ac.th/oraa/files/joined_institute_agreement_8.pdf