โรงเรียนบุญวัฒนา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนบุญวัฒนา
Boon Wattana School
ไฟล์:ตรามงกุฏบุญวัฒนา.png
ที่ตั้ง

ข้อมูล
ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
คำขวัญวินัยดี วิชาเด่น
สุวิชาโน ภวํ โหตฺ
(ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ)
ผู้ก่อตั้งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนนิรมิตร ดวดกระโทก
ภาษาภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น
ประเทศจีน ภาษาจีน

ประเทศเกาหลี ภาษาเกาหลี
สี████ สีฟ้าและสีแดง
เพลงมาร์ชบุญวัฒนา
มาร์ชบุญวัฒนาอัญมณีแห่งโคราช
เว็บไซต์www.boon.ac.th

โรงเรียนบุญวัฒนา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทสหศึกษา และเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 3 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2516 โดยมีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นผู้พระราชทานชื่อโรงเรียน

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนบุญวัฒนาก่อตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีสถาปนา เฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร 28 ธันวาคม 2515 โดยได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนามโรงเรียนแห่งนี้ ว่า “บุญวัฒนา

ต่อมาเมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2516 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศ ที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนถาวร หลังแรก

ซึ่งนายบุญธรรม และนางบุญพริ้ง ต.สุวรรณ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล สำหรับดำเนินการจัดสร้าง จำนวน 6 ล้านบาท บนที่ดินท่ีได้รับบริจาคจากร้อยโทรส และนางลูกอินทร์ มาศิริ จำนวน 50 ไร่ และยกที่ดินบริเวณมุมถนนทางเข้าโรงเรียนด้านทิศตะวันออก ติดถนนสายนครราชสีมา-โชคชัย ประมาณ 30 ตารางวา ให้โรงเรียนบุญวัฒนาเพื่อสร้างศาลาและป้ายชื่อโรงเรียน นอกจากนี้สิบเอกสมศักดิ์ เจริญพจน์ ได้บริจาคที่ดินจำนวน 32 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา สำหรับจัดสร้างโรงเรียนอีกด้วย ซึ่งรวมจำนวนที่ดิน ทั้งหมดที่มีผู้บริจาคจัดสร้างโรงเรียน จำนวน 82 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา ในการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงวาง ศิลาฤกษ์อาคารเรียนถาวรหลังแรกนี้ จึงถือว่าวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2516 เป็นวันก่อตั้งโรงเรียนบุญวัฒนา

ในปี พ.ศ. 2517 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานเปิดโรงเรียนบุญวัฒนา พร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยเสด็จในการนี้ด้วย เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2517

ในปี พ.ศ. 2548 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงเรียนบุญวัฒนา เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548

และในปี พ.ศ. 2554 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาโรงเรียนบุญวัฒนา เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดถวาย ณ สนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว โรงเรียนบุญวัฒนา เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ และนิทรรศการของ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ(อพ.สธ.) ณ พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช (อพ.สธ.) ตำบลหนองระเวียง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์การศึกษาหนองระเวียงในปัจจุบัน) เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

หลักสูตร[แก้]

โรงเรียนบุญวัฒนามีการจัดการเรียนการสอนใน 2 ระดับชั้น คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยแบ่งออกเป็นโครงการต่างๆ ดังนี้[1]

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น[แก้]

กลุ่มการเรียน จำนวนห้องเรียน หมายเหตุ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

(Enrichment Program of Science Mathematics Technology and Environment : SMTE)

1 ห้องเรียน โครงการร่วมของ สสวท.
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ แบบเข้ม

(Intensive Science Mathematics English Program : ISMEP)

2 ห้องเรียน โครงการของโรงเรียนฯ
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการแบบภาษาอังกฤษ

(English Program : EP)

1 ห้องเรียน โรงการร่วมกระทรวงศึกษาธิการ
ทั่วไป

(General Program : GP)

12 ห้องเรียน World Class Standard School

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย[แก้]

กลุ่มการเรียน จำนวนห้องเรียน หมายเหตุ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

(Enrichment Program of Science Mathematics Technology and Environment : SMTE)

1 ห้องเรียน โครงการร่วมของ สสวท.
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ แบบเข้ม

(Intensive Science Mathematics English Program : ISMEP)

2 ห้องเรียน โครงการของโรงเรียนฯ
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

(Science and Mathematics Program : SMP)

6 ห้องเรียน World Class Standard School
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

(English Mathematics and Technology Program : EMTP)

3 ห้องเรียน World Class Standard School
ภาษาไทย สังคมศึกษาและธุรกิจศึกษา

(Thai Language Social Studies and Business Studies : TSBP)

2 ห้องเรียน โครงการร่วมของ PIM
ภาษาศาสตร์ เอกวิชาภาษาอังกฤษ

(Foreign Language Program, English : FLEP)

1 ห้องเรียน World Class Standard School
ภาษาศาสตร์ เอกวิชาภาษาจีน

(Foreign Language Program, Chinese : FLPC)

1 ห้องเรียน World Class Standard School
ภาษาศาสตร์ เอกวิชาภาษาญี่ปุ่น

(Foreign Language Program, Japanese: FLPJ)

1 ห้องเรียน World Class Standard School

บุคลที่มีชื่อเสียง[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. "คู่มือบุญวัฒนา2564_ALL.pdf". Google Docs.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]