โรงเรียนบุญวัฒนา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนบุญวัฒนา
Boon Wattana School
ตรามงกุฏบุญวัฒนาB.png
วินัยดี วิชาเด่น
สุวิชาโน ภวํ โหตฺ
(ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ)
159 หมู่ 1 ถนนราชสีมา-โชคชัย
ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Boon Wattana School
อักษรย่อ บ.ว.น.
B.W.N.
ประเภท สหศึกษา
รัฐบาล
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถาปนา 3 มกราคม พ.ศ. 2516
ผู้ก่อตั้ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รหัส 11300103
ผู้อำนวยการ นายอนันต์ เพียรเกาะ
จำนวนนักเรียน 4,014 คน
(ชาย 1,777 คน หญิง 2,237 คน)
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น
ฝรั่งเศส ภาษาฝรั่งเศส (ยกเลิกไปแล้ว)
ประเทศจีน ภาษาจีน
ประเทศเกาหลี ภาษาเกาหลี(โครงการจัดตั้ง)

สี ████ สีฟ้าและสีแดง
เพลง มาร์ชบุญวัฒนา
มาร์ชบุญวัฒนาอัญมณีแห่งโคราช
เว็บไซต์

โรงเรียนบุญวัฒนา (Boon Wattana School) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทสหศึกษา และเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 3 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2516

เนื้อหา

ประวัติ[แก้]

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดจ และสมเด็จพระราชินีนาถสิริกิตย์ เสด็จในงานเปิดอาคารเรียนหลังที่ 1

เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีพระราชพิธีสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ ดำรงพระราชอิสริยยศขึ้นเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2515 เพื่อที่จะได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจให้ประเทศชาติมีความเจริญมั่นคงและร่มเย็นสืบต่อไป

ในวโรกาสอันเป็นมหามงคลนี้ นายบุญธรรม – นางบุญพริ้ง ต.สุวรรณ เจ้าของบริษัทสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด กรุงเทพฯ ซึ่งมีภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ได้บริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศล จำนวน 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) เพื่อสร้างตึกอาคารเรียนแบบ 424 พิเศษ 24 ห้องเรียน หอประชุม อาคารเรียนชั่วคราว ครุภัณฑ์ ส้วม และถังเก็บน้ำ พร้อมเปิดเรียนชั้น ม.ศ.1 และ ม.ศ.4 ในปีการศึกษา 2516 จำนวน 4 ห้องเรียนเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประกอบกับในขณะนั้นกระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์ที่จะขยายการศึกษาโดยการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาเพิ่มขึ้นอีกแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองนครราชสีมา เนื่องจากจำนวนนักเรียนที่ประสงค์จะเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายมีจำนวนมากขึ้นทุก ๆ ปี เกินกว่าที่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย และโรงเรียนสุรนารีวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดจะสามารถรับนักเรียนที่มาสมัครเข้าเรียนได้ทั้งหมด ส่วนที่เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารเรียน กระทรวงศึกษาธิการมอบให้สำนักงานศึกษาธิการ จ.นครราชสีมา ซึ่งมี นายจรัญ ปัทมดิลก ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการ จ.นครราชสีมา อยู่ในขณะนั้น ได้ดำเนินการจัดหาที่ดินสำหรับสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งที่ 3 ในอำเภอเมืองนครราชสีมา สำนักงานกระทรวงศึกษาธิการ จ.นครราชสีมา สามารถจัดหาที่ดินในทำเลที่เหมาะสมได้พื้นที่ใน ต.หัวทะเล อ.เมือง ซึ่งเป็นสถานที่ในปัจจุบัน โดยมีผู้บริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลดังนี้

 1. ร้อยโทรส มาศิริ บริจาคที่ดินให้เปล่าจำนวน 50 ไร่
 2. สิบเอกสมศักดื์ เจริญพจน์ บริจาคที่ดินให้จำนวน 30 ไร่

ส่วนที่ดินอีก 2 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา ได้ขอเงินชดเชยจาก นายบุญธรรม – นางบุญพริ้ง ต.สุวรรณ จำนวน 13,000 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) เพื่อนำเงินไปบำเพ็ญกุศลอุทิศให้ พ่อ – แม่ ที่เคยครอบครองที่ดินมาก่อน (สมัยนั้นที่ดินหน้าโรงเรียนบุญวัฒนามีการจัดสรรขายไร่ละประมาณ 80,000 บาท) รวมที่ดินทั้งสิ้น 82 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา

บุญวัฒนา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามโรงเรียนนี้ว่า “โรงเรียนบุญวัฒนา” เพื่อความเป็นศิริมงคลกับโรงเรียน ผู้บริจาคที่ดิน คุณบุญธรรม – คุณบุญพริ้ง ต.สุวรรณ เจ้าของบริษัทสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมเสด็จพระราชกุศลครั้งนี้ด้วย จังหวัดนครราชสีมา เป็นจังหวัดเดียวที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจส่งเสริมการศึกษาและพระศาสนา ดังนี้

 1. ตั้งโรงเรียนบุญวัฒนา
 2. ตั้งวัดวชิราลงกรณวราราม (ธ) ที่ อ.ปากช่อง และยกให้เป็นพระอารามหลวงพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และสมเด็จพระบรมรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ได้ทรงบำเพ็ญตามราชประเพณีในวโรกาสนี้ นับเป็นอนุสรณ์แห่งความจงรักภักดีของพสนิกรชาวไทย พุทธศาสนิกชนชาวนครราชสีมาและชาวกระทรวงศึกษาธิการสืบไป
ทรงพระราชทานชื่อโรงเรียนบุญวัฒนา

วันพุธที่ 3 มกราคม 2516 เวลา 12.30 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียนถาวร ซึ่งจะสร้างเป็นอาคารเรียน 4 ชั้น แบบ 424 พิเศษ งบประมาณการก่อสร้าง 4,816,264.49 บาท (สี่ล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยหกสิบสี่บาทสี่สิบเก้าสตางค์) นอกจากอาคารเรียนถาวรดังกล่าวแล้ว นายบุญธรรม และ นางบุญพริ้ง ต.สุวรรณ ยังได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราว อาคารหอประชุม บ้านพักครู บ่อน้ำบาดาล พร้อมเครื่องสูบถังพักน้ำ โต๊ะเก้าอี้ครู 40 ชุด โต๊ะเก้าอี้นักเรียน 600 ชุด ห้องส้วม 2 หลัง ค่าชดเชยที่ดินและค่าจ้างปรับปรุงบริเวณโรงเรียน รวมเงินโดยเสด็จพระราชกุศล ในครั้งนี้ทุกรายการ จำนวน 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) วันที่ 17 พฤษภาคม 2516 โรงเรียนบุญวัฒนาเปิดสอนเป็นวันแรก โดยใช้อาคารเรียนชั่วคราวเนื่องจากอยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารเรียนถาวร การจัดการเรียนการสอนดำเนินตามหลักสูตรมัธยมศึกษาสายสามัญ มีนักเรียน 233 คน ครู 15 คน ห้องเรียน 6 ห้องเรียน เป็นชั้น ม.ศ.1 จำนวน 2 ห้อง ชั้น ม.ศ.4 จำนวน 4 ห้อง และมีนายเทิดศักดิ์ รัตนมณี เป็นครูใหญ่

วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2517 เวลา 13.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธร และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ได้เสด็จพระราชดำเนิน ถึงโรงเรียนบุญวัฒนา เมื่อรถยนต์พระที่นั่งเทียบแถวนักเรียนที่รอรับเสด็จ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เบิกตัว นายสมาน แสงมติ รองอธิบดีกรมสามัญศึกษา นายสมุทร วรรณพงษ์ ศึกษาธิการ จ.นครราชสีมา และนายเทิดศักดิ์ รัตนมณี ครูใหญ่โรงเรียนบุญวัฒนา ซึ่งรอรับเสด็จอยู่เข้าเฝ้าฯ และเชิญเสด็จพระราชดำเนินขึ้นสู่พลับพลาที่ประทับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพร้อมทั้งทรงศีล เสร็จแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกราบบังคมทูลถวายรายงานประวัติโรงเรียนบุญวัฒนา จนได้เวลาอันเป็นปฐมฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงได้กราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินขึ้นสู่อาคารเรียน เพื่อทรงเจิมแผ่นป้ายดวงฤกษ์แล้วจึงเสด็จไปยังห้องเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยในสมุดเยี่ยมของโรงเรียนบุญวัฒนา หลังจากนั้นนายบุญธรรม และนางบุญพริ้ง ต.สุวรรณ ได้เข้าเฝ้าฯ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชปฏิสันถารกับครูใหญ่โรงเรียนบุญวัฒนา ว่า

จำนวนนักเรียนในปีการศึกษาหน้าจะมีเท่าไหร่

ครูใหญ่โรงเรียนบุญวัฒนากราบบังคมทูลว่า “ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมในปีการศึกษาหน้าจะมีนักเรียนประมาณ 1,000 คน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสว่า “การเป็นครูในปัจจุบันนี้มีความลำบากในการอบรมดูแลนักเรียน เพราะสังคมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ครูต้องศึกษาและเรียนรู้ถึงวิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสมในการอบรมดูแลนักเรียน ไม่ควรที่จะยินยอมตามที่นักเรียนเรียกร้องทุกครั้ง โดยมิได้คำนึงถึงเหตุผลและหลักการที่ถูกต้อง นอกจากนั้นขอให้พยายามและอดทนทำงานเพื่อเยาวชนของเรา การอุทิศตนทำงานในอาชีพครูนี้ได้กุศล ขออย่าได้ท้อถอย เพราะเหตุการณ์ในบ้านเมืองของเราขณะนี้เป็นอย่างไรก็รู้อยู่แล้ว ขอฝากไว้ให้ช่วยกันเพื่อประเทศชาติของเรา”

การเสด็จมาในครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้พระราชทานเงินทุนเพื่อการศึกษาแก่โรงเรียนบุญวัฒนา จำนวน 54,500.00 บาท (ห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาท) พระมหากรุณาธิคุณของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังความปิติโสมนัสยิ่งแก่โรงเรียนบุญวัฒนา และชาวเมืองนครราชสีมาทั้งปวงที่มาเฝ้ารอรับเสด็จในโอกาสนี้.

ตราประจำโรงเรียนบุญวัฒนา

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

ดอกราชพฤกษ์
เข็มบุญวัฒนา

ตราประจำโรงเรียน[แก้]

ตราสัญลักษณ์ประกอบด้วย

- องค์มงกุฏ

- รัสมีเปล่งออกมาทั้งหมด 31 แฉก

- อักษรย่อโรงเรียน บ.ว.น. รูป เพชร

- ผ้าแพร คำว่าโรงเรียนบุญวัฒนา

โดยลักษณะขององค์ตรามงกุฏโรงเรียน เป็น มงกุฏเปล่งรัศมีทั้งหมด 31 แฉก (รัสมีแบบที่ถูกต้องต้องเป็นองค์หน้าอาคาร 1) ฐานขององค์มงกุฏเป็น อักษรย่อ บ.ว.น. รูปเพชร พร้อมผ้าแพรรอบตั้งแต่ล่างรัศมีฝั่งซ้ายโค้งจรดฝั่งขวา สีฟ้า และ คำว่า โรงเรียนบุญวัฒนา สีแดง ซึ่งเป็นสีประจำโรงเรียน

สี คำขวัญ คติธรรมและต้นไม้ ประจำโรงเรียน[แก้]

สีประจำโรงเรียนคือ

██ สีฟ้า หมายถึง ความรู้ ความใฝ่ฝัน และความมุ่งหวังอันสูงสุด (สีระดับชั้น ม.ต้น)

██ สีแดง หมายถึง ความมั่นคง พลัง ความพร้อมเพรียง และความเสียสละ (สีระดับชั้น ม.ปลาย)

ทั้งสองสีรวมกันจึงหมายถึง ความรู้ความฝันที่มั่นคงมีพลังและความเสียสละ


 • คำขวัญของโรงเรียน คือ วินัยดี วิชาเด่น
 • คติธรรมประจำโรงเรียน คือ สุวิชาโน ภวํ โหตฺ ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ
 • ต้นไม้และดอกไม้ประจำโรงเรียน คือ ต้นราชพฤษ์ ต้นราชพฤษ์ มีสีของดอกพ้องกับสีประจำวันจันทร์ เป็นวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ซึ่งท่านทรงพระราชทานนามโรงเรียนแก่ครู และนักเรียนบุญวัฒนา

เข็มมัธยมศึกษาปีที่ 4[แก้]

 • เข็มโรงเรียนบุญวัฒนา (มงกุฏบุญวัฒนา)

นักเรียนจะได้เข้าพิธีประดับเข็มมงกุฏในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยจะประดับเข็มมงกุฏ ก่อนหรือหลังวันไหว้ครูขึ้นอยู่กับความเหมาะสม เมื่อประดับเข็มมงกุฏแล้วถือว่า หลังจากประดับจะเป็น นักเรียนโรงเรียนบุญวัฒนาอย่างเต็มตัว

และทั้งนี้เป็นโรงเรียนแรกในจังหวัดนครราชสีมาที่มีการประดับเข็มให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

(ไม่นับรวมกับ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา ที่มีพิธีประดับพระเกี้ยว)

โดยการประดับเข็มจะประดับที่ชุดนักเรียนทั้งชายและหญิง เหนืออักษรย่อ ว. และไม่ประดับเข็มในวันที่ใส่ชุดพลศึกษา

การแต่งกาย[แก้]

การประดับเข็ม[แก้]

การประดับเข็ม (เฉพาะมัธยมศึกษาตอนปลาย)

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาห้ามประดับเข็มของเข้ารับพิธีประดับเข็ม

1. นักเรียนชาย ประดับเครื่องหมายตรามงกุฏโลหะ ทางด้านขวาของอกเสื้อ เหนืออักษรย่อ ว. หรือ สูงจากแนวกระเป๋าซ้ายประมาณ 4-5 ซม.

2. นักเรียนหญิง ประดับเครื่องหมายตรามงกุฏโลหะ ทางด้านขวาของอกเสื้อ เหนืออักษรย่อ ว. (เหนือดาวระดับชั้น)

การประดับเข็มคณะกรรมการและสภานักเรียน (เฉพาะนักเรียนคณะกรรมการและสภานักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6)

1. นักเรียนชายและนักเรียนหญิง ในเครื่องแบบนักเรียน ประดับเครื่องหมายที่ปกเสื้อด้านซ้ายในรังดุมเม็ดที่ 1 หรือ บริเวณ ปกเสื้อด้านซ้าย

2. นักเรียนชายและนักเรียนหญิง ในเครื่องแบบพลศึกษา ประดับเครื่องหมายที่ปกเสื้อด้านซ้ายในรังดุมเม็ดที่ 1 หรือ บริเวณ ปกเสื้อด้านซ้าย

ทรงผม[แก้]

นักเรียนชาย

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตัดทรงนักเรียนสั้นเกรียนเท่านั้น ด้านบนและรอบศีรษะ ไม่ยาวจนดูหนาและห้าม

1.ไว้จอน

2.ไว้หนวดเครา

3.แสกกลาง

4.ย้อมหรือกัดสีผม

5.ใส่นํ้ามัน เยล หรือ ฉีดสเปรย์

6.ทำผมตามแฟชั่น

นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ไว้ผมทรงนักเรียนหรือรองทรงสูง ด้านบนและรอบศีรษะ ไม่ยาวจนดูหนาและห้าม

1.ไว้จอน

2.ไว้หนวดเครา

3.แสกกลาง

4.ย้อมหรือกัดสีผม

5.ใส่นํ้ามัน เยล หรือ ฉีดสเปรย์

6.ทำผมตามแฟชั่น

นักเรียนหญิง

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตัดทรงนักเรียนสั้นติ่งหูเท่านั้น หรือหากเป็นนักเรียนกิจกรรมที่ต้องไว้ผมยาวต้องทำตามกฏระเบียบ

นักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนปลาย ตัดสั้นหรือไว้ยาวรวบ ดังนี้

1. ถ้าไว้ผมสั้นต้องตัดตรงความยาวของผมจรดปกเสื้อด้านหลัง

2. ถ้าไว้ผมยาวต้องรวบให้เรียบร้อยในระดับทัดดอกไม้ ความยาวของผมไม่เกิน กึ่งกลางหลัง หากใช้สายรัดที่ทำแทนยางรัดต้องใช้สีดำเท่านั้น

3. ใช้ริบบิ้นสีขาวผูกผมที่รวบไว้ ริบบิ้นต้องมีเนื้อเรียบไม่มีลวดลายในตัวขนาดของ ริบบิ้นกว้าง 1 นิ้ว ยาว 30 นิ้ว มีสีขาวเท่านั้น ห้ามใช้สายรัดผ้าหรือกำมะหยี่ทุกสี

4. ไม่อนุญาตให้ผูกโบตรงกลางศีรษะหรือติดกิ๊บขนาดใหญ่ หรือเกล้ามวยผม

5. กิ๊บที่ใช้ติดผมและที่คาดผมต้องมีขนาดเล็กสีดำเท่านั้น และต้องใช้เพื่อกันผม ตกลงมาและไม่ใช้หลายอันจนดูเป็นเครื่องประดับ

6. ไม่ให้ฉีดสเปรย์หรือใส่เยลให้ผมแข็ง และยกผมด้านหน้าสูง

7. ห้ามซอยผม ตัดผม ย้อมหรือกัดสีผมและทำผมตามแฟชั่น

8. ห้ามทำทรงผมแปลก เช่น ถักเปียหลายอันไว้บนศีรษะ ผมตรงกลางตัดสั้นและ ตั้งตรง ผมที่มีจอนยาวกว่าส่วนอื่น ผมสองข้างตัดให้ยาวไม่เท่ากัน ส่วนท้ายทอยไว้ยาว

คล้ายหางเต่า หรือไว้ผมแบบอื่นๆ ที่ขัดต่อบุคลิกภาพของการเป็นนักเรียน

เครื่องแบบนักเรียน[แก้]

1. เสื้อนักเรียน

นักเรียนชาย

มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

ใช้เสื้อเชิ้ตคอตั้ง ผ้าสีขาวเนื้อเรียบหนาพอสมควร ตัดตัวตรงไม่เข้ารูป มีสาบที่อกตลบออกด้านนอกตัวประมาณ 4 ซม. ไม่ตีเกล็ดด้านหลัง

ติดกระดุมกลมแบนสี ขาวเส้นฝาศูนย์กลาง 1 ซม. มีกระเป๋าทางอกซ้าย 1 ใบ

นักเรียนหญิง

มัธยมศึกษาตอนต้น

ใช้เสื้อคอปกกะลาสี สีขาว เนื้อผ้าแบบเสื้อนักเรียนชาย ที่แขนมีจีบและกระดุม ผูกโบสีกรมท่าใต้ปกเสื้อ ปล่อยชายเสื้อ ความยาวของกระโปรงเหนือเข่าไม่เกิน 5 ซม.

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ใช้เสื้อเชิ้ตคอตั้ง ผ้าสีขาวเนื้อเรียบหนาพอสมควร ตัดตัวตรงไม่เข้ารูป ไม่มีสาบที่ด้านหน้า แขนเสื้อมีจีบยกที่ไหล่

และจีบรัดที่ปลายแขน ขอบแขนกว้าง 3 ซม. ด้านหลังไม่มีบ่าหลัง

การปักอักษรย่อและชื่อสกุล

ปักอักษรย่อของโรงเรียน บ.ว.น. ที่อกขวา และปักชื่อและนามสกุล ภาษาไทย ที่อกซ้าย ด้วยไหมหรือด้าย สีน้ำเงิน

นักเรียนชาย ปักระดับชั้นที่ปลายปกเสื้อด้านขวา โดยระดับชั้นละ 1 ดวง โดยแทน มัธยมศึกษาตอนต้น สีน้ำเงิน มัธยมศึกษาตอนปลายสีแดง

นักเรียนหญิง ปักระดับชั้นที่เหนืออักษรย่อ บ.ว.น. โดยระดับชั้นละ 1 ดวง โดยแทน มัธยมศึกษาตอนต้น สีน้ำเงิน มัธยมศึกษาตอนปลายสีแดง

2. กางเกง ใช้ผ้าโทเรหรีอผ้าเสิร์จสีกากี (ห้ามใช้ผ้าเวสปอยส์) มีจีบข้างหน้าด้านละ 2 จีบ ผ่าตรงส่วนหน้าติดซิป (ห้ามใช้กระดุม)

มีกระเป๋าด้านข้าง 2 ข้าง ปากกระเป๋า ตัดตรง

ไม่มีกระเป๋าหลัง มีหูไว้ร้อยเข็มขัดกางเกง ความกว้างของปลายขากางเกง เมื่อดึง ออกมาจากขาต้องห่างไม่น้อยกว่า 7 ซม. แต่ไม่เกิน 12 ซม.

เมื่อใส่แล้วต้องมีความยาว เหนือลูกสะบ้าเข่าไม่เกิน 5 ซม. โดยขอบเอวอยู่ไม่ต่ำกว่าสะดือ

3. กระโปรง ใช้ผ้าโทเรสีกรมท่าแบบเข้มหรือดำ เนื้อเรียบไม่มีลวดลาย ด้านหน้าและหลัง พับจีบ ข้างละ 3 จีบ ความลึกของจีบ 3-4 ซม.

หันจีบออกด้านนอก เย็บทับบนจีบวัดจาก ใต้ขอบเอวกระโปรง 7-8 ซม.

กระโปรงที่สั่งตัดหรือซื้อมาใส่ต้องมีความยาวคลุมเข่า ไม่เห็นข้อพับโดยขอบเอวอยู่ไม่ต่ำกว่าสะดือ (ใช้สีกรมท่าแบบเข้มหรือสีดำ)

4. เข็มขัด

นักเรียนชาย ใช้สีน้ำตาลแบบนักเรียน ขนาดกว้าง 3.5 ซม. หัวเข็มขัดสีทอง มีเข็มสำหรับสอดรูเข็มขัด 1 เข็มเท่านั้น

นักเรียนหญิง ใช้สีดำแบบนักเรียน (เฉพาะมัธยมศึกษาตอนปลาย)

5. รองเท้า

นักเรียนชาย รองเท้าหุ้มส้นสีน้ำตาลแบบผูกเชือก ทำด้วยหนังหรือผ้าใบไม่มีลวดลาย ขอบและตาไก่สำหรับร้อยเชือกต้องมีสีน้ำตาล

นักเรียนหญิง รองเท้าดำแบบนักเรียน หัวมนมีสายรัดหลังเท้าไม่มีลวดลาย (ห้ามใช้ กับชุดพลศึกษา)

6. ถุงเท้า

นักเรียนชาย สีน้ำตาลล้วนไม่มีลวดลายและไม่ใช้ชนิดลูกฟูกหนา มีความยาวขนาด ครึ่งน่อง ไม่พับถุงเท้า

นักเรียนหญิง สีขาวล้วนไม่มีลวดลาย มีความยาวสามารถพับขอบได้ และไม่ใช้ ชนิดลูกฟูกหนาหรือบางแบบถุงน่อง หรือถุงเท้าแบบสั้น

7. กระเป้า

ให้ใช้กระเป๋าหนังสือเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการหรือ กระเป๋าสะพาย ที่โรงเรียนกำหนดและต้องนำมาโรงเรียนทุกครั้ง

และหากจะใช้ถุงหิ้วใส่อุปกรณ์การเรียนเพิ่มเติม ต้องใช้ถุงผ้าแบบที่โรงเรียนอนุญาตเท่านั้น

ในวันสอบกลางภาค (Midterm Test) หรือ ปลายภาค (Final Test) อนุญาตให้ใช้กระเป๋าสำรองมาได้

เครื่องแบบพลศึกษา[แก้]

เป็นการแต่งกายที่โรงเรียนออกแบบไว้เพื่อความสะดวกในการเรียนวิชาพลศึกษาให้ ใช้เฉพาะในวันที่มีการเรียนพลศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น

1. เสื้อ ใช้เสื้อแขนสั้น คอโปโล สีฟ้า มีกระเป๋าข้างซ้าย 1 ใบ ที่กระเป๋ามี เครื่องหมายโรงเรียน

อกขวาปักชื่อด้วยไหมสีขาว ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด ปกเสื้อด้านขวาปักดาวระดับชั้น ด้วยไหมสีขาว ระดับชั้นละ 1 ดวง

2. กางเกง เป็นกางเกงวอร์มขายาว สีกรมท่าเข้ม เอวรัด มีแถบเส้นสีฟ้าแดง ทั้งสองข้าง

3. ถุงเท้า สั้น สีน้ำตาลสำหรับนักเรียนชาย และสีขาวสำหรับนักเรียนหญิง ห้ามสวมถุงเท้าที่มีลวดลายหรือสีอื่นๆ แทรก

4. รองเท้าผ้าใบสีน้ำตาลสำหรับนักเรียนชาย และ รองเท้าผ้าใบสีขาวสำหรับนักเรียนหญิง หุ้มส้นแบบผูกเชือกที่ไม่มีสีหลายสีและลวดลายใดๆ

(นักเรียนหญิงห้ามใช้ รองเท้าผ้าใบกับชุดนักเรียน)

มัธยมศึกษาตอนปลาย

1. เสื้อ ใช้เสื้อแขนสั้น คอโปโล สีแดงเลือดนก มีกระเป๋าข้างซ้าย 1 ใบ ที่กระเป๋ามี เครื่องหมายโรงเรียน

อกขวาปักชื่อด้วยไหมสีขาว ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด ปกเสื้อด้านขวาปักดาวระดับชั้น ด้วยไหมสีขาว ระดับชั้นละ 1 ดวง

2. กางเกง เป็นกางเกงวอร์มขายาว สีกรมท่าเข้ม เอวรัด มีแถบเส้นสีฟ้าแดง ทั้งสองข้าง

3. ถุงเท้า สั้น สีน้ำตาลสำหรับนักเรียนชาย และสีขาวสำหรับนักเรียนหญิง ห้ามสวมถุงเท้าที่มีลวดลายหรือสีอื่นๆ แทรก

4. รองเท้าผ้าใบสีน้ำตาลสำหรับนักเรียนชาย และ รองเท้าผ้าใบสีขาวสำหรับนักเรียนหญิง หุ้มส้นแบบผูกเชือกที่ไม่มีสีหลายสีและลวดลายใดๆ

(นักเรียนหญิงห้ามใช้ รองเท้าผ้าใบกับชุดนักเรียน)

เพลงประจำโรงเรียน[แก้]

เพลงประจำโรงเรียนบุญวัฒนา คือ มาร์ชบุญวัฒนา

1. มาร์ชบุญวัฒนา

2. บุญวัฒนาอัญมณีแห่งโคราช (มาร์ชเดิมของโรงเรียน)

หลักสูตรที่เปิดสอน (ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย)[แก้]

มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3)
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ พิเศษ 4 ห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ GSMP 1 ห้องเรียน โครงการของ สสวท.
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ แบบเข้ม ISMEP 2 ห้องเรียน โครงการของ โรงเรียน
ภาษาอังกฤษแบบเข้ม EP 1 ห้องเรียน โครงการของ โรงเรียน
ทั่วไป ทั่วไป 12 ห้องเรียน
โยธวาทิต ทั่วไป 12 ห้องเรียน ยกเลิกสาขาไปแล้ว
ทั่วไป
รวม 16 ห้องเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชื่อย่อ จำนวนห้องเรียน หมายเหตุ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทย์-คณิต 9 ห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม SMTE 1 ห้องเรียน โครงการของ สสวท.
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ แบบเข้ม ISMEP 2 ห้องเรียน โครงการของ โรงเรียน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทั่วไป วิทย์-คณิต 6 ห้องเรียน ยกเลิกรวมภาษาเรียนไปแล้ว
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาจีน วิทย์-จีน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น วิทย์-ญี่ปุ่น
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาฝรั่งเศส วิทย์-ฝรั่งเศส ยกเลิกภาษาฝรั่งเศสไปแล้ว
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ กิจกรรม วิทย์-กิจกรรม ยกเลิกสาขากิจกรรมไปแล้ว
ศิลป์ ศิลป์ 8 ห้องเรียน
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี ศิลป์-คำนวณ 3 ห้องเรียน
ภาษาไทย สังคมศึกษาและเทคโนโลยี ศิลป์-ไทย 2 ห้องเรียน
ภาษาศาสตร์ สาขาภาษาจีน ศิลป์-จีน 3 ห้องเรียน คละสายภาษาในห้องเรียน

เลือกตามเอกที่ตนต้องการ

ภาษาศาสตร์ สาขาภาษาญี่ปุ่น ศิลป์-ญี่ปุ่น
ภาษาศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ ศิลป์-อังกฤษ
ภาษาศาสตร์ สาขาภาษาฝรั่งเศส ศิลป์-ฝรั่งเศส ยกเลิกภาษาฝรั่งเศสไปแล้ว
รวม 17 ห้องเรียน
โครงการที่คาดว่าจะจัดตั้ง
ภาษาศาสตร์ สาขาภาษาเยอรมัน ศิลป์-เยอรมัน ไม่มีข้อมูลชัดเจน
ภาษาศาสตร์ สาขาภาษาสเปน ศิลป์-สเปน
ภาษาศาสตร์ สาขาภาษาเกาหลี ศิลป์ เกาหลี

ประเพณีการบูม[แก้]

โรงเรียนบุญวัฒนาจะมีการบูมเพื่อแสดงความยินดี หรือในโอกาสต่างๆ โดบมีบูมดังนี้

 • บูมโรงเรียน
 • บูมสาย แบ่งออกเป็น
  • บูม SMTE
  • บูม ISMEP*
  • บูม วิทย์-คณิต
  • บูม ศิลป์

โดยมีตัวอย่างดังนี้

บูม โรงเรียน[แก้]

บมโรงเรียน (เวอร์ชันปัจจุบัน)[แก้]

B(ลากเสียงยาว) ! OON WAT TANA(ลากเสียงยาว) WINNER บุญวัฒนา วินเนอร์ วินเนอร์

บูมโรงเรียน (เวอร์ชันเดิม 1)[แก้]

B(ลากเสียงยาว) ! OON WAT TANA(ลากเสียงยาว) ONLY ONE บุญวัฒนา only one only one

บูมโรงเรียน (เวอร์ชันเดิม 2)[แก้]

ไม่สามารถระบุได้

บูม ห้องเรียนพิเศษ[แก้]

SMTE :[แก้]

ไม่สามารถระบุได้

ISMEP :[แก้]

ไม่ปรากฏชัดเจน

บูม วิทย์-คณิต[แก้]

Sci-Math !! Sci-Math !! (3 4) วิทย์กิจ วิทย์ญี่ วิทย์จีน วิทย์อิ้ง-ฟรองเซ่ We Are วิทย์-คณิต Laa (3 4) 12 123 12 12 1 Sci-Math

บูม ศิลป์[แก้]

Dek-Arts !! Dek-Arts !! (3 4) arts-com ,arts-chi-japan-français arts-thai We Are Dek-Art Laa (3 4) 12 123 12 12 1 Dek-arts

รายนามผู้บริหารโรงเรียนบุญวัฒนา[แก้]

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายเทอดศักดิ์ รัตนมณี พ.ศ. 2516 - 2519
2 นายไพรัตน์ สุวรรณแสง พ.ศ. 2519 (ก.พ.) - 2519 (ต.ค.)
3 นายครรชิต ตรานุชรัตน์ พ.ศ. 2519 - 2532
4 นายล้วน วรนุช พ.ศ. 2532 - 2535
5 นายจารุ โรจนรังสิมันตุ์ พ.ศ. 2535 - 2543
6 นายธนศักดิ์ กระต่ายทอง พ.ศ. 2543 - 2547
7 นายศิลปสิทธิ์ ทับทิมธงไชย พ.ศ. 2547 - 2549
8 นายมโน ศรีวัฒนพงศ์ พ.ศ. 2549 - 2555
9 นายสมัคร ไวยขุนทด พ.ศ. 2556 - 2557
10 นายลัดทา ชนะภัย พ.ศ. 2557 (มี.ค.) - 2557 (ก.ย.)
11 นายอนันต์ เพียรเกาะ พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน

อาคารในโรงเรียนบุญวัฒนา[แก้]

อาคาร ห้องภายในอาคาร
ตึก 1
 • ห้องทะเบียนและวัดผล
 • ห้องกลุ่มงานวิชาการ
 • ห้องกลุ่มงานกิจการนักเรียน
 • ห้องกลุ่มงานนโยบาย
 • ห้องกลุ่มงานต่างๆ
 • ห้องประชุม 40ปีบุญวัฒนา
 • ห้องถ่ายเอกสารเฉพาะ
 • ห้องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิก
 • ห้องสมุดนักเรียน ISMEP
 • ห้องเรียนจำนวน 10 ห้องเรียน
ตึก 2
 • ห้องแนะแนว
 • ห้องหมวดคณิตศาสตร์ แผนก มัธยมต้น
 • ห้องหมวดภาษาอังกฤษ แผนก มัธยมต้น
 • ห้องดนตรีไทย
 • ห้อง E-CLASSROOM
 • ห้องเรียนจำนวน 16 ห้องเรียน
ตึก 3
 • ห้องหมวดสังคมศึกษา
 • ห้องหมวดภาษาไทย
 • ห้อง E-CLASSROOM
 • ห้องเรียนจำนวน 17 ห้องเรียน
ตึก 4 (เฉลิมพระเกียรติ์ 6 รอบ พระชนมพรรษา)

ชั้น 1

 • โถ่งอาคารเรียน
 • ห้องสมุดกลาง

ชั้น 2

 • ห้องเรียนผ่านทางเดียวเทียม
 • ห้องคอมพิวเตอร์
 • ห้องหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชั้น 3

 • ห้องหมวดวิทยาศาสตร์ แผนก มัธยมต้น และ ปลาย
 • ห้องปฏิบัติการทางเคมี
 • ห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์
 • ห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา
 • ห้องเรียนจำนวน 5 ห้องเรียน

ชั้น 4

 • ห้องเรียนหมวดวิทยาศาสตร์จำนวน 4 ห้องเรียน
 • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์จำนวน 5 ห้องเรียน
 • ห้องปฏิบัติการจำนวน 1 ห้องเรียน

ชั้น 5

 • ห้องหมวดคณิตศาสตร์ มัธยมปลาย
 • ห้องเรียนจำนวน 8 ห้องเรียน
 • ห้องเรียน สอวน. คณิตศาสตร์ จำนวน 1 ห้องเรียน

ชั้น 6

 • ห้องหมวดภาษาต่างประเทศ มัธยมปลาย
 • ห้องเรียนจำนวน 8 ห้องเรียน

ชั้น 7

 • ห้องหมวดภาษาไทย มัธยมปลาย
 • ห้องเรียนจำนวน 9 ห้องเรียน

ชั้น 8

 • ห้องหมวดสังคมศึกษา มัธยมปลาย
 • ห้องเรียนจำนวน 8 ห้องเรียน
 • ห้องสมุดอาเซียน 1 ห้อง

ชั้น 9

 • ห้องหมวดธุรกิจ
 • ห้องสื่อทางไกลก้าวหน้า Smart School
 • ห้องประชุมหลวงพ่อคูณฯ
 • ห้องเรียนจำนวน 4 ห้องเรียน
ตึกศิลปะ
 • ห้องนาฏศิลป์
 • ห้องดนตรีสากล
 • ห้องศิลปะศึกษา
 • ห้องหมวดศิลปะ
ตึกหอประชุม
 • โรงอาหาร
 • หอประชุม
 • ห้องคณะกรรมการและสภานักเรียน
ตึกโยธวาธิต
 • ห้องโยธวาธิต
ตึกคหกรรมและอุตสาหรกรรม
 • ห้องเสริมสวย
 • ห้องอุตสาหกรรม
 • ห้องเขียนแบบ
 • ห้องคหกรรม
 • ห้องลูกเสือกองพิเศษ
ตึกประชาสัมพันธ์
 • ห้องประชาสัมพันธ์
 • ห้องอำนวยการ
 • ห้องประชุมเอกดวงเดือน
พยาบาล
 • ห้องพยาบาล
ตึกธนาคารและสวนพฤษศาสตร์
 • ห้องธนาคารโรงเรียน
 • ห้องสวนพฤษศาสตร์
ตึกพลศึกษา
 • ห้องหมวดสุขศึกษาและพลศึกษา
 • ห้องเรียนจำนวน 1 ห้องเรียน
ตึกเกษตร
 • ห้องเรียนจำนวน 2 ห้องเรียน
 • ห้องหมวดเกษตร

คณะในโรงเรียน[แก้]

     คณะบุษกร สีน้ำเงิน และได้นำ "ดอกบัว" เป็นดอกไม้ประจำคณะ ที่พบคณะ หอประชุม 20 ปี บุญวัฒนา

     คณะทองกวาว สีแสด และได้นำ "ดอกทองกวาว" เป็นดอกไม้ประจำคณะ ที่พบคณะ ลานเพลิน

     คณะปัทมา สีแดง และได้นำ "ดอกบัว" เป็นดอกไม้ประจำคณะ ที่พบคณะ ลานธรรม

     คณะการเวก สีเขียวอ่อน และได้นำ "ดอกการเวก" เป็นดอกไม้ประจำคณะ ที่พบคณะ การเวก 1

     คณะราชพฤกษ์ สีเหลือง และได้นำ "ดอกราชพฤกษ์" เป็นดอกไม้ประจำคณะ ที่พบคณะ อาคารศิลปะ

     คณะราชาวดี สีฟ้า และได้นำ "ดอกราชาวดี" เป็นดอกไม้ประจำคณะ ที่พบคณะ โรงอาหาร

กิจกรรมนักเรียนภายในโรงเรียนบุญวัฒนา[แก้]

ที่ ชื่อกิจกรรม ดำเนินการโดย ระดับชั้น หมายเหตุ
1 ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 คณะกรรมการและสภานักเรียน นักเรียนใหม่ บังคับเข้าร่วม
2 กรีฑาคณะ โรงเรียนบุญวัฒนา ทุกระดับชั้น บังคับเข้าร่วม
3 อาเซียน กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ทุกระดับชั้น
4 ประดับเข็มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบุญวัฒนา

คณะกรรมการและสภานักเรียน

ม.4 บังคับเข้าร่วม
ประดับเข็มคณะกรรมการและสภานักเรียน ม.5 สภานักเรียนโรงเรียนบุญวัฒนา
5 พิธีไหว้ครู โรงเรียนบุญวัฒนา ทุกระดับชั้น บังคับเข้าร่วม
6 มุทิตาจิต โรงเรียนบุญวัฒนา ทุกระดับชั้น บังคับเข้าร่วม
7 ปรับพื้นฐานนักเรียน โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 และ ม.4 บังคับเข้าร่วม
8 ฟ้าแดงรำลึก-ความยินดี (ปัจฉิมกลางวัน) โรงเรียนบุญวัฒนา ม.6 บังคับเข้าร่วม
9 ปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.6 สมัครใจเข้าร่วม
10 คืนสู่เหล้า โรงเรียนบุญวัฒนา ศิษย์เก่าและปัจจุบัน สมัครใจเข้าร่วม
11 Open House โรงเรียนบุญวัฒนา ทุกระดับชั้น บังคับเข้าร่วม
12 ตลาดนัดหลักสูตร (ตลาดนัดนักเรียน) คณะกรรมการและสภานักเรียน ทุกระดับชั้น สมัครใจเข้าร่วม
13 กรีฑาจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ทุกระดับชั้น ม.1 บังคับเข้าร่วม

ม.2 บังคับเข้าร่วม

14 The Ambassador คณะกรรมการและสภานักเรียน ทุกระดับชั้น สมัครใจเข้าร่วม
15 ประกวดวงดนตรี กลุ่มสาระศิลปะ ทุกระดับชั้น สมัครใจเข้าร่วม

กลุ่มโรงเรียนบุญวัฒนา (โรงเรียนเครือข่าย)[แก้]

ลำดับ ชื่อสถาบัน อักษรย่อ วันที่ก่อตั้ง วันที่ร่วมเครือข่าย สถานะ ที่ตั้ง หมายเหตุ
1. โรงเรียนบุญวัฒนา บ.ว.น.

BWN

3 มกราคม พ.ศ. 2516 (44 ปี)
ประกาศจัดตั้ง 159 หมู่ 1 ถนนราชสีมา-โชคชัย

ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา30000

-
2. โรงเรียนบุญวัฒนา ๒ บ.ว.น.๒

BWN 2

5 เมษายน พ.ศ. 2538 (22 ปี) แยกตัวจาก

โรงเรียนบุญวัฒนา

245 หมู่ 7 ถนนชาติพัฒนา

ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา30000

แยกตัวจากเครือข่าย

25 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 (20 ปี)

โรงเรียนในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา[แก้]

ชื่อสถาบัน อักษรย่อ ประเถทสถาบัน หมายเหตุ
ราชสีมาวิทยาลัย ร.ส.

R.S.

ชายประจำจังหวัด โรงเรียนชายประจำมณฑลนครราชสีมา
สุรนารีวิทยา ส.ร.น.

S.R.N.

สตรีประจำจังหวัด โรงเรียนสตรีประจำมณฑลนครราชสีมา
บุญวัฒนา บ.ว.น.

BWN.

สหศึกษาประจำจังหวัด โรงเรียนนามพระราชทาน

(ขึ้นเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดโดยพฤตินัย)

บุญเหลือวิทยานุสรณ์ บ.ว.ส.

B.W.S.

สหศึกษาประจำจังหวัด ขึ้นเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดโดยพฤตินัย
อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

นครราชสีมา

อ.ร.ว.นม.

URRW.NR

สหศึกษา
สุรธรรมพิทักษ์ ส.ธ.พ.

S.T.P.

สหศึกษา
โคราชพิทยาคม คร.พ.

KR.P

สหศึกษา
มารีย์วิทยา ม.ว.

M.V.

สหศึกษา โรงเรียนเอกชน
อัสสัมชัญนครราชสีมา อ.ส.ช.

A.C.N.

สหศึกษา โรงเรียนเอกชน

รุ่นต่างๆในโรงเรียนบุญวัฒนา[แก้]

รุ่นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รุ่นที่ ปี พ.ศ. (การศึกษา) ที่จบ ชื่อรุ่น (ปีเกิด + หรือ - 1ปี)
1 2518 2499
2 2519 2500
3 2520 2501
4 2521 2502
5 2522 2503
6 2523 2504
7 2524 2505
8 2525 2506
9 2526 2507
10 2527 2508
11 2528 2509
12 2529 2510
13 2530 2511
14 2531 2512
15 2532 2513
16 2533 2514
17 2534 2515
18 2535 2516
19 2536 2517
20 2537 2517
21 2538 2519
22 2539 2520
23 2540 2521
24 2541 2522
25 2542 2523
26 2543 2524
27 2544 2525
28 2545 2526
29 2546 2527
30 2547 2528
31 2548 2529
32 2549 2530
33 2550 2531
34 2551 เพ็ชรชมพู
35 2552 เพ็ชรน้ำบุศย์
36 2553 เมกมุกดา
37 2554 บุษราคม
38 2555 โกเมน
39 2556 จามจุรี
40 2557 ราชพฤกษ์
41 2558 สาธร (แก้วกัลยา)
42 2559 นนทรี
43 2560 ปาริชาติ
44 2561 -
45 2562 -

บุคลที่มีชื่อเสียงที่จบการศึกษาจากโรงเรียนบุญวัฒนา[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]