โรงเรียนบุญวัฒนา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนบุญวัฒนา
Boon Wattana School
ตรามงกุฏบุญวัฒนา.png
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
คำขวัญวินัยดี วิชาเด่น
สุวิชาโน ภวํ โหตฺ
(ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ)
ผู้ก่อตั้งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ผู้อำนวยการนายนิรมิตร ดวดกระโทก
ภาษาภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น
ประเทศจีน ภาษาจีน

ประเทศเกาหลี ภาษาเกาหลี
สี████ สีฟ้าและสีแดง
เพลงมาร์ชบุญวัฒนา
มาร์ชบุญวัฒนาอัญมณีแห่งโคราช
เว็บไซต์www.boon.ac.th

โรงเรียนบุญวัฒนา (Boon Wattana School) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทสหศึกษา และเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 3 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2516 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนบุญวัฒนา

ประวัติ[แก้]

เนื่องในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ภายหลังพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เฉลิมพระปรมาภิไธยว่าพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มีพระราชพิธีสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ ดำรงพระราชอิสริยยศขึ้นเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ภายหลังเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว)เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2515 เพื่อที่จะได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจให้ประเทศชาติมีความเจริญมั่นคงและร่มเย็นสืบต่อไป

ในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ นายบุญธรรม – นางบุญพริ้ง ต.สุวรรณ เจ้าของบริษัทสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด กรุงเทพฯ ซึ่งมีภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ได้บริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศล จำนวน 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) เพื่อสร้างตึกอาคารเรียนแบบ 424 พิเศษ 24 ห้องเรียน หอประชุม อาคารเรียนชั่วคราว ครุภัณฑ์ ส้วม และถังเก็บน้ำ พร้อมเปิดเรียนชั้น ม.ศ.1 และ ม.ศ.4 ในปีการศึกษา 2516 จำนวน 4 ห้องเรียนเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประกอบกับในขณะนั้นกระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์ที่จะขยายการศึกษาโดยการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาเพิ่มขึ้นอีกแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองนครราชสีมา เนื่องจากจำนวนนักเรียนที่ประสงค์จะเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายมีจำนวนมากขึ้นทุก ๆ ปี เกินกว่าที่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย และโรงเรียนสุรนารีวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดจะสามารถรับนักเรียนที่มาสมัครเข้าเรียนได้ทั้งหมด ส่วนที่เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารเรียน กระทรวงศึกษาธิการมอบให้สำนักงานศึกษาธิการ จ.นครราชสีมา ซึ่งมี นายจรัญ ปัทมดิลก ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการ จ.นครราชสีมา อยู่ในขณะนั้น ได้ดำเนินการจัดหาที่ดินสำหรับสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งที่ 3 ในอำเภอเมืองนครราชสีมา สำนักงานกระทรวงศึกษาธิการ จ.นครราชสีมา สามารถจัดหาที่ดินในทำเลที่เหมาะสมได้พื้นที่ใน ต.หัวทะเล อ.เมือง ซึ่งเป็นสถานที่ในปัจจุบัน โดยมีผู้บริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลดังนี้

 1. ร้อยโทรส มาศิริ บริจาคที่ดินให้เปล่าจำนวน 50 ไร่
 2. สิบเอกสมศักดื์ เจริญพจน์ บริจาคที่ดินให้จำนวน 30 ไร่

ส่วนที่ดินอีก 2 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา ได้ขอเงินชดเชยจาก นายบุญธรรม – นางบุญพริ้ง ต.สุวรรณ จำนวน 13,000 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) เพื่อนำเงินไปบำเพ็ญกุศลอุทิศให้ พ่อ – แม่ ที่เคยครอบครองที่ดินมาก่อน (สมัยนั้นที่ดินหน้าโรงเรียนบุญวัฒนามีการจัดสรรขายไร่ละประมาณ 80,000 บาท) รวมที่ดินทั้งสิ้น 82 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา

ครั้งเมื่อ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ภายหลังพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เฉลิมพระปรมาภิไธยว่าพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร) เสร็จมายังโรงเรียนบุญวัฒนา

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามโรงเรียนนี้ว่า “โรงเรียนบุญวัฒนา” เพื่อความเป็นศิริมงคลกับโรงเรียน ผู้บริจาคที่ดิน คุณบุญธรรม – คุณบุญพริ้ง ต.สุวรรณ เจ้าของบริษัทสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมเสด็จพระราชกุศลครั้งนี้ด้วย จังหวัดนครราชสีมา เป็นจังหวัดเดียวที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (พระอิสริยยศในขณะนั้น) ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจส่งเสริมการศึกษาและพระศาสนา ดังนี้

 1. ตั้งโรงเรียนบุญวัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 2. ตั้งวัดวชิราลงกรณวราราม (ธ) อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และยกให้เป็นพระอารามหลวง
ครั้งเมื่อ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ภายหลังพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เฉลิมพระปรมาภิไธยว่าพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร) ทรงพระราชทานชื่อโรงเรียนบุญวัฒนา

วันพุธที่ 3 มกราคม 2516 เวลา 12.30 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียนถาวร ซึ่งจะสร้างเป็นอาคารเรียน 4 ชั้น แบบ 424 พิเศษ งบประมาณการก่อสร้าง 4,816,264.49 บาท (สี่ล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยหกสิบสี่บาทสี่สิบเก้าสตางค์) นอกจากอาคารเรียนถาวรดังกล่าวแล้ว นายบุญธรรม และ นางบุญพริ้ง ต.สุวรรณ ยังได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราว อาคารหอประชุม บ้านพักครู บ่อน้ำบาดาล พร้อมเครื่องสูบถังพักน้ำ โต๊ะเก้าอี้ครู 40 ชุด โต๊ะเก้าอี้นักเรียน 600 ชุด ห้องส้วม 2 หลัง ค่าชดเชยที่ดินและค่าจ้างปรับปรุงบริเวณโรงเรียน รวมเงินโดยเสด็จพระราชกุศล ในครั้งนี้ทุกรายการ จำนวน 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) วันที่ 17 พฤษภาคม 2516 โรงเรียนบุญวัฒนาเปิดสอนเป็นวันแรก โดยใช้อาคารเรียนชั่วคราวเนื่องจากอยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารเรียนถาวร การจัดการเรียนการสอนดำเนินตามหลักสูตรมัธยมศึกษาสายสามัญ มีนักเรียน 233 คน ครู 15 คน ห้องเรียน 6 ห้องเรียน เป็นชั้น ม.ศ.1 จำนวน 2 ห้อง ชั้น ม.ศ.4 จำนวน 4 ห้อง และมีนายเทิดศักดิ์ รัตนมณี เป็นครูใหญ่

วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2517 เวลา 13.30 น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนิน ถึงโรงเรียนบุญวัฒนา เมื่อรถยนต์พระที่นั่งเทียบแถวนักเรียนที่รอรับเสด็จ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เบิกตัว นายสมาน แสงมติ รองอธิบดีกรมสามัญศึกษา นายสมุทร วรรณพงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา และนายเทิดศักดิ์ รัตนมณี ครูใหญ่โรงเรียนบุญวัฒนา ซึ่งรอรับเสด็จอยู่เข้าเฝ้าฯ และเชิญเสด็จพระราชดำเนินขึ้นสู่พลับพลาที่ประทับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพร้อมทั้งทรงศีล เสร็จแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกราบบังคมทูลถวายรายงานประวัติโรงเรียนบุญวัฒนา จนได้เวลาอันเป็นปฐมฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงได้กราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินขึ้นสู่อาคารเรียน เพื่อทรงเจิมแผ่นป้ายดวงฤกษ์แล้วจึงเสด็จไปยังห้องเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยในสมุดเยี่ยมของโรงเรียนบุญวัฒนา หลังจากนั้นนายบุญธรรม และนางบุญพริ้ง ต.สุวรรณ ได้เข้าเฝ้าฯ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชปฏิสันถารกับครูใหญ่โรงเรียนบุญวัฒนา ว่า

"จำนวนนักเรียนในปีการศึกษาหน้าจะมีเท่าไหร่..."

ครูใหญ่โรงเรียนบุญวัฒนากราบบังคมทูลว่า “ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมในปีการศึกษาหน้าจะมีนักเรียนประมาณ 1,000 คน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ” พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำรัสว่า “การเป็นครูในปัจจุบันนี้มีความลำบากในการอบรมดูแลนักเรียน เพราะสังคมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ครูต้องศึกษาและเรียนรู้ถึงวิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสมในการอบรมดูแลนักเรียน ไม่ควรที่จะยินยอมตามที่นักเรียนเรียกร้องทุกครั้ง โดยมิได้คำนึงถึงเหตุผลและหลักการที่ถูกต้อง นอกจากนั้นขอให้พยายามและอดทนทำงานเพื่อเยาวชนของเรา การอุทิศตนทำงานในอาชีพครูนี้ได้กุศล ขออย่าได้ท้อถอย เพราะเหตุการณ์ในบ้านเมืองของเราขณะนี้เป็นอย่างไรก็รู้อยู่แล้ว ขอฝากไว้ให้ช่วยกันเพื่อประเทศชาติของเรา”

การเสด็จมาในครั้งนี้ได้พระราชทานเงินทุนเพื่อการศึกษาแก่โรงเรียนบุญวัฒนา จำนวน 54,500.00 บาท (ห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาท) พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ยังความปิติโสมนัสยิ่งแก่โรงเรียนบุญวัฒนา และชาวเมืองนครราชสีมาทั้งปวงที่มาเฝ้ารอรับเสด็จในโอกาสนี้ (พระอิสริยยศในขณะนั้น)

หลักสูตรที่เปิดสอน (ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย)[แก้]

โรงเรียนบุญวัฒนามีการจัดการเรียนการสอนใน 2 ระดับชั้น คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยแบ่งออกเป็นโครงการต่างๆ ดังนี้

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)[แก้]

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3)
โครางการ จำนวนห้องเรียน หมายเหตุ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (กิฟต์วิทย์)

Enrichment Program of Science Mathematics Technology and Environment (SMTE)

1 ห้องเรียน โครงการพิเศษของ สสวท.
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ แบบเข้ม (ไอเอช/ไอเซ่ม)

Intensive Science Mathematics English Program (ISMEP)

2 ห้องเรียน โครงการพิเศษของโรงเรียนบุญวัฒนา
ภาษาอังกฤษ (อีพี)

English Program (EP)

1 ห้องเรียน โครงการพิเศษหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
ทั่วไป

General Program (GP)

12 ห้องเรียน โครงการทั่วไปของโรงเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)[แก้]

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6)
โครงการ จำนวนห้องเรียน หมายเหตุ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (กิฟต์วิทย์)

Enrichment Program of Science Mathematics Technology and Environment (SMTE)

1 ห้องเรียน โครงการพิเศษของ สสวท.
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ แบบเข้ม (ไอเอช/ไอเซ่ม)

Intensive Science Mathematics English Program (ISMEP)

2 ห้องเรียน โครงการพิเศษของโรงเรียนบุญวัฒนา
กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (วิทย์-คณิต)

Science and Mathematics Program (SM)

6 ห้องเรียน
กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (ศิลป์คำนวณ)

English Mathematics and Technology Program (EMT)

3 ห้องเรียน
กลุ่มการเรียนภาษาไทย สังคมศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ศิลป์ธุรกิจ)

Thai Language Social Studies Occupatiob and Technology Program (TCOT)

2 ห้องเรียน โครงการทั่วไป และ ควบคู่ สถาบันปัญญาภิวัฒน์
กลุ่มการเรียนภาษาศาสตร์ เอกวิชาภาษาอังกฤษ (ศิลป์อังกฤษ)

Foreign Language Program, Department of English (Art-English)

1 ห้องเรียน
กลุ่มการเรียนภาษาศาสตร์ เอกวิชาภาษาจีน (ศิลป์จีน)

Foreign Language Program, Department of Chinese (Art-Chinese)

1 ห้องเรียน
กลุ่มการเรียนภาษาศาสตร์ เอกวิชาภาษาญี่ปุ่น (ศิลป์ญี่ปุ่น)

Foreign Language Program, Department of Japanese (Art-Japanese)

1 ห้องเรียน
กลุ่มการเรียนภาษาศาสตร์ เอกวิชาภาษาฝรั่งเศส (ศิลป์ฝรั่งเศส)

Foreign Language Program, Department of French (Art-Frencg)

1 ห้องเรียน ปัจจุบันยกเลิกกลุ่มการเรียนที่เน้นภาษาฝรั่งเศสไปแล้ว

รายนามผู้บริหารโรงเรียนบุญวัฒนา[แก้]

ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
     1.  ตรามงกุฏบุญวัฒนา.png นายเทอดศักดิ์ รัตนมณี
(- - -)
15 พฤษภาคม พ.ศ. 2516 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519
     2.  ตรามงกุฏบุญวัฒนา.png นายไพรัตน์ สุวรรณแสง
(- - -)
4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519 24 ตุลาคม พ.ศ. 2519
     3.  ตรามงกุฏบุญวัฒนา.png นายครรชิต ตรานุชรัตน์
(- - -)
25 ตุลาคม พ.ศ. 2519 31 มการาคม พ.ศ. 2531
     4.  ตรามงกุฏบุญวัฒนา.png นายล้วน วรนุช
(- - -)
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2532 25 ตุลาคม พ.ศ. 2535
     5.  ตรามงกุฏบุญวัฒนา.png นายจารุ โรจนรังสิมันตุ์
(- - -)
26 ตุลาคม พ.ศ. 2535 30 กันยายน พ.ศ. 2543
     6.  ตรามงกุฏบุญวัฒนา.png นายธนศักดิ์ กระต่ายทอง
(- - -)
4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 22 กันยายน พ.ศ. 2547
     7.  ตรามงกุฏบุญวัฒนา.png นายศิลปสิทธิ์ ทับทิมธงไชย
(- - -)
23 กันยายน พ.ศ. 2547 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
     8.  ตรามงกุฏบุญวัฒนา.png นายมโน ศรีวัฒนพงศ์
(- - -)
16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 30 กันยายน พ.ศ. 2555
     9.  ตรามงกุฏบุญวัฒนา.png นายสมัคร ไวยขุนทด
(- - -)
18 ตุลาคม พ.ศ. 2556 17 มีนาคม พ.ศ. 2557
   10.  ตรามงกุฏบุญวัฒนา.png นายลัดทา ชนะภัย
(- - -)
19 มีนาคม พ.ศ. 2557 30 กันยายน พ.ศ. 2557
   11.  ตรามงกุฏบุญวัฒนา.png นายอนันต์ เพียรเกาะ
(- - -)
20 ตุลาคม พ.ศ. 2557 30 กันยายน พ.ศ. 2561
   12.  ตรามงกุฏบุญวัฒนา.png นายวิลาศ ดวงเงิน
(- - -)
2 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ปัจจุบัน

อาคาร[แก้]

อาคาร ห้องภายในอาคาร หมายเหตุ
อาคาร 1 อาคารเรียน แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ห้องทะเบียนและวัดผล
 • ห้องกลุ่มงานวิชาการ
 • ห้องกลุ่มงานกิจการนักเรียน
 • ห้องกลุ่มงานนโยบาย
 • ห้องกลุ่มงานต่างๆ
 • ห้องประชุม 40ปี บุญวัฒนา
 • ห้องถ่ายเอกสารเฉพาะ (Roll Exam)
 • ห้องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิก
 • ห้องสมุดนักเรียน ISMEP
 • ห้องเรียนนักเรียนพิเศษ ISMEP (ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น)
 • ห้องเรียนนักเรียนพิเศษ EP
 • ห้องเรียนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ระบบห้องประจำ)
อาคาร 2 อาคารเรียน แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ห้องกลุ่มงานแนะแนว (ไม่สังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้)
 • ห้องนักเรียนเรียนร่วม นักเรียนผู้พิการทางสายตา
 • ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ห้องดนตรีไทย
 • ห้อง E-CLASSROOM
 • ห้องเรียนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ระบบห้องประจำ)
อาคาร 3 อาคารเรียน แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ห้อง E-CLASSROOM
 • ห้องเรียนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ระบบห้องประจำ)
อาคาร 4 (เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา) อาคารเรียน แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้น 1

 • โถงกิจกรรม
 • หอสมุดกลาง

ชั้น 2

 • ห้องเรียนผ่านทางดาวเทียม
 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 • ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ชั้น 3

 • ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แผนกมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
 • ห้องปฏิบัติการทางเคมี
 • ห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์
 • ห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา
 • ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ชั้น 4

 • ห้องเรียนหมวดวิทยาศาสตร์
 • ห้องเรียนนักเรียนพิเศษ SMTE
 • ห้องปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์
 • ห้องสมุดนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMTE

ชั้น 5

 • ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ห้องเรียนนักเรียนพิเศษ ISMEP (ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)
 • ห้องเรียน สอวน. คณิตศาสตร์ จำนวน 1 ห้องเรียน
 • ห้องเรียนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ระบบเดินเรียน)

ชั้น 6

 • ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ห้องเรียนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ระบบเดินเรียน)

ชั้น 7

 • ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ห้องเรียนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ระบบเดินเรียน)

ชั้น 8

 • ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ห้องเรียนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ระบบเดินเรียน)
 • ห้องสมุดอาเซียน

ชั้น 9

 • ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ธุรกิจ (การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
 • ห้องสื่อทางไกลก้าวหน้า Smart School
 • ห้องประชุมหลวงพ่อคูณฯ
 • ห้องเรียนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ระบบเดินเรียน)
อาคาร ระหว่างการก่อสร้าง - อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน
อาคารศิลปะ ชั้น 1
 • ห้องนาฏศิลป์
 • ห้องดนตรีสากล
 • ห้องศิลปศึกษา
 • ห้องหมวดศิลปะ
หอประชุม 20 ปี บุญวัฒนา ชั้น 1
 • โรงอาหารกลาง
 • ห้องคณะกรรมการนักเรียน
 • ห้องสภานักเรียน

ชั้น 2

 • หอประชุม 20 ปี บุญวัฒนา
อาคารโยธวาธิต ชั้น 1
 • ห้องโยธวาธิต
อาคารคหกรรมและอุตสาหรกรรม ชั้น 1
 • ห้องอุตสาหกรรม
 • ห้องเขียนแบบ
 • ห้องคหกรรม
 • ห้องลูกเสือกองพิเศษ
อาคารประชาสัมพันธ์ ชั้น 1
 • ห้องประชาสัมพันธ์
 • ห้องอำนวยการ
 • ห้องประชุมเอกดวงเดือน

ชั้น 2

 • พิพิธภัณฑ์โรงเรียนบุญวัฒนา
ห้องพยาบาล ชั้น 1
 • ห้องพยาบาล
อาคารธนาคารและสวนพฤษศาสตร์ ชั้น 1
 • ห้องธนาคารโรงเรียน
 • ห้องสวนพฤษศาสตร์
อาคารพลานามัย ชั้น 1
 • ห้องหมวดสุขศึกษาและพลศึกษา
 • ห้องเรียนทั่วไป
ปัจจุบันได้ทำการรื้อถอนอาคารเรียนออก

เพื่อเตรียมก่อสร้าง อาคารเรียนหลังใหม่

ตึกเกษตร ชั้น 1
 • ห้องเรียนทั่วไป
 • ห้องหมวดเกษตร
สระว่ายน้ำ ชั้น 1
 • ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 • ห้องอาบน้ำและห้องน้ำ

ชั้น 2 (ชั้น 1ครึ่ง)

 • สระว่ายน้ำ

คณะสี[แก้]

โรงเรียนบุญวัฒนา เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษจึงได้แบ่งการปกครองเป็น 2 ระบบคือ ระดับชั้นและคณะ(สี) โดยแบ่งออกเป็น 6 คณะ เพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมดูแลนักเรียน

โดยสังกัดเป็นเวลา 3 ปี (คือมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4-6) ใช้ระบบห้องเรียนในการแบ่งคณะภายในโรงเรียน ให้สอดคล้องกับการเล่นกิจกรรมสายรหัสของนักเรียน

     คณะบุษกร (Budsakorn) สีน้ำเงินอ่อน และได้นำ "ดอกบัว" เป็นดอกไม้ประจำคณะ ที่พบคณะ ชั้นล่างอาคารเฉลิมพระเกียรติ์ ๖ รอบ (ตึก 4)

     คณะทองกวาว (Thongkwao) สีแสด และได้นำ "ดอกทองกวาว" เป็นดอกไม้ประจำคณะ ที่พบคณะ โดมโรงเรียนบุญวัฒนา ฝั่งตะวันออก(ฝั่งป้อมยาม)

     คณะปัทมา (Pattama) สีแดง และได้นำ "ดอกบัว" เป็นดอกไม้ประจำคณะ ที่พบคณะ ลานธรรม

     คณะการเวก (Karawek) สีเขียวอ่อน และได้นำ "ดอกการเวก" เป็นดอกไม้ประจำคณะ ที่พบคณะ โดมโรงเรียนบุญวัฒนา ฝั่งตะวันตก(ฝั่งเวที)

     คณะราชพฤกษ์ (Ratchaphuk) สีเหลือง และได้นำ "ดอกราชพฤกษ์" เป็นดอกไม้ประจำคณะ ที่พบคณะ อาคารศิลปะ

     คณะราชาวดี (Rachawadee) สีฟ้า และได้นำ "ดอกราชาวดี" เป็นดอกไม้ประจำคณะ ที่พบคณะ ลานดนตรี

รุ่นต่างๆในโรงเรียนบุญวัฒนา[แก้]

รุ่นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รุ่นที่ ปี พ.ศ. (การศึกษา) ที่จบ ชื่อรุ่น (ปีเกิด + หรือ - 1ปี)
1 2518 2499 ราชพฤกษ์ช่อที่ 1
2 2519 2500 ราชพฤกษ์ช่อที่ 2
3 2520 2501 ราชพฤกษ์ช่อที่ 3
4 2521 2502 ราชพฤกษ์ช่อที่ 4
5 2522 2503 ราชพฤกษ์ช่อที่ 5
6 2523 2504 ราชพฤกษ์ช่อที่ 6
7 2524 2505 ราชพฤกษ์ช่อที่ 7
8 2525 2506 ราชพฤกษ์ช่อที่ 8
9 2526 2507 ราชพฤกษ์ช่อที่ 9
10 2527 2508 ราชพฤกษ์ช่อที่ 10
11 2528 2509 ราชพฤกษ์ช่อที่ 11
12 2529 2510 ราชพฤกษ์ช่อที่ 12
13 2530 2511 ราชพฤกษ์ช่อที่ 13
14 2531 2512 ราชพฤกษ์ช่อที่ 14
15 2532 2513 ราชพฤกษ์ช่อที่ 15
16 2533 2514 ราชพฤกษ์ช่อที่ 16
17 2534 2515 ราชพฤกษ์ช่อที่ 17
18 2535 2516 ราชพฤกษ์ช่อที่ 18
19 2536 2517 ราชพฤกษ์ช่อที่ 19
20 2537 2517 ราชพฤกษ์ช่อที่ 20
21 2538 2519 ราชพฤกษ์ช่อที่ 21
22 2539 2520 ราชพฤกษ์ช่อที่ 22
23 2540 2521 ราชพฤกษ์ช่อที่ 23
24 2541 2522 ราชพฤกษ์ช่อที่ 24
25 2542 2523 ราชพฤกษ์ช่อที่ 25
26 2543 2524 ราชพฤกษ์ช่อที่ 26
27 2544 2525 ราชพฤกษ์ช่อที่ 27
28 2545 2526 ราชพฤกษ์ช่อที่ 28
29 2546 2527 ราชพฤกษ์ช่อที่ 29
30 2547 2528 ราชพฤกษ์ช่อที่ 30
31 2548 2529 ราชพฤกษ์ช่อที่ 31
32 2549 2530 ราชพฤกษ์ช่อที่ 32
33 2550 2531 ราชพฤกษ์ช่อที่ 33
34 2551 เพ็ชรชมพู ราชพฤกษ์ช่อที่ 34
35 2552 เพ็ชรน้ำบุศย์ ราชพฤกษ์ช่อที่ 35
36 2553 เมกมุกดา ราชพฤกษ์ช่อที่ 36
37 2554 บุษราคม ราชพฤกษ์ช่อที่ 37
38 2555 โกเมน ราชพฤกษ์ช่อที่ 38
39 2556 จามจุรี ราชพฤกษ์ช่อที่ 39
40 2557 ราชพฤกษ์ ราชพฤกษ์ช่อที่ 40
41 2558 สาธร (แก้วกัลยา) ราชพฤกษ์ช่อที่ 41
42 2559 นนทรี ราชพฤกษ์ช่อที่ 42
43 2560 ปาริชาติ ราชพฤกษ์ช่อที่ 43
44 2561 - ราชพฤกษ์ช่อที่ 44
45 2562 ราชพฤกษ์ช่อที่ 45
46 2563 ราชพฤกษ์ช่อที่ 46
47 2564 ราชพฤกษ์ช่อที่ 47
48 2565 ราชพฤกษ์ช่อที่ 48
49 2566 ราชพฤกษ์ช่อที่ 49
50 2567 ราชพฤกษ์ช่อที่ 50

บุคลที่มีชื่อเสียง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]