โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"
Bang Pa-in "Rachanukroh 1" School
ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"
ที่ตั้ง
214 หมู่ 6 ถนนปราสาททอง ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
ข้อมูล
ชื่ออื่นร.น.๑
ประเภทโรงเรียนรัฐบาล
คำขวัญคำขวัญ
ตั้งใจเรียน เพียรทำดี มีวินัย น้ำใจงาม
ปรัชญา
ทนฺโต เสฎฺโฐ มนุสฺเสสุ
ผู้ฝึกฝนดีแล้ว ย่อมประเสริฐในหมู่มนุษย์
สถาปนาพ.ศ. 2478
ผู้ก่อตั้งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
หน่วยงานกำกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
รหัส1006140601 (ใหม่)
06140601 (เก่า)
ผู้อำนวยการนางจรรยา สุขประเสริฐ
ระดับปีที่จัดการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 1-6
สี██████ สีเขียว-สีขาว
เพลงเพลงประจำโรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"
เว็บไซต์http://www.racha1.ac.th/

โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" เป็นโรงเรียนรัฐบาลประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่บริเวณถนนปราสาททอง ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายแบบสหศึกษา และเป็นและโรงเรียนประจำอำเภอบางปะอิน ผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" มีที่ตั้งเดิมอยู่ที่วัดนิเวศธรรมประวัติ ซึ่งจัดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2426 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นับว่าเป็นโรงเรียนประชาบาลแห่งแรกของประเทศ

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2465 โรงเรียนสถานะเป็น โรงเรียนประจำอำเภอบางปะอิน

ในปี พ.ศ. 2478 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อสร้างโรงเรียนแห่งใหม่ในบริเวณทุ่งนาหลังที่ว่าการอำเภอบางปะอิน และต่อมาในวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2479 ทรงได้พระราชทานนามโรงเรียนว่า โรงเรียนราชานุเคราะห์ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๘ ซึ่งต่อมากรมสามัญศึกษาได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" เช่นในปัจจุบัน[1]

อ้างอิง[แก้]

  1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-05-11. สืบค้นเมื่อ 2011-04-28.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 14°13′41″N 100°34′39″E / 14.227933°N 100.577606°E / 14.227933; 100.577606